Tính toán số dư đang chạy

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn có thể muốn xem một số dư chạy các mục mà bạn mua sao cho bạn không vượt quá giới hạn chi tiêu của bạn. Bạn có thể sử dụng một số dư chạy để xem giá trị của các mục trong ô thêm khi bạn nhập mục mới và giá trị theo thời gian. Để tính một số dư đang chạy, sử dụng thủ tục sau đây.

Lưu ý: Một số dư chạy khác nhau từ dòng tổng cộng (còn được gọi là một số đếm chạy), trong đó bạn xem số lượng các mục trong một trang tính thêm khi bạn nhập mục mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính dòng tổng cộng trong Excel.

 1. Thiết lập một trang tính như ví dụ sau đây.

  Ví dụ

1

2

3

A

B

C

Tiền gửi

Tiền rút

Số dư

1000

625

=SUM(A2,-B2)

1245

740

=SUM(C2,A3,-B3)

 1. Bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài ô C3 để xem tổng được tính toán.

 2. Để duy trì số dư đang chạy, hãy thêm một hàng cho mỗi mục nhập mới bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập số lượng tiền gửi và rút của bạn vào hàng trống ngay bên dưới dữ liệu hiện có.

   Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ nhập vào nộp vào A4, A5, và nhiều và rút vào B4, B5, v.v...

  2. Mở rộng công thức số dư chạy vào các hàng mới bằng cách chọn ô cuối cùng trong cột số dư, rồi bấm đúp núm điều khiển điền.

   Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn ô C3 và sau đó bấm đúp vào điều khiển điền để mở rộng công thức vào tất cả các hàng mới có chứa giá trị tiền gửi và rút.

   Ví dụ về tính toán số dư đang chạy

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×