Tôi không thể mở tệp .pps

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Triệu chứng

Bạn sẽ không thể mở tệp chiếu PowerPoint (.pps).

Nguyên nhân

PowerPoint không PowerPoint trình xem được cài đặt trên máy tính của bạn.

Độ phân giải

Cài đặt PowerPoint hoặc trình xem PowerPoint trên máy tính của bạn.

Nếu bạn không sở hữu PowerPoint, bạn có thể tải xuống và cài đặt trình xem PowerPoint miễn phí để xem bản trình bày đầy đủ tính năng.

Để biết thông tin về cách thức trình xem PowerPoint, hãy xem xem bản trình bày mà không có PowerPoint, và đi trực tiếp đến Trung tâm tải xuống Microsoft để tải xuống.

Bạn cũng có thể dùng PowerPoint Mobile hoặc PowerPoint Online để xem bản trình bày mà không cần phải cài đặt PowerPoint. Hãy xem dạng xem bản trình bày mà không có PowerPoint để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×