Tính toán một phức hợp suất hàng năm gia tăng (bình quân hàng năm)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một phức hợp suất hàng năm gia tăng (bình quân hàng năm) các biện pháp suất vốn cho một khoản đầu tư — chẳng hạn như một quỹ hoặc trái phiếu — qua một khoản đầu tư khoảng, chẳng hạn như 5 hoặc 10 năm. Bình quân hàng năm còn được gọi là một tỷ lệ "smoothed" vốn vì nó biện pháp tăng trưởng của một khoản đầu tư như khi nó đã mở rộng một tỷ lệ ổn định trên cơ sở hàng năm có dạng. Để tính toán bình quân hàng năm, hãy dùng hàm XIRR .

Ví dụ

Ví dụ về hàm XIRR

Lưu ý: Khi bạn so sánh CAGRs khác đầu tư, đảm bảo rằng mỗi suất được tính toán trên cùng một khoản đầu tư khoảng thời gian.

Xem thêm

Hàm XIRR

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×