Tôi đang sử dụng ngày tháng trên biểu đồ của mình, nhưng tôi không nhận được một trục tỉ lệ thời gian.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  • Hãy đảm bảo chọn tùy chọn tỉ lệ thời gian trên tab trục (menubiểu đồ , lệnh Tùy chọn biểu đồ ). Nếu tùy chọn này không sẵn dùng, bạn không dùng kiểu biểu đồ chính xác hoặc bạn không có ngày tháng trên trục thể loại biểu đồ.

  • Trục tỉ lệ thời gian sẵn dùng chỉ trên 2-D hoặc 3-D đường, cột, thanh, vùng hoặc các loại biểu đồ chứng khoán.

  • Đảm bảo rằng các ngày trên trục thể loại biểu đồ. Nếu họ không, bạn có thể thay đổi cách dữ liệu được vẽ trong biểu đồ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×