Tôi có thể thêm viền trang vào Word Web App được không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã tạo tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính, thì Word Onlinesẽ bảo toàn mọi thứ bạn đã làm, kể cả viền trang. Rất tiếc, bạn không thể sửa hoặc thêm viền trang mới trong Word Online

Nếu bạn đã sở hữu ứng dụng Word trên máy tính, bạn có thể dùng nó để Thêm viền vào trang. Nếu không, bạn có thể thử hoặc mua Phiên bản mới nhất của Office ngay.

Chúng tôi thực hiện các bản cập nhật thường xuyên cho Word Online. Để nhận được các thông báo về tính năng mới nhất, hãy truy cập blog Office Online.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×