Tính tuổi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel có thể giúp bạn tính tuổi của một người theo cách khác nhau. Bảng dưới đây Hiển thị các phương pháp thông thường để thực hiện việc này, hãy dùng các ngày và thời gian hàm.

Để sử dụng các ví dụ trong Excel, hãy kéo để chọn dữ liệu trong bảng, sau đó bấm chuột phải vào lựa chọn và chọn sao chép. Mở một trang tính mới, bấm chuột phải vào ô A1 và chọn tùy chọn dán > giữ định dạng nguồn.

Dữ liệu

02/10/2012

02/05/2014

03/06/2014

03/07/2014

03/06/2002

Công thức

Mô tả

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

Kết quả là tuổi của người — sự khác biệt giữa ngày hôm nay và ngày sinh vào trong ô A2.

Ví dụ này dùng hàm YEARbây giờ .

Nếu ô này không hiển thị một số, hãy đảm bảo rằng nó được định dạng dưới dạng một số hoặc chung. Tìm hiểu cách định dạng ô dưới dạng một số hoặc ngày.

=YEAR(NOW())-1960

Thời hạn của một người sinh trong 1960, mà không dùng tham chiếu ô.

Nếu ô này không hiển thị dưới dạng số, hãy đảm bảo rằng nó được định dạng dưới dạng một số hoặc chung. Tìm hiểu cách định dạng ô dưới dạng một số hoặc ngày.

=YEARFRAC(A3;A5)

Tính toán độ tuổi thập phân năm giữa các ngày trong A5 và A3.

=(A5-A6)/365,25

Tính toán độ tuổi giữa các ngày trong A5 và A6, là 12.08.

Để tài khoản cho một năm nhuận xảy ra mỗi 4 năm, 365,25 được dùng trong công thức.

=("02/10/2014"-"02/05/2014")

Tính toán số ngày giữa hai ngày mà không dùng tham chiếu ô, đó là 153.

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

Số ngày giữa hai ngày bằng hai hàm ngày tháng.

Hai đối số của hàm DAYS có thể là ngày thực sự, tham chiếu ô hoặc một hàm ngày và thời gian— chẳng hạn như hàm TODAY.

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

Số tháng giữa ô A3 và ngày hiện tại.

Ví dụ này dùng hàm YEAR , hàm NOWhàm MONTH.

Nếu ô này không hiển thị dưới dạng số, hãy đảm bảo rằng nó được định dạng dưới dạng một số hoặc chung. Tìm hiểu cách định dạng ô dưới dạng một số hoặc ngày.

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

Số ngày làm việc giữa hai ngày trong ô A2 và A3, đây là 107. Ngày làm việc loại trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ. Đối số cuối cùng, A3:A5, liệt kê các ngày lễ được trừ đi ngày làm việc.

Ví dụ này dùng hàm NETWORKDAYS.

=DAYS360(A2,A3,TRUE)

Số ngày giữa hai ngày trong ô A2 và A3, đây là 570. Tùy chọn này được dựa trên một năm 360 ngày (mười hai tháng 30 ngày) được điển hình tính toán sổ sách.

Ví dụ này dùng hàm DAYS360.

=EDATE(A3,-4)

Chuyển đổi này thành một định dạng ngày và này nên 1/2/2014, bốn tháng (hoặc -4) so với ngày trong A3.

Ví dụ này dùng hàm EDATE, được dùng để tính toán ngày đáo hạn của tín phiếu ngân hàng.

Liên quan

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×