Tính toán tỷ lệ phần trăm

Tính toán tỷ lệ phần trăm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đôi khi tỷ lệ phần trăm có thể gây chán nản vì không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhớ được những gì chúng ta đã học ở trường. Hãy để Excel làm việc đó cho bạn – những công thức đơn giản có thể giúp bạn tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng hoặc tỷ lệ chênh lệch giữa hai số.

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng

Giả sử công ty bạn đạt doanh thu $125.000 trong quý này và bạn cần tìm tỷ lệ phần trăm của $20.000 trong tổng này.

 1. Để xác định, hãy chia $20.000 cho $125.000. Đây là công thức trong ô C2: =B2/A2. Kết quả được hiện là 0,16 vì ô C2 không được định dạng là một tỷ lệ phần trăm.

  $125.000 trong ô A2, $20.000 trong ô B2 và 0,16 trong ô C3

 2. Để định dạng 0,16 là một tỷ lệ phần trăm (như vậy cũng sẽ loại bỏ số không) trên tab Trang đầu, hãy bấm nút Tỷ lệ phần trăm.

  Nếu bạn đang sử dụng Excel Online, hãy bấm vào Trang đầu > Định dạng Số > Phần trăm.

  Nút Tỷ lệ phần trăm trên tab Trang đầu

  Bây giờ chúng ta thấy rằng $20.000 là 16 % của $125.000.

  $125.000 trong ô a2, $20.000 trong ô b2 và 16% trong ô c2

  Mẹo:  Định dạng chính là chìa khóa để có được đáp án thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Tìm hiểu thêm trong hiển thị số dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Tìm tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Một công ty đạt doanh thu $485.000 năm 2011 và $598.634 năm 2012. Sự thay đổi giữa hai năm tính theo tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu?

 1. Đầu tiên, hãy bấm vào ô B3 để áp dụng định dạng Tỷ lệ phần trăm cho ô này. Trên tab Trang đầu, bấm vào nút Tỷ lệ phần trăm.

  Nếu bạn đang sử dụng Excel Online, hãy bấm vào Trang đầu > Định dạng Số > Phần trăm.

 2. Trong ô B3, hãy chia doanh thu năm thứ hai ($598.634) cho doanh thu năm thứ nhất ($485.000), sau đó trừ đi 1.

  $485.000 trong ô A2, $598.634 trong ô B2 và 23% trong ô B3, là tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

 3. Đây là công thức trong ô C3 =(B2/A2)-1. Tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa hai năm là 23 %.

  Bạn hãy chú ý các dấu ngoặc xung quanh (B2/A2). Excel tính toán nội dung trong dấu ngoặc trước, sau đó trừ đi 1.

Xem thêm

Nhân với tỷ lệ phần trăm

Hàm PERCENTRANK

Tính toán một tổng lũy kế

Tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng

Giả sử bạn trả lời các câu hỏi 42 50 đúng cách trên một phép kiểm tra. Tỷ lệ phần trăm của câu trả lời đúng là gì?

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =42/50, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 0,84.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, hãy bấm Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là 84.00%, tỷ lệ phần trăm của câu trả lời đúng trên việc kiểm tra.

  Lưu ý: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tìm tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Giả sử rằng lợi nhuận của bạn là $2,342 trong tháng mười một và $2.500 trong tháng mười hai. Tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi trong lợi nhuận của bạn giữa các hai tháng là gì? Sau đó, nếu lợi nhuận của bạn là $2,425 trong tháng một, tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi trong lợi nhuận của bạn giữa các tháng và tháng một là gì? Bạn có thể tính toán sự khác biệt bằng cách trừ đi thu nhập mới của bạn từ thu nhập gốc của bạn, và sau đó chia kết quả thu nhập gốc của bạn.

Tính toán tỷ lệ phần trăm tăng

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Kiểu =(2500-2342) / 2342, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 0.06746.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, hãy bấm Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là 6,75%, tỷ lệ phần trăm tăng lợi nhuận.

  Lưu ý: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tính toán tỷ lệ phần trăm của giảm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Kiểu =(2425-2500) / 2500, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là-0.03000.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, hãy bấm Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là-3.00%, tỷ lệ phần trăm của giảm lợi nhuận.

  Lưu ý: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tìm tổng khi bạn biết số lượng và tỷ lệ phần trăm

Giả sử rằng giá bán của một áo là $15, 25% tắt giá gốc. Giá gốc là gì? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 75% của số đó bằng 15.

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =15/0,75, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 20.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên trang đầu tab, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Kết quả là $20,00, đây là giá gốc của Áo.

  Trong Excel cho Mac 2011:

  Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $20,00, đây là giá gốc của Áo.

  Lưu ý: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tìm một đại lượng khi bạn biết tổng và tỷ lệ phần trăm

Giả sử mà muốn mua một máy tính cho $800 và phải thanh toán cho một phân của 8,9% bổ sung trong thuế bán hàng. Bạn có bao nhiêu thanh toán cho thuế bán hàng? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 8,9% của 800.

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =800 * 0,089, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 71.2.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên trang đầu tab, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Trong Excel cho Mac 2011:

  Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $71.20, đây là số tiền thuế bán hàng cho máy tính.

  Lưu ý: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tăng hoặc giảm số theo tỉ lệ phần trăm

Giả sử bạn chi trung bình của $113 thực phẩm mỗi tuần, và bạn muốn tăng chi phí thực phẩm hàng tuần của bạn với 25%. Bạn có thể dành bao nhiêu? Hoặc, nếu bạn muốn giảm xuống của bạn giá trị thực phẩm hàng tuần của $113 25%, giá trị hàng tuần mới của bạn là gì?

Tăng một số theo tỉ lệ phần trăm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =113*(1+0.25), và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 141.25.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên trang đầu tab, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Trong Excel cho Mac 2011:

  Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $141.25, tăng 25% trong chi phí thực phẩm hàng tuần.

  Lưu ý: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Giảm số theo tỉ lệ phần trăm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =113*(1-0.25), và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 84.75.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trong các phiên bản mới hơn:

  Trên trang đầu tab, hãy bấm Bấm để đặt một định dạng số kế toán .

  Trong Excel cho Mac 2011:

  Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $84.75, giảm 25% trong chi phí thực phẩm hàng tuần.

  Lưu ý: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Xem thêm

Hàm PERCENTRANK

Tính toán một tổng lũy kế

Tính toán trung bình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×