Tôi không thể đồng bộ hóa Phiên bản web của Microsoft Planner với Microsoft Teams

Tôi không thể đồng bộ hóa Phiên bản web của Microsoft Planner với Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phiên bản ứng dụng của Microsoft Planner như được thấy trong Microsoft Teams được tối ưu hóa cho cộng tác nỗ lực. Trong khi phiên bản web của trình lập kế hoạch có một số chức năng bên ngoài nhóm, nó hiện đang không đồng bộ hóa trên nền tảng khác.

Nếu bạn đang chia sẻ trình lập kế hoạch của bạn với người khác trong nhóm, chúng tôi khuyến khích bạn dùng phiên bản chỉ của trình lập kế hoạch trong nhóm để phối hợp nhiệm vụ trong kênh. Nếu bạn cần chức năng từ các phiên bản web của trình lập kế hoạch, chọn tùy chọn đi tới website_C3_2017822113032 đi đến trang web .

Điều này chuyển hướng bạn đến một phiên bản trực tuyến (tasks.office.com) mà sẽ đồng bộ hóa với nhóm. Sử dụng tùy chọn đi đến trang web gotowebsite_C3_2017822113422 sẽ cho phép bạn truy nhập vào bảng thảo luận và biểu đồ. Hướng dẫn ở trên là một giải pháp thay thế tạm thời. Chúng tôi hiện đang phát triển các bản Cập Nhật trong tương lai sẽ giải quyết thiếu chức năng đồng bộ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×