Tô sáng tuyên bố về quyền riêng tư đối với hệ thống Microsoft Office 2007

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 2 năm 2007

Phạm vi

Thông tin Cá nhân

Thông báo này cung cấp những nét chính của tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ đối với hệ thống Microsoft Office 2007 và nhằm giải thích nhiều tuyển tập dữ liệu của nó và áp dụng. Nó không nhằm mục đích là danh sách đầy đủ. Nó không áp dụng cho các site, sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác của Microsoft.

Xem thêm chi tiết

 • Các tính năng hệ thống Microsoft Office sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Một số thông tin cá nhân này có thể được bao gồm trong tài liệu Office trong biểu mẫu siêu dữ liệu.

 • Một số tính năng Office cho phép bạn chia sẻ thông tin cá nhân qua Internet.

 • Nếu bạn chọn để đăng ký cho các dịch vụ trực tuyến trên Office Online, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

 • Chúng tôi dùng cookie và công nghệ khác để theo dõi các tương tác của bạn với các trang và các dịch vụ cung cấp dịch vụ trải nghiệm cá nhân hóa.

Xem thêm chi tiết

Lựa chọn của Bạn

Sử dụng Thông tin

 • Trong Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007và Microsoft Office PowerPoint 2007, bạn có thể dùng giám định viên tài liệu để loại bỏ siêu dữ liệu từ các tài liệu của bạn. Để biết thông tin về việc gỡ bỏ siêu dữ liệu trong các chương trình Office khác, hãy đọc điều khoản về quyền riêng tư đầy đủ, bao gồm bổ sung, đối với chương trình Office đó.

 • Bạn có thể chọn có để sử dụng hoặc tắt tính năng của Office truyền thông tin cá nhân qua Internet.

 • Bạn có thể chọn vô hiệu hóa bất kỳ tính năng nào sẽ liên hệ với Internet.

Xem thêm chi tiết

 • Chúng tôi sử dụng thông tin được chuyển đến Microsoft để bật các tính năng mà bạn đang sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng dùng nó để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn để đăng ký, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đến cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Có quyền của bạn chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bạn biết về các tính năng mới và sản phẩm bản phát hành.

 • Siêu dữ liệu được lưu trữ trong tài liệu được dùng để giúp bạn cộng tác với những người khác trên tài liệu của bạn.

 • Để giúp cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đôi khi cung cấp thông tin cho các công ty khác làm việc trên thay mặt của chúng tôi. Các công ty và yêu cầu để bảo mật thông tin này không được phép dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Xem thêm chi tiết

Thông tin Quan trọng

Cách liên hệ với chúng tôi

 • Chương trình Microsoft Office yêu cầu kích hoạt để giảm vi phạm bản quyền và giúp đảm bảo khách hàng của chúng tôi nhận được chất lượng phần mềm họ mong đợi. Kích hoạt không yêu cầu khách hàng để đưa ra bất kỳ thông tin cá nhân.

 • Tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ chứa các nối kết đến các thông tin bổ sung về chương trình Office cụ thể.

 • Để biết thêm thông tin về cách giúp bảo vệ trực tuyến máy tính cá nhân, thông tin cá nhân của bạn và gia đình bạn, hãy truy nhập Website Bảo mật ở nhà: bảo vệ gia đình bạn.

Xem thêm chi tiết

Để tìm công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem https://www.microsoft.com/worldwide/.

Xem thêm chi tiết

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×