Tôi có thể dùng Theo dõi Thay đổi trong Word Web App không?

Có, nhưng có một vài điều quan trọng cần ghi nhớ:

  • Bạn không nhìn thấy các thay đổi được theo dõi trong Word cho web nhưng chúng vẫn ở đó. Khi bạn mở một tài liệu trong Word cho web có các thay đổi được theo dõi, chúng sẽ được bảo lưu và mọi thay đổi bạn thực hiện cũng sẽ được theo dõi. Bạn sẽ không thấy chúng cho đến khi bạn mở tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính.

  • Bạn không thể bật hoặc tắt theo dõi thay đổi trong Word cho web; bạn chỉ có thể thực hiện ứng dụng Word trên máy tính.

  • Bạn sẽ biết theo dõi thay đổi khi bạn nhìn thấy nó trong thanh trạng thái ở dưới cùng của Word cho web.

    trạng thái theo dõi thay đổi

Word cho web cũng cho phép bạn Thêm, xem và xóa chúthích, cũng như trả lời chú thích từ những người đánh giá khác.

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh Mở bằng Word để mở tài liệu và bật theo dõi thay đổi. Khi bạn hoàn tất và lưu tài liệu, tài liệu sẽ tiếp tục được lưu trữ ở nơi bạn đã mở trong Word cho web. Các thay đổi được theo dõi sẽ được giữ nguyên và — nếu bạn đã bật theo dõi thay đổi trước khi bạn mở tài liệu trong Word cho web — bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong Word cho web cũng sẽ được theo dõi.

Nếu bạn không có Word, bạn có thể thử hoặc mua Phiên bản mới nhất của Office.

Mẹo: Bạn có đề xuất cho tính năng này?

Biểu quyết ý tưởng hoặc chia sẻ ý tưởng mới trong đề xuất của chúng tôi tại word.uservoice.com.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×