Tổng quan: Dùng hộp thư của trang để cộng tác với nhóm của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online không được được chấp nhận bắt đầu trong tháng 3, 2017. Tính năng này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong bản phát hành trong tương lai. Mới SharePoint Online tổ chức không còn có quyền truy nhập vào các tính năng hộp thư của trang. Tổ chức SharePoint Online hiện có không còn có thể tạo hộp thư của trang mới. Bất kỳ hộp thư của trang nào mà đã được thiết lập và triển khai trước tháng 3, 2017 sẽ tiếp tục hoạt động.
Chúng tôi sẽ cung cấp một quy trình để giúp chuyển tiếp của bạn hiện có trang hộp thư của site để một nhóm Office 365 trong tháng 9, 2017. Nếu bạn hiện đang sử dụng tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online, bạn nên cân nhắc thay đổi thành nhóm Office 365 thay vào đó để hỗ trợ các kịch bản cộng tác email của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng Office 365 nhóm thay vì hộp thư của Site.

Lưu ý: Tính năng hộp thư của trang sẽ vẫn được hỗ trợ, nhưng không chấp nhận trong SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2016, sản phẩm SharePoint 2013 và SharePoint 2010. Khách hàng được đề xuất để khám phá hộp thư chia sẻ một cách khác thay vì hộp thư của site.

Hộp thư của trang là tài khoản email và chia sẻ tài liệu trung tâm được truy nhập từ trang SharePoint. Nhóm của bạn có thể chọn dùng hộp thư của site để tập hợp các cuộc hội thoại email cấp độ nhóm phù hợp hoặc cộng tác để soạn thảo email quan trọng. Nhóm của bạn cũng có thể nhận thấy lợi ích khi chia sẻ các tài liệu quan trọng một cách an toàn bằng hộp thư của site.

Sau khi bạn thiết lập hộp thư của trang cho trang của bạn, một tài khoản email mới được tạo ra dùng tên của trang web của bạn. Ví dụ, giả sử bạn có một site nhóm dùng URL này: http://contosobistro.sharepoint.com/HRTeamSite. Địa chỉ email cho hộp thư của trang đó sẽ là HRTeamSite@contosobistro.sharepoint.com. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thêm hộp thư của trang để giữ email trong ngữ cảnh.

Tập hợp các cuộc hội thoại email cấp độ nhóm

Nhiều nhóm có các cuộc hội thoại bằng cách dùng thông điệp email thường xuyên. Một số các hội thoại dẫn đến thông tin có thể là một tham chiếu hữu ích trong tương lai. Thay vì làm mất thông tin đó trong hộp thư đến của riêng bạn, bạn có thể chuyển tiếp email hữu ích nhất trong chuỗi hội thoại vào hộp thư của site. Mọi người có quyền đóng góp vào site của bạn có thể mở hộp thư của site và xem thư đó. Điều này cung cấp một bản ghi email trong hộp thư của site để các thành viên nhóm có thể tìm thấy thông tin mà họ cần sau này.

Một lợi ích để thu thập các cuộc hội thoại email cấp độ nhóm là chỉ cần CC địa chỉ email hộp thư của trang khi gửi thông điệp email nhóm. Bạn thậm chí có thể bao gồm các địa chỉ email hộp thư của trang trong một nhóm liên hệ hoặc danh sách phân phối, sao cho nó được tự động đưa vào bất cứ khi nào bạn gửi thư cho nhóm của bạn.

Email có hộp thư của trang được đưa vào trường CC.

Muốn tìm hiểu thêm?    Hãy xem sử dụng hộp thư của trang để phối hợp email nhóm.

Chia sẻ tài liệu với người khác

Mỗi nhóm có tài liệu của một số loại cần được lưu trữ đến nơi và thường cần được chia sẻ với người khác. Nếu bạn lưu trữ tài liệu nhóm của bạn trên site SharePoint của bạn, bạn có thể dùng ứng dụng hộp thư của trang chia sẻ các tài liệu với những người có quyền truy nhập.

Quan trọng:  Khi người dùng xem hộp thư của site trong Outlook, họ sẽ thấy một danh sách tất cả các tài liệu trong thư viện tài liệu của site đó. Hộp thư của site trình bày cùng một danh sách các tài liệu cho mọi người dùng, do đó một số người dùng có thể nhìn thấy tài liệu nhưng họ không có quyền truy nhập để mở.

Muốn tìm hiểu thêm?    Hãy xem sử dụng hộp thư của trang để cộng tác trên tài liệu.

Xem Thêm

Dùng hộp thư của trang để sắp xếp email cho một nhóm hoặc dự án

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×