Tôi đã nhập văn bản mới hoặc số trên biểu dữ liệu, nhưng các nhãn dữ liệu trong biểu đồ không Cập Nhật.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Graph ngắt nối kết giữa các nhãn dữ liệu và biểu dữ liệu ô nếu bạn đã nhập thông tin trực tiếp vào nhãn dữ liệu trong biểu đồ. Để thiết lập lại nối kết giữa các nhãn dữ liệu và biểu dữ liệu, bạn phải xóa bỏ nhãn dữ liệu và sau đó thêm chúng lại. Bấm nhãn dữ liệu bạn muốn xóa, sau đó nhấn DELETE.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×