Tôi không thể tìm thấy ghi chú của mình sau khi nâng cấp OneNote for iPad hoặc OneNote for iPhone

Các sổ tay bạn muốn sử dụng có thể đã bị đóng. Để mở lại các sổ tay đó, thực hiện như sau:

  1. Trong danh sách sổ tay, nhấn vào Xem thêm Sổ tay.

  2. Gõ nhẹ để mở sổ ghi chép mà bạn muốn.

Để xem thêm sổ tay, nhấn vào Mở thêm từ OneDrive.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×