Tôi có thể tạo dàn bài không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xem Dàn bài hiện có trong Word Online, nhưng bạn không thể tạo và định dạng đại cương tự động theo cách bạn có thể làm trong phiên bản Word trên máy tính.

Nếu bạn có phiên bản Word trên máy tính, trước tiên hãy dùng lệnh mở trong Word để mở tài liệu trong Word.

Ảnh của lệnh Mở Bằng Word trong Word Online

Sau đó, hãy làm theo các hướng dẫn trong tạo một dàn bài từ đầu.

Khi bạn hoàn thành và bạn đã lưu tài liệu, bạn sẽ thấy dàn bài khi bạn mở lại nó trong Word Online.

Nếu bạn không có Word, bạn có thể thử hoặc mua nó ngay bây giờ trong phiên bản mới nhất của Office.

Mẹo: Word Online hoạt động liền mạch với Word và các chương trình Office trên máy tính, và chúng tôi Cập Nhật dựa trên nhập như nhãn của bạn. Để thông báo tính năng mới nhất, hãy truy cập blog Office Web Apps.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×