Tính tuổi

Có nhiều cách khác nhau để tính tuổi của một người. Bảng dưới đây liệt kê những phương thức thông thường dùng hàm ngày tháng và thời gian.

Để dùng những ví dụ này trong Excel, kéo chọn dữ liệu trong bảng, sau đó bấm chuột phải vào phần chọn và chọn Sao chép. Trong sổ làm việc mới, bấm chuột phải ô A1 và chọn Tùy chọn Dán > Giữ Định dạng Nguồn.

Dữ liệu

02/10/2012

02/05/2014

03/06/2014

03/07/2014

03/06/2002

Công thức

Mô tả

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

Tính ra tuổi của người là 2 khi so sánh ngày hôm nay và ngày sinh trong ô A2.

Ví dụ này sử dụng hàm YEARhàm NOW.

Nếu ô không hiển thị thành số, hãy đảm bảo nó được định dạng theo số hoặc dạng Chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=YEAR(NOW())-1960

Tính ra tuổi của một người sinh năm 1960 mà không sử dụng tham chiếu ô.

Nếu ô không hiển thị thành số, hãy đảm bảo nó được định dạng theo số hoặc dạng Chung. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=YEARFRAC(A3;A5)

Tính ra tuổi dưới dạng phân số là 1,75 khi so sánh các ngày trong ô A5 và A3.

=(A5-A6)/365,25

Tính ra tuổi là 12 khi so sánh các ngày trong ô A5 và A6.

365,25 được dùng trong công thức để tính đến trường hợp năm nhuận xuất hiện 4 năm một lần.

=("02/10/2014"-"02/05/2014")

Cho ra 153 là số ngày giữa hai ngày mà không dùng tham chiếu ô.

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

Cho ra số ngày giữa hai ngày bằng hai hàm ngày tháng.

Hai đối số của hàm DAYS có thể là ngày thực sự, tham chiếu ô, hoặc một hàm ngày tháng và thời gian khác, ví dụ như hàm TODAY.

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

Cho ra số tháng giữa ô A3 và ngày hiện tại.

Ví dụ này dùng hàm YEAR , hàm NOWhàm MONTH.

Khi bạn nhập công thức này vào ô, hãy đảm bảo định dạng ô đó là số. Tìm hiểu cách định dạng một ô theo dạng số hoặc ngày tháng.

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

Cho ra 107 là toàn bộ số ngày làm việc giữa hai ngày trong A2 và A3. Ngày làm việc loại trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ. Đối số cuối cùng, A3:A5, liệt kê những ngày lễ được trừ ra khỏi ngày làm việc.

Ví dụ này dùng hàm NETWORKDAYS.

=DAYS360(A3,A2,TRUE)

Cho ra 150 là số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày (mười hai tháng, mỗi tháng 30 ngày) được dùng để tính toán sổ sách.

Ví dụ này dùng hàm DAYS360.

=EDATE(A3,-4)

Cho ra ngày 1/4/2014, trước bốn tháng (hoặc -4) so với ngày ở ô A3.

Ví dụ này dùng hàm EDATE, được dùng để tính toán ngày đáo hạn của tín phiếu ngân hàng.

Liên quan

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×