Tôi có thể thay đổi kiểu chữ hoa/chữ thường của văn bản đã chọn trong Word Online không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không. Bạn có thể sửa văn bản theo cách thủ công để thay đổi kiểu chữ hoa/chữ thường nhưng Word Online không thể thay đổi kiểu chữ hoa/chữ thường của văn bản đã chọn theo cách mà ứng dụng trên máy tính có thể làm được.

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy bấm mở trong Word để mở tài liệu và thay đổi kiểu chữ văn bản có.

Nếu không có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua ngay ứng dụng Word trong phiên bản mới nhất của Office.

Mẹo: Chúng tôi liên tục cập nhật Word Online dựa trên dữ liệu nhập vào như dữ liệu của bạn. Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải tiến tính năng này cho bạn. Ở cuối cửa sổ Word Online bấm Giúp Cải tiến Office.
Giúp Cải thiện lệnh Office

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×