Tôi không thể khởi động Microsoft Outlook hoặc tôi nhận được thông báo lỗi "Không thể khởi động Microsoft Office Outlook. Không thể mở Cửa sổ Outlook"

Tôi không thể khởi động Microsoft Outlook hoặc tôi nhận được thông báo lỗi "Không thể khởi động Microsoft Office Outlook. Không thể mở Cửa sổ Outlook"

Bạn gặp sự cố khi khởi động Outlook 2016, Outlook 2013 hay Outlook 2010 hoặc nhận được thông báo lỗi "Không thể khởi động Microsoft Outlook. Không thể mở cửa sổ Outlook"? Chúng tôi có thể khắc phục sự cố cho bạn hoặc bạn có thể sử dụng các bước khắc phục sự cố mà chúng tôi cung cấp bên dưới nhằm giúp giải quyết các sự cố khởi động này.

Chúng tôi có thể chẩn đoán và khắc phục một vài sự cố Outlook thường gặp cho bạn. Nếu công cụ tự động của chúng tôi không thể khắc phục sự cố cho bạn hoặc nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố, hãy xem mục tiếp theo.

Bắt đầu

Hãy để chúng tôi khắc phục sự cố của bạn
Tải xuống Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ dành cho Office 365

Đôi khi, phần bổ trợ có thể xung đột với Outlook. Khởi động Outlook ở chế độ an toàn, qua đó khởi động Outlook mà không tải phần bổ trợ, có thể cho bạn biết phần bổ trợ có phải nguyên nhân gây sự cố không.

Lưu ý: Nếu bạn bật phần bổ trợ ABBYY FineReader, một phiên bản phần mềm lỗi thời có thể dẫn đến lỗi khởi động Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Các chương trình Office có thể gặp sự cố nếu đã cài đặt phần bổ trợ FineReader.

Khởi động Outlook ở chế độ an toàn

 1. Chọn Bắt đầu > Chạy.

 2. Nhập Outlook /safe, rồi chọn OK.

 3. Trong hộp thoại Chọn Hồ sơ, hãy chấp nhận cài đặt mặc định của Outlook, rồi chọn OK.

  Chấp nhận cài đặt mặc định của Outlook trong hộp thoại Chọn Hồ sơ

 4. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu, rồi chọn Chấp nhận.

Mẹo: 

 • Làm cách nào để bạn biết mình đang làm việc ở chế độ an toàn? Bạn sẽ thấy nhãn tương tự nhãn bên dưới ở đầu màn hình.

  Nhãn ở đầu cửa sổ sẽ cho bạn biết tên của người sở hữu Hộp thư đến và xác định Outlook đang hoạt động ở chế độ an toàn

 • Biểu tượng Outlook Biểu tượng Outlook được che bằng ký hiệu thận trọng trên thanh tác vụ cũng cảnh báo bạn rằng chương trình không hoạt động bình thường.

Nếu Outlook khởi động trong chế độ an toàn thì có khả năng sự cố xảy ra với một trong các phần bổ trợ của bạn. Bạn sẽ cần phải tắt toàn bộ phần bổ trợ của mình trước khi khởi động lại Outlook.

Tắt phần bổ trợ

 1. Ở góc trên bên trái của Outlook, hãy chọn Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

 2. Ở phần dưới cùng của mục Xem và quản lý các Phần bổ trợ dành cho Office, hãy đảm bảo hộp Quản lý hiển thị Phần bổ trợ COM, rồi chọnĐi.

 3. Để phòng ngừa, khi danh sách Phần bổ trợ COM chứa các phần bổ trợ hiện tại của bạn mở ra, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Ghi lại thủ công tiêu đề của mọi phần bổ trợ đã chọn, được liệt kê bên dưới mục Phần bổ trợ Sẵn dùng.

   hoặc

  • Chụp ảnh màn hình trang thuộc tính và lưu ảnh vào vị trí tùy chọn.

 4. Sau khi chụp tiêu đề của các phần bổ trợ đã chọn, hãy xóa toàn bộ hộp kiểm đã chọn, rồi chọn OK.

  Thận trọng: Bấm vào hộp kiểm để bỏ chọn. Không chọn phần bổ trợ, rồi chọn Loại bỏ. Nếu bạn có quyền người quản trị, bạn có thể thực sự xóa phần bổ trợ. Với bài tập khắc phục sự cố này, bạn muốn tắt, chứ không xóa phần bổ trợ.

 5. Chọn Tệp > Thoát.

Khởi động lại

 1. Chọn Khởi động > Chạy và trong hộp Mở, hãy nhập Outlook.

  Lưu ý: Nếu chương trình tải đúng cách thì có thể một trong những phần bổ trợ của bạn là nguyên nhân gây ra lỗi và bạn cần xác định đó là phần bổ trợ nào. Để xác định phần bổ trợ nào gây sự cố, hãy bật mỗi lúc một phần bổ trợ.

 2. Ở góc trên bên trái của Outlook, hãy chọn Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

 3. Chọn hộp kiểm cạnh phần bổ trợ bạn muốn bật lại, rồi chọn OK.

 4. Lặp lại tất cả các bước cho đến khi bạn đã bật lại toàn bộ phần bổ trợ ban đầu và phát hiện được nguyên nhân gây ra lỗi.

  Quan trọng: Nhớ rằng, nếu Outlook mở ở chế độ an toàn, bạn phát hiện được phần bổ trợ mình vừa bật chính là nguyên nhân gây ra lỗi.

  • Khởi động lại Outlook lần nữa và tắt phần bổ trợ gây sự cố bạn vừa bật, rồi khởi động Outlook.

  • Đảm bảo bạn thực hiện quy trình khởi động lại-tắt-khởi động lại cho mọi phần bổ trợ ban đầu được bật trong Outlook. Lỗi có thể phát sinh do nhiều phần bổ trợ.

Hồ sơ của bạn có chứa cài đặt Outlook. Đôi khi, hồ sơ đó có thể bị hỏng. Bạn có thể xác định liệu hồ sơ có bị hỏng không bằng cách tạo một hồ sơ mới và thay đổi hồ sơ được sử dụng khi Outlook khởi động.

 1. Để mở Panel Điều khiển, hãy thực hiện như sau:

  • Với Windows Vista hoặc Windows 7, chọn Bắt đầu > Panel Điều khiển.

  • Với Windows 8 và Windows 10, chọn Bắt đầu, rồi nhập Panel Điều khiển.

   Lưu ý: Với Windows 10, trong Panel Điều khiển, hãy đảm bảo hộp Xem theo ở góc trên bên phải được đặt thành Danh mục.

 2. Chọn Thư.

 3. Trong hộp thoại Thiết lập Thư - Outlook, chọn Hiển thị Hồ sơ > Thêm.

  Bảng thuộc tính thư được dùng để thêm hoặc loại bỏ hồ sơ cho tài khoản Outlook của bạn

 4. Trong hộp Tên Hồ sơ, hãy nhập tên bạn muốn sử dụng cho hồ sơ mới.

  Hồ sơ thư Outlook mới được thiết lập cho kerimills

 5. Trên trang Tự động Thiết lập Tài khoản của Trình hướng dẫn Thêm Tài khoản, bên dưới Tài khoản Email, hãy điền Tên Bạn, Địa chỉ EmailMật khẩu, rồi chọn Tiếp theo.

  Sử dụng tính năng Thiết lập Tài khoản Tự động để thêm tài khoản email như một phần của hồ sơ mới được tạo cho Outlook

  Lưu ý: Trình hướng dẫn Thêm Tài khoản sẽ tự động tìm kiếm cài đặt máy chủ thư của bạn.

 6. Chọn Kết thúc và bạn sẽ tìm thấy tên hồ sơ mới bạn vừa thêm được liệt kê trên tab Chung trong hộp thoại Thư.

 7. Bên dưới mục Khi khởi động Microsoft Outlook, hãy sử dụng hồ sơ này, chọn Nhắc chọn sử dụng hồ sơ, rồi chọn OK.

Sử dụng một hồ sơ khác

 1. Khởi động lại Outlook

 2. Trong danh sách thả xuống của hộp thoại Chọn Hồ sơ, hãy chọn tên hồ sơ mới mà bạn đã tạo.

  Chọn hộp thoại hồ sơ với tên của hồ sơ mới

 3. Chọn OK.

  Lưu ý: Nếu Outlook khởi động bình thường, khi đó, bạn đã xác định được hồ sơ Outlook bị lỗi và là nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Nếu bạn quyết định loại bỏ hồ sơ, trước tiên hãy sao lưu các tệp dữ liệu. Toàn bộ nội dung lưu trên bộ nhớ đệm ngoại tuyến sẽ bị xóa khi bạn chọn Loại bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giới thiệu Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost).

Outlook sẽ lưu toàn bộ thư email, cuộc họp và sự kiện, liên hệ và tác vụ trong các tệp dữ liệu. Những tệp này đôi khi có thể bị hỏng. Bạn có thể chạy Công cụ Sửa chữa Hộp thư đến (scanpst.exe) để quét tệp dữ liệu Outlook và sửa chữa lỗi.

 1. Thoát Outlook để sử dụng Công cụ Sửa chữa Hộp thư đến.

  Lưu ý: Nội dung ở ngăn bên trái được xác định theo phiên bản Outlook bạn đang sử dụng.

 2. Truy nhập các liên kết bên dưới để biết hướng dẫn dành cho phiên bản Outlook của bạn.

Ngăn dẫn hướng là ngăn ngoài cùng bên trái trong Outlook, tại đây bạn sẽ thấy danh sách thư mục và các biểu tượng để di chuyển giữa Thư, Lịch, Mọi người và Tác vụ. Chạy lệnh /resetnavpane sẽ loại bỏ mọi tùy chỉnh đối với ngăn dẫn hướng.

 1. Đóng Outlook.

 2. Chọn Bắt đầu > Chạy.

 3. Trong hộp Mở, hãy nhập Outlook.exe /resetnavpane, rồi chọn OK.

Chế độ tương thích được thiết kế để giúp chương trình chạy trên một hệ điều hành cũ hơn. Nếu Outlook đang chạy ở chế độ tương thích, bạn có thể tắt chế độ tương thích xem có khắc phục được sự cố không.

Lưu ý: Bước này dành cho Outlook 2013 hoặc Outlook 2010. Outlook 2016 không có tab Tính tương thích.

 1. Tìm tệp Outlook.exe trên máy tính của bạn.

  • Với Outlook 2013, bạn có thể tìm tệp này trong C:\Program Files\Microsoft Office\Office 15\ hoặc C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 15\

  • Với Outlook 2010, bạn có thể tìm tệp này trong C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\ hoặc C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 14\

 2. Bấm chuột phải vào tệp Outlook.exe, chọn Thuộc tính, rồi chọn tab Tính tương thích.

 3. Nếu đã chọn bất cứ hộp nào trên tab Tính tương thích, hãy bỏ chọn chúng, rồi chọn Áp dụng > OK.

 4. Khởi động lại Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×