Tính toán khác nhau Hiển thị trong trường giá trị PivotTable

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thay vì văn bản công thức của riêng bạn trong trường được tính toán, bạn có thể sử dụng Hiện giá trị như để nhanh chóng trình bày các giá trị trong các cách khác nhau. Nó cũng cung cấp một vài tùy chọn tính toán mới, chẳng hạn như % của tổng mẹ hoặc % tổng lũy kế theo.

Mẹo: Bạn có thể dùng tính năng này để tìm các phép tính khác nhau trong một trường giá trị. Tuy nhiên, vì bạn có thể thêm các trường giá trị tương tự vào PivotTable nhiều lần, bạn cũng có thể dùng tính năng này để hiển thị giá trị thực tế và các phép tính khác, chẳng hạn như một phép tính tổng chạy, cạnh nhau.

 1. Để thêm hai hoặc nhiều trong cùng một giá trị trường trong pivottable để bạn có thể hiển thị tính toán khác nhau ngoài giá trị thực tế của một trường cụ thể, hãy làm như sau:

  1. Trong danh Sách trường, kéo trường giá trị mà bạn muốn thêm vào vùng giá trị đã chứa trường giá trị đó và sau đó đặt nó ngay bên dưới trường đó.

   Lưu ý: Trường giá trị được thêm vào PivotTable và một số phiên bản được đính kèm vào tên trường của nó. Bạn có thể sửa tên trường khi cần thiết.

  2. Lặp lại bước 1 cho đến khi bạn có hiển thị tất cả các trường giá trị mà bạn muốn tính toán bằng cách sử dụng Hiện giá trị như.

 2. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào trường giá trị, sau đó bấm Hiện giá trị như

  Hiện Giá trị Như
 3. Bấm vào tùy chọn tính toán mà bạn muốn dùng.

  Tùy chọn tính toán sau đây sẵn dùng:

Tùy chọn tính toán

Kết quả

Không Tính toán

Hiển thị giá trị được nhập vào trường.

% Tổng Cuối

Hiển thị các giá trị như tỷ lệ phần trăm của tổng cộng của tất cả các giá trị hoặc các điểm dữ liệu trong báo cáo.

% Tổng Cột

Hiển thị tất cả các giá trị trong từng cột hoặc từng chuỗi như tỷ lệ phần trăm của Tổng cột hoặc chuỗi.

% Tổng Hàng

Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng của hàng hoặc thể loại.

% Của

Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

% Tổng Hàng Cha mẹ

Tính toán giá trị như sau:

(giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các hàng)

% Tổng Cột Cha mẹ

Tính toán giá trị như sau:

(giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các cột)

% Tổng Cha mẹ

Tính toán giá trị như sau:

(giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong Trường cơ sở đã chọn)

Chênh lệch

Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

% Chênh lệch

Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch phần trăm với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

Tổng Hiện có trong

Hiển thị giá trị các mục liên tiếp trong Trường cơ sở dưới dạng tổng hiện có.

% Tổng Hiện có trong

Tính toán giá trị như tỷ lệ phần trăm mục liên tiếp trong cơ sở cho trường được hiển thị dưới dạng một tổng lũy kế.

Xếp Nhỏ nhất đến Lớn nhất

Hiển thị thứ hạng của giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn với một giá trị xếp hạng cao hơn.

Xếp Lớn nhất đến Nhỏ nhất

Hiển thị thứ hạng của giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị nhỏ hơn với một giá trị xếp hạng cao hơn.

Chỉ mục

Tính toán giá trị như sau:

((giá trị trong ô) x (Tổng Cuối của Tổng Cuối)) / ((Tổng Cuối của Hàng) x (Tổng Cuối của Cột))

Để hiển thị các phép tính song song với các giá trị họ đang dựa trên (ví dụ, để hiển thị % của tổng chính bên cạnh tổng phụ), trước tiên bạn cần để tạo bản sao vào trường giá trị bằng cách thêm nhiều hơn một lần. Trong danh sách trường, kéo trường bạn muốn lặp lại tới vùng giá trị và đặt nó ngay bên dưới cùng một trường.

Các giá trị trùng lặp trong vùng Giá trị

Trong ví dụ hiển thị ở trên, ba giá trị trường đã được thêm vào lần thứ hai vào vùng giá trị; họ có "_2" được chắp thêm vào tên của họ. Dưới đây, trường "Tổng của 1/1/14" được hiển thị hai lần trong báo cáo PivotTable, để bạn có thể thấy giá trị cho mỗi thành phố và mẹ của họ (đông hoặc phía tây khu vực). Bạn cũng hãy xem phần trăm của tổng cộng cho mỗi vùng (hàng 6 và 9).

Cùng một trường, với các giá trị và tỷ lệ phần trăm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×