Tôi đã nhập văn bản mới hoặc số trên biểu dữ liệu, nhưng các nhãn dữ liệu trong biểu đồ không Cập Nhật.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Graph ngắt nối kết giữa các nhãn dữ liệu và biểu dữ liệu ô nếu bạn đã nhập thông tin trực tiếp vào nhãn dữ liệu trong biểu đồ. Để thiết lập lại nối kết giữa các nhãn dữ liệu và biểu dữ liệu, bạn phải xóa bỏ nhãn dữ liệu và sau đó thêm chúng lại. Bấm nhãn dữ liệu bạn muốn xóa, sau đó nhấn DELETE.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×