Tôi có thể dùng Theo dõi Thay đổi trong Word Web App không?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có, nhưng có một vài điều quan trọng cần ghi nhớ:

  • Bạn không thể thấy những thay đổi được theo dõi trong Word Online nhưng chúng vẫn đang ở đó. Khi bạn mở một tài liệu có những thay đổi được theo dõi trong Word Online, các thay đổi này được giữ nguyên và bất kỳ thay đổi nào khác mà bạn thực hiện cũng sẽ bị theo dõi. Bạn sẽ không thấy chúng cho đến khi bạn mở tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính.

  • Bạn không thể bật hoặc tắt Theo dõi Thay đổi trong Word Online; bạn chỉ có thể thực hiện điều này trong ứng dụng Word trên máy tính.

  • Bạn sẽ biết Theo dõi Thay đổi được bật khi bạn thấy nó trong thanh trạng thái ở dưới cùng của Word Online.

    trạng thái theo dõi thay đổi

Word Online cũng cho phép bạn thêm, xem và xóa bỏ chú thích, cũng như trả lời chú thích từ những người khác.

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh Mở bằng Word để mở tài liệu và bật theo dõi thay đổi. Sau khi hoàn tất và lưu lại tài liệu, tài liệu đó sẽ tiếp tục được lưu trữ ở nơi mà bạn đã mở nó trong Word Online. Các thay đổi bị theo dõi sẽ được giữ nguyên và—nếu bạn bật Theo dõi Thay đổi trước khi mở tài liệu trong Word Online—bất kỳ thay đổi nào mà bạn thực hiện trong Word Online cũng sẽ bị theo dõi.

Nếu bạn không có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua Phiên bản mới nhất của Office ngay.

Mẹo: Bạn có một gợi ý cho tính năng này?

Biểu quyết ý tưởng hoặc chia sẻ ý tưởng mới trong đề xuất của chúng tôi tại word.uservoice.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×