Tôi có thể thêm dấu ngắt phần trong Word Web App không?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Rất tiếc, không có. Bạn có thể thêm dấu ngắt trang nhưng Word Online không thể thêm dấu ngắt phần chưa.

Để chèn dấu ngắt trang, hãy bấm Chèn > Dấu ngắt Trang.

chèn dấu ngắt trang

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh mở trong Word để mở tài liệu và thêm dấu ngắt phần có. Khi bạn hoàn tất và lưu tài liệu, nó sẽ tiếp tục lưu trữ mà bạn đã mở nó trong Word Online.

Nếu bạn không có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua nó trong phiên bản mới nhất của Office bây giờ.

Mẹo: Bạn có một gợi ý cho tính năng này?

Biểu quyết ý tưởng hoặc chia sẻ ý tưởng mới trong đề xuất của chúng tôi tại word.uservoice.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×