Tính trung bình nhóm số

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tìm trung bình số ngày để hoàn tất một nhiệm vụ theo nhân viên khác. Hoặc bạn muốn tính nhiệt độ trung bình vào một ngày cụ thể trên một khoảng thời gian 10 năm. Không có một vài cách để tính trung bình nhóm số.

Trung bình hàm thước đo xu hướng trung tâm, đây là vị trí của Trung tâm của một nhóm số trong một phân bố thống kê. Ba số đo phổ biến nhất của xu hướng trung tâm là:

  • Trung bình    Đây là trung bình số học, và được tính toán bằng cách thêm một nhóm số và sau đó chia cho số lượng các số. Ví dụ, Trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 chia cho 6, 5.

  • Số trung vị     Chữ số của một nhóm số. Một nửa các số có giá trị lớn hơn trung bình, và một nửa các số có giá trị nhỏ hơn trung bình. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

  • Chế độ    Thường xuyên nhất diễn ra số trong một nhóm số. Ví dụ, chế độ của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Cho một phân bố đối xứng của một nhóm số, các số đo ba của xu hướng trung tâm là tất cả giống nhau. Trong một phân bố sai lệch của một nhóm số, họ có thể khác nhau.

Hãy làm như sau:

  1. Bấm vào một ô bên dưới hoặc bên phải, các số mà bạn muốn tìm trung bình.

  2. Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm vào mũi tên bên cạnh Ảnh nút tự động tính tổng , bấm Trung bình, và sau đó nhấn Enter.

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm AVERAGE . Sao chép bảng dưới đây vào một trang tính trống.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AVERAGE(A2:A7)

Tính trung bình cho tất cả các số trong danh sách trên (9,5)

=AVERAGE(A2:A4,A7)

Tính trung bình cho ba số ở trên cùng và số cuối cùng trong danh sách (7,5)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Tính trung bình cho các số trong danh sách, trừ những số có chứa số không, chẳng hạn như ô A6 (11,4)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm SUMPRODUCTSUM . Ví dụ vThis tính toán giá trung bình được trả cho một đơn vị qua ba việc mua bán, nơi mỗi mua dành cho một số khác nhau của đơn vị tại khác giá trên đơn vị.

Sao chép bảng dưới đây vào một trang tính trống.

1

2

3

4

A

B

Đơn giá

Số đơn vị

20

500

25

750

35

200

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

Chia tổng chi phí của cả ba đơn hàng cho tổng số đơn vị đã đặt hàng (24,66)

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng các hàm AVERAGEIF . Sao chép bảng dưới đây, và hãy nhớ rằng ví dụ này có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Tính trung bình cho các số trong danh sách, trừ những số có chứa số không, chẳng hạn như ô A6 (11,4)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

AVERAGEIF

TÍNH TỔNG

Hàm SUMPRODUCT

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×