Tính tổng giá trị dựa trên nhiều điều kiện

Nếu bạn muốn tính tổng các giá trị dựa trên một hoặc nhiều điều kiện, như tổng doanh số của một sản phẩm cụ thể trong một vùng nhất định, bạn nên dùng hàm SUMIFS trong công thức.

Đây là ví dụ trong đó có hai điều kiện: chúng ta muốn cộng doanh số bán Thịt (từ cột C) tại Miền Nam (từ cột A).

Dữ liệu trong trang tính Excel

Đây là công thức bạn dùng:

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”Miền Nam”,C2:C11,”Thịt”)Kết quả là 14719 và đây là cách hoạt động của công thức.

=SUMIFS là công thức số học. Nó tính các số, trong trường hợp này là trong cột D. Vậy hãy bắt đầu bằng cách cho công thức biết các số nằm ở đâu:

  • =SUMIFS(D2:D11,

Nói cách khác, bạn muốn công thức tính tổng các số trong cột đó nếu phù hợp với các điều kiện. Phạm vi ô đó là biến số đầu tiên hay là phần dữ liệu mà hàm cần chạy.

Tiếp theo, bạn muốn tìm dữ liệu thỏa mãn hai điều kiện, vậy hãy nhập điều kiện đầu tiên bằng cách nói cho hàm biết số liệu nằm ở đâu (A2:A11) và điều kiện là gì, mà ở đây là “Miền Nam”. Chú ý dấu phẩy giữa các biến số riêng biệt.

  • =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”Miền Nam”,

Dấu ngoặc kép ngoài từ “Miền Nam” cho Excel biết đang dùng dữ liệu văn bản.

Cuối cùng, bạn nhập đối số cho điều kiện thứ hai – phạm vi ô (C2:C11) chứa từ “thịt,” cộng với từ đó (nằm trong dấu ngoặc kép) để Excel có thể tìm dữ liệu phù hợp. Kết thúc công thức với dấu đóng ngoặc đơn ) và nhấn Enter để có kết quả là 14719.

  • =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”Miền Nam”,C2:C11,”Thịt”)

Khi bạn gõ hàm SUMIFS, nếu bạn không nhớ các đối số, có thể dùng trợ giúp. Sau khi gõ =SUMIFS( Công thức AutoComplete xuất hiện ngay dưới công thức, với danh sách các đối số theo thứ tự phù hợp.

Xem hình ảnh của Công thức AutoComplete và danh sách các biến số, ở ví dụ của chúng ta sum_range là D2:D11, cột các số mà bạn muốn tính tổng; criteria_range1 là A2.A11, cột dữ liệu mà criteria1 “Miềm Nam” có trong đó.

Dùng Công thức AutoComplete để nhập hàm SUMIFS

Khi bạn gõ, phần còn lại của đối số sẽ xuất hiện trong Công thức AutoComplete; criteria_range2 là C2:C11, cột dữ liệu nơi criteria2 “Thịt” có trong đó.

Hãy thử xem

Sao chép tất cả dữ liệu trong bảng bên dưới và dán vào ô A1 trong trang tính mới. Bạn có thể muốn điều chỉnh độ rộng cột để xem công thức tốt hơn.

Khu vực

Người bán hàng

Loại

Doanh số

Miền Nam

Ito

Nước giải khát

3571

Miền Tây

Lannin

Sản phẩm bơ sữa

3338

Miền Đông

Makovec

Nước giải khát

5122

Miền Bắc

Makovec

Sản phẩm bơ sữa

6239

Miền Nam

Jordan

Nông sản

8677

Miền Nam

Lannin

Thịt

450

Miền Nam

Lannin

Thịt

7673

Miền Đông

Makovec

Nông sản

664

Miền Bắc

Lannin

Nông sản

1500

Miền Nam

Jordan

Thịt

6596

Công thức

 

Mô tả

Kết quả

'=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"Miền Nam",C2:C11,"Thịt")

Tính tổng doanh số bán thịt trong
Cột C ở miền Nam
trong cột A (kết quả là 14719).

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"Miền Nam",C2:C11,"Thịt")

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×