Tính toán một phức hợp suất hàng năm gia tăng (bình quân hàng năm)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một phức hợp suất hàng năm gia tăng (bình quân hàng năm) các biện pháp suất vốn cho một khoản đầu tư — chẳng hạn như một quỹ hoặc trái phiếu — qua một khoản đầu tư khoảng, chẳng hạn như 5 hoặc 10 năm. Bình quân hàng năm còn được gọi là một tỷ lệ "smoothed" vốn vì nó biện pháp tăng trưởng của một khoản đầu tư như khi nó đã mở rộng một tỷ lệ ổn định trên cơ sở hàng năm có dạng. Để tính toán bình quân hàng năm, hãy dùng hàm XIRR .

Ví dụ

Ví dụ về hàm XIRR

Lưu ý: Khi bạn so sánh CAGRs khác đầu tư, đảm bảo rằng mỗi suất được tính toán trên cùng một khoản đầu tư khoảng thời gian.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hàm XIRR

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×