Tính toán lại Công thức trong PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi làm việc với dữ liệu trong Power Pivot, đôi khi   bạn có thể cần làm mới dữ liệu từ nguồn, tính toán lại các công thức mà bạn đã tạo trong các cột được tính hoặc đảm bảo rằng dữ liệu có trong PivotTable được cập nhật.

Chủ đề này giải thích sự khác biệt giữa làm mới dữ liệu so với recalculating dữ liệu, cung cấp tổng quan về cách tính toán lại được kích hoạt, và mô tả tùy chọn của bạn để kiểm soát việc tính toán lại.

Hiểu Làm mới Dữ liệu so với Tính toán lại Dữ liệu

Power Pivot sử dụng cả làm mới dữ liệu và tính toán lại dữ liệu:

Làm mới dữ liệu có nghĩa là việc nhận cập nhật dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài. Power Pivot không tự động phát hiện thay đổi trong nguồn dữ liệu ngoài, nhưng dữ liệu có thể được làm mới theo cách thủ công từ cửa sổ Power Pivot hoặc tự động nếu sổ làm việc được chia sẻ trên SharePoint.

Tính toán lại có nghĩa là cập nhật tất cả các cột, bảng, biểu đồ và Pivottable trong sổ làm việc có chứa công thức. Vì tính toán lại công thức làm phát sinh phí hiệu suất, điều quan trọng là tìm hiểu về sự phụ thuộc liên kết với từng tính toán.

Quan trọng: Bạn sẽ không thể lưu hoặc phát hành sổ làm việc cho đến khi công thức trong sổ làm việc được tính toán lại.

Tính toán lại Thủ công so với Tự động

Mặc định, Power Pivot tự động tính toán lại theo yêu cầu trong khi tối ưu hóa thời gian cần cho xử lý. Mặc dù tính toán lại có thể mất thời gian, nhưng đây là một tác vụ quan trọng, vì trong lúc tính toán lại, tính phụ thuộc giữa các cột được kiểm tra và bạn sẽ được thông báo nếu một cột đã thay đổi, nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc nếu có lỗi xuất hiện trong công thức vốn vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, bạn có thể chọn bỏ qua khâu xác thực và chỉ cập nhật các phép toán theo cách thủ công, đặc biệt nếu bạn đang làm việc với các công thức phức tạp hoặc tập hợp dữ liệu rất lớn và muốn  kiểm soát việc định thời gian của các cập nhật.

Cả chế độ thủ công lẫn tự động đều có lợi thế riêng; tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên dùng chế độ tính toán lại tự động. Chế độ này giữ cho Power Pivot siêu dữ liệu được đồng bộ hóa và tránh xảy ra các vấn đề do xóa bỏ dữ liệu, thay đổi tên hoặc kiểu dữ liệu hoặc thiếu tính phụ thuộc. 

Sử dụng Tính toán lại Tự động

Khi bạn dùng chế độ tính toán lại tự động, mọi thay đổi đối với dữ liệu mà sẽ khiến cho kết quả của bất kỳ công thức nào thay đổi sẽ kích hoạt việc tính toán lại toàn bộ cột chứa công thức. Các thay đổi sau luôn yêu cầu việc tính toán lại các công thức:

 • Các giá trị từ nguồn dữ liệu bên ngoài đã được làm mới.

 • Định nghĩa của công thức đã thay đổi.

 • Tên của các bảng hoặc các cột được tham chiếu trong công thức đã được thay đổi.

 • Mối quan hệ giữa các bảng đã được thêm, sửa đổi hoặc bị xoá.

 • Cột tính hoặc các đơn vị đo mới đã được thêm.

 • Các thay đổi đã được thực hiện đối với các công thức khác trong sổ làm việc, do đó các cột hoặc phép tính phụ thuộc vào phép tính đó sẽ được làm mới.

 • Các hàng đã được chèn hoặc bị xoá.

 • Bạn đã áp dụng một bộ lọc yêu cầu việc thực hiện truy vấn để cập nhật bộ dữ liệu. Bộ lọc có thể đã được áp dụng trong một công thức hoặc là một phần của PivotTable hoặc PivotChart.

Sử dụng Tính toán lại Thủ công

Bạn có thể dùng tính toán lại thủ công để tránh sự ảnh hưởng bởi tính toán kết quả công thức cho đến khi bạn đã sẵn sàng. Chế độ thủ công đặc biệt hữu ích trong các tình huống sau:

 • Bạn đang thiết kế một công thức bằng cách sử dụng mẫu và muốn thay đổi tên của các cột và bảng được sử dụng trong công thức trước khi bạn xác thực công thức đó.

 • Bạn biết rằng một số dữ liệu trong sổ làm việc đã thay đổi nhưng bạn đang làm việc với một cột khác chưa thay đổi do đó bạn muốn trì hoãn việc tính toán lại.

 • Bạn đang làm việc trong một sổ làm việc có nhiều phụ thuộc và muốn trì hoãn việc tính toán lại cho đến khi bạn chắc chắn tất cả các thay đổi cần thiết đã được thực hiện.

Hãy lưu ý rằng, miễn là sổ làm việc được đặt ở chế độ tính toán lại thủ công, Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 không thực hiện xác thực hoặc kiểm tra công thức, với các kết quả sau đây:

 • Mỗi công thức mới mà bạn thêm vào sổ làm việc sẽ được gắn cờ là chứa lỗi.

 • Sẽ không có kết quả nào xuất hiện trong các cột được tính mới.

Để cấu hình sổ làm việc cho việc tính toán lại thủ công

 1. Trong Power Pivot, bấm thiết kế> tính toán> Tùy chọn tính toán> Chế độ tính toán thủ công.

 2. Để tính toán lại tất cả các bảng, bấm Tùy chọn Tính toán> Tính toán Ngay.

  Các công thức trong sổ làm việc sẽ được kiểm tra lỗi và các bảng sẽ được cập nhật với kết quả, nếu có. Tùy vào lượng dữ liệu và số phép tính, sổ làm việc có thể không đáp ứng ngay.

Quan trọng: Trước khi bạn phát hành sổ làm việc, bạn luôn phải chuyển chế độ tính toán trở về tự động. Điều này sẽ giúp phòng tránh các vấn đề khi thiết kế công thức.

Khắc phục sự cố Tính toán lại

Phụ thuộc

Khi một cột phụ thuộc vào một cột khác và nội dung của cột kia thay đổi theo bất kỳ cách thức nào, có thể cần phải tính toán lại tất cả các cột liên quan. Bất cứ khi nào có thay đổi đối với sổ làm việc Power Pivot, Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 thực hiện phân tích dữ liệu Power Pivot hiện có để xác định xem liệu có cần tính toán lại hay không và thực hiện cập nhật theo cách thức hiệu quả nhất.

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng Sales, có liên quan đến các bảng, sản phẩmProductCategory; và công thức trong bảng Sales phụ thuộc vào cả hai bảng khác. Bất kỳ thay đổi hoặc sản phẩm hoặc ProductCategory bảng sẽ gây ra tất cả các cột được tính toán trong bảng doanh số được tính toán lại. Điều này nghĩa khi bạn xem xét bạn có thể có công thức cuộn lên doanh số theo thể loại hoặc theo sản phẩm. Do đó, để bảo đảm kết quả là chính xác; công thức dựa trên dữ liệu phải được tính toán lại.

Power Pivot luôn thực hiện tính toán lại hoàn chỉnh cho bảng vì việc tính toán lại hoàn chỉnh hiệu quả hơn là kiểm tra để tìm các giá trị đã thay đổi. Những thay đổi làm kích hoạt tính toán lại có thể bao gồm những thay đổi chính như xóa một cột, thay đổi kiểu dữ liệu số của một cột hoặc thêm cột mới. Tuy nhiên, những thay đổi có vẻ không đáng kể, như thay đổi tên cột, cũng có thể kích hoạt tính toán lại. Điều này là do tên của cột được dùng như mã định danh trong công thức.

Trong một số trường hợp, Power Pivot có thể xác định cột có thể được loại trừ khỏi tính toán lại. Ví dụ, nếu bạn có một công thức tra cứu một giá trị chẳng hạn như [Sản phẩm màu] từ bảng Products và cột được thay đổi là [số lượng] trong bảng Sales , công thức không cần được tính toán lại mặc dù các bán hàngsản phẩm có liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ công thức nào dựa trên doanh số [số lượng], tính toán lại được yêu cầu.

Trình tự Tính toán lại Cột Phụ thuộc

Tính phụ thuộc được tính toán trước khi tính toán lại. Nếu có nhiều cột phụ thuộc lẫn nhau, Power Pivot tuân theo trình tự phụ thuộc. Điều này đảm bảo rằng các cột được xử lý theo đúng trình tự với tốc độ tối đa.

Giao dịch

Thao tác tính toán lại hoặc làm mới dữ liệu diễn ra như một giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu bất kỳ phần nào của thao tác làm mới không thành công, các hoạt động còn lại triển lại. Đây là để đảm bảo rằng dữ liệu không còn lại ở trạng thái xử lý một phần. Bạn không thể quản lý các giao dịch của bạn như bạn thực hiện trong cơ sở dữ liệu quan hệ, hoặc tạo điểm kiểm tra.

Tính toán lại Hàm Biến đổi

Một số hàm như NOW, RAND hoặc TODAY không có giá trị cố định. Để tránh vấn đề hiệu suất, việc thực hiện truy vấn hoặc lọc dữ liệu thường sẽ không khiến cho các hàm này được đánh giá lại nếu chúng được dùng trong cột tính toán. Kết quả cho những hàm này chỉ được tính toán lại khi toàn bộ cột được tính toán lại. Các tình huống này bao gồm làm mới từ nguồn dữ liệu ngoài hoặc sửa dữ liệu theo cách thủ công và việc này yêu cầu đánh giá lại các công thức chứa những hàm này. Tuy nhiên, những hàm không có giá trị cố định như NOW, RAND hoặc TODAY sẽ luôn được tính toán lại nếu hàm được dùng trong phép định nghĩa của Trường Được Tính toán.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×