Tôi có thể tìm từ đồng nghĩa bằng từ điển đồng nghĩa không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có với Word Online. Không giống như phiên bản Word trên máy tính, Word Online không có từ điển đồng nghĩa được cài sẵn để tra cứu từ đồng nghĩa.

Nếu bạn có Word dành cho máy tính để bàn, hãy bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word, hoặc bấm Mở bằng Word để mở tài liệu của bạn.

Ảnh của lệnh Mở Bằng Word trong Word Online

Sau đó làm theo các hướng dẫn trong Tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa vào.

Nếu bạn không có Word cho máy tính, bạn có thể thử hoặc mua nó trong phiên bản mới nhất của Office ngay.

Mẹo: Word Online hoạt động liền mạch với Word và các chương trình Office trên máy tính, và chúng tôi Cập Nhật dựa trên nhập như nhãn của bạn. Để thông báo tính năng mới nhất, hãy truy cập blog Office Web Apps.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×