Tôi có thể lưu tệp từ iPad của tôi đến các vị trí khác không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để lưu tệp vào vị trí khác ngoài OneDrive, Dropbox hoặc site nhóm, bạn sẽ cần phải trước tiên lưu cục bộ trên iPad của bạn. Sau đó bạn có thể sử dụng iTunes để lưu nó về máy tính.

  1. Trong Word, Excel hoặc PowerPoint cho iPad, mở tệp mà bạn muốn, rồi gõ nhẹ vào Tệp > Tạo trùng lặp.

  2. Gõ nhẹ vào iPad, sau đó nhập tên tệp và gõ nhẹ vào lưu. Tệp của bạn hiện được lưu cục bộ trên iPad của bạn.

  3. Sao chép tệp của bạn từ iPad của bạn vào máy tính, kết nối iPad của bạn với máy tính của bạn và mở iTunes.

  4. Bên dưới thiết bị, bấm tên iPad của bạn.

  5. Bấm tab Ứng dụng và trong phần Chia sẻ Tệp, hãy bấm Word, Excel hoặc PowerPoint để xem tệp tương ứng trên iPad của mình.

  6. Chọn tệp bạn muốn, rồi bấm lưu vào.

  7. Chọn một vị trí trên máy tính của bạn và sau đó lưu tệp. Từ đây, bạn có thể di chuyển tệp hoặc tải lên dịch vụ chia sẻ tệp khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×