Tính tổng giá trị dựa trên nhiều điều kiện

Tính tổng giá trị dựa trên nhiều điều kiện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử rằng bạn cần tính tổng giá trị với nhiều hơn một điều kiện, chẳng hạn như tổng doanh số sản phẩm trong một khu vực cụ thể. Đây là một trường hợp tốt để sử dụng hàm SUMIFS trong công thức.

Đã xem ví dụ này, trong đó, chúng tôi có hai điều kiện: chúng ta muốn cộng doanh số bán thịt (từ cột C) ở miền Nam (từ cột A) .

Dữ liệu trong trang tính Excel

Đây là một công thức bạn có thể dùng để acomplish này:

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"South",C2:C11,"Meat")

Kết quả là giá trị 14,719.

Hãy xem kỹ hơn từng phần của công thức.

= SUMIFS là công thức số học. Nó tính toán số, trong trường hợp này là trong cột D. Bước đầu tiên là xác định vị trí của các số:

=SUMIFS(D2:D11,

Nói cách khác, bạn muốn công thức để tính tổng các số trong cột đó nếu họ đáp ứng các điều kiện. Phạm vi ô là đối số đầu tiên trong công thức này — đoạn đầu tiên của dữ liệu mà hàm này yêu cầu làm đầu.

Tiếp theo, bạn muốn tìm dữ liệu đáp ứng điều kiện hai, vì vậy bạn nhập điều kiện đầu tiên của bạn bằng cách chỉ định cho hàm vị trí của dữ liệu (A2: A11) và cũng là điều kiện — đó là "South". Lưu ý dấu phẩy giữa các đối số riêng biệt:

= SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"South",

Dấu ngoặc kép ngoài từ "Miền Nam" xác định rằng dữ liệu văn bản này.

Cuối cùng, bạn nhập các đối số cho các điều kiện thứ hai của bạn – phạm vi ô (C2: C11) có chứa từ "thịt" plus từ chính nó (đặt trong dấu ngoặc kép) vì vậy đó Excel có thể phù hợp với nó. Kết thúc công thức với dấu đóng ngoặc ) và sau đó nhấn Enter. Kết quả, một lần nữa, là 14,719.

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"South",C2:C11,"Meat")

Khi bạn nhập hàm SUMIFS trong Excel, nếu bạn không nhớ các đối số, trợ giúp sẵn sàng tầm tay. Sau khi bạn nhập = SUMIFS (, tự động điền công thức xuất hiện bên dưới công thức, với danh sách các đối số theo thứ tự thích của họ.

Xem hình ảnh của Công thức AutoComplete và danh sách các biến số, ở ví dụ của chúng ta sum_range là D2:D11, cột các số mà bạn muốn tính tổng; criteria_range1 là A2.A11, cột dữ liệu mà criteria1 “Miềm Nam” có trong đó.

Dùng Công thức AutoComplete để nhập hàm SUMIFS

Khi bạn nhập, phần còn lại của biến số sẽ xuất hiện trong Công thức AutoComplete (không hiện ở đây); criteria_range2 là C2:C11, cột dữ liệu nơi criteria2 “Thịt” có trong đó.

Nếu bạn bấm SUMIFS trong công thức AutoComplete, một bài viết sẽ mở Trợ giúp.

Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thử nghiệm với hàm SUMIFS, dưới đây là một số dữ liệu mẫu và công thức dùng hàm.

Bạn có thể làm việc với dữ liệu mẫu và công thức ngay tại đây, trong sổ làm việc Excel Online này. Thay đổi các giá trị và công thức, hoặc thêm các giá trị và công thức của riêng bạn và xem trực tiếp kết quả thay đổi như thế nào.

Sao chép tất cả các ô trong bảng bên dưới và dán vào ô A1 trong trang tính mới trong Excel. Bạn có thể muốn điều chỉnh độ rộng cột để xem công thức tốt hơn

Khu vực

Nhân viên bán hàng

Loại

Doanh số

Miền Nam

Ito

Nước giải khát

3571

Miền Tây

Lannin

Sản phẩm bơ sữa

3338

Miền Đông

Makovec

Nước giải khát

5122

Miền Bắc

Makovec

Sản phẩm bơ sữa

6239

Miền Nam

Jordan

Nông sản

8677

Miền Nam

Lannin

Thịt

450

Miền Nam

Lannin

Thịt

7673

Miền Đông

Makovec

Nông sản

664

Miền Bắc

Lannin

Nông sản

1500

Miền Nam

Jordan

Thịt

6596

Công thức

 

Mô tả

Kết quả

' = SUMIFS (D2: D11, A2: A11,
"Nam", C2: C11, "Thịt")

Tính tổng doanh số bán thịt trong
Cột C ở miền Nam
khu vực trong cột A (kết quả là 14719).

= SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"Nam", C2: C11, "Thịt")

Lưu ý: 

  • Bạn muốn thêm ví dụ? Bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ hơn nữa trong bài viết về hàm SUMIFS.

  • Nếu bạn muốn tính tổng giá trị cho một phạm vi dựa trên giá trị của phạm vi khác, dùng hàm SUMIF.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×