Tính tương thích bộ kiểm tra lỗi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra tương thích liệt kê các thành phần trong tài liệu của bạn mà không được hỗ trợ hoặc sẽ hoạt động khác đi trong các định dạng Word 97-2003. Một số tính năng này sẽ được thay đổi vĩnh viễn và sẽ không được chuyển thành các thành phần Microsoft Office Word 2007 ngay cả khi bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng Office Word 2007 .

Trong bộ kiểm tra tương thích, bạn có thể xem lại một bản tóm tắt của các thành phần hoạt động khác đi trong các phiên bản Word trước và sau đó hoặc bấm tiếp tục để lưu tài liệu trong định dạng Word 97-2003 hoặc bấm hủy.

Khối Dựng

Khối dựng và mục nhập AutoText có thể mất một số thông tin.

Mẫu cung cấp nội dung Hiển thị trong bộ sưu tập khối dựng trong Word 2007. Khi bạn lưu một mẫu trong định dạng Word 97-2003, nội dung từ bộ sưu tập khối dựng sẽ được chuyển hẳn thành mục nhập AutoText tĩnh. Bạn sẽ không thể chuyển đổi văn bản tự động vào trở lại khối dựng ngay cả khi bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng Office Word 2007 .

Nội dung từ bộ sưu tập Khối dựng sau sẽ được chuyển sang AutoText:

 • Bảng

 • Đầu trang

 • Chân trang

 • Số trang

 • Hộp văn bản

 • Phương trình

 • Mục lục

 • Danh mục tham khảo

 • Hình nền mờ

 • Bộ sưu tập tùy chỉnh

Trích dẫn và danh mục tham khảo

Trích dẫn và danh mục tham khảo sẽ được chuyển thành văn bản tĩnh và sẽ không còn được cập nhật tự động.

Trong Office Word 2007, trích dẫn và danh mục tham khảo Cập nhật tự động khi bạn sửa đổi nguồn hoặc áp dụng một kiểu tài liệu mới. Khi bạn lưu tài liệu Office Word 2007 trong định dạng Word 97-2003, trích dẫn và danh mục tham khảo sẽ được chuyển đổi thành văn bản tĩnh mà sẽ không cập nhật tự động và nguồn của họ sẽ không sẵn dùng.

Nếu bạn chuyển đổi tài liệu để Office Word 2007, trích dẫn và danh mục tham khảo sẽ không tự động Cập Nhật. Để có câu trích dẫn và danh mục tham khảo để tự động Cập Nhật, bạn cần phải tạo lại các nguồn trong tài liệu hoặc sao chép chúng vào danh Sách hiện tại trong hộp thoại Trình quản lý nguồn , và sau đó thay thế tĩnh trích dẫn và danh mục tham khảo với các mới tạo hàng đơn vị.

Điều khiển nội dung

Điều khiển nội dung sẽ được chuyển thành nội dung tĩnh.

Nếu bạn lưu tài liệu trong định dạng Word 97-2003, tất cả các điều khiển nội dung sẽ được chuyển thành văn bản thuần và thuộc tính được liên kết sẽ mất vĩnh viễn ngay cả khi bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng tệp Office Word 2007 .

Ví dụ, trong Word 97-2003, người dùng sẽ không còn nhìn thấy các mục trong danh sách thả xuống. Ngoài ra, bất kỳ thuộc tính năng bảo vệ (nghĩa là, khu vực không thể sửa hoặc xóa bỏ) sẽ không còn được áp đặt và người dùng sẽ có thể xóa bỏ và thay đổi nội dung của các điều khiển.

Đối tượng nhúng

Một đối tượng được nhúng trong tài liệu này được tạo trong Microsoft Office Excel 2007. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa đối tượng trong các phiên bản trước của Word.

Bạn có thể chuyển đổi các đối tượng nhúng để mọi người bằng cách dùng các phiên bản trước của Word sẽ có thể sửa chúng.

Chuyển đổi các đối tượng nhúng Office Excel 2007

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng Trang tính, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm Chuyển thành.

 4. Chọn Trang tính Excel của Microsoft Office trong danh sách kiểu đối tượng .

Một đối tượng được nhúng trong tài liệu này được tạo trong Microsoft Office PowerPoint 2007. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa đối tượng trong các phiên bản trước của Word.

Bạn có thể chuyển đổi các đối tượng nhúng để mọi người bằng cách dùng các phiên bản trước của Microsoft Office sẽ có thể sửa chúng. Để chuyển đổi PowerPoint đối tượng, trong Office Word 2007, thực hiện một trong các thao tác sau.

Chuyển đổi Office PowerPoint 2007 trang chiếu đối tượng nhúng

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng Bản chiếu, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm Chuyển thành.

 4. Chọn Microsoft Office PowerPoint trang chiếu trong danh sách kiểu đối tượng .

Chuyển đổi các đối tượng bản trình bày Office PowerPoint 2007 nhúng

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng Bản trình bày, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm Chuyển thành.

 4. Chọn Bản trình bày PowerPoint của Microsoft Office trong danh sách kiểu đối tượng :

Một đối tượng được nhúng trong tài liệu này được tạo trong Microsoft Office Word 2007. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa đối tượng trong các phiên bản trước của Microsoft Office.

Chuyển đổi các đối tượng nhúng Office Word 2007

Bạn có thể chuyển đổi các đối tượng nhúng để mọi người bằng cách dùng các phiên bản trước của Word sẽ có thể sửa chúng.

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng nhúng.

 2. Trỏ tới Đối tượng tài liệu, sau đó bấm Chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Chuyển đổi, bấm để chọn Chuyển thành.

 4. Trong danh sách kiểu đối tượng , hãy chọn tài liệu Microsoft Office Word 97-2003.

Phương trình

Phương trình sẽ được chuyển thành hình ảnh. Bạn sẽ không thể sửa các phương trình cho đến khi tài liệu được chuyển đổi thành một định dạng tệp mới.

Nếu bạn lưu tài liệu trong định dạng Word 97-2003, phương trình sẽ được chuyển thành hình ảnh mà bạn không thể sửa. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng tệp Office Word 2007 , các phương trình sẽ trở thành văn bản và bạn sẽ có thể sửa chúng.

Đồ họa SmartArt

Đồ họa SmartArt sẽ được chuyển vào một đối tượng không thể sửa được trong các phiên bản trước của Word.

Khi bạn lưu tài liệu có chứa các đồ họa SmartArt ở định dạng Word 97-2003, chúng sẽ được chuyển thành hình ảnh tĩnh. Bạn sẽ không thể sửa phần văn bản bên trong đồ họa, thay đổi bố trí hoặc thay đổi diện mạo chung của nó.

Nếu bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng Office Word 2007 , đồ họa sẽ được thay đổi trở lại một đối tượng SmartArt.

Tab

Tab căn chỉnh sẽ được chuyển thành tab kiểu truyền thống.

Trong Office Word 2007, tab căn chỉnh được dùng để đặt văn bản so với các lề của tài liệu của bạn hoặc một vùng bên trong tài liệu và điều chỉnh vị trí nếu bạn thay đổi lề.

Nếu bạn lưu tài liệu ở định dạng Word 97-2003, các tab căn chỉnh sẽ bị thay hẳn bằng các tab truyền thống và sẽ không tự động điều chỉnh vị trí nếu bạn thay đổi lề. Nếu bạn đã dùng các tab căn chỉnh để tạo một bố trí phức tạp, các tab sẽ dịch chuyển vị trí và thay đổi hình thức của tài liệu.

Hộp văn bản

Một số định vị hộp văn bản sẽ thay đổi.

Trong hộp văn bản, văn bản được căn dọc giữa hoặc căn xuống dưới sẽ được căn hẳn lên đầu thậm chí nếu bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng Office Word 2007 .

Di chuyển được đánh dấu

Di chuyển được theo dõi sẽ được chuyển thành xóa chèn vào.

Nếu bạn lưu tài liệu trong định dạng Word 97-2003, di chuyển được theo dõi sẽ trở thành xóa được theo dõi và từ thêm vào. Nếu bạn chuyển đổi tài liệu sang định dạng Office Word 2007 , được theo dõi chèn và xóa sẽ không được chuyển trở về di chuyển được theo dõi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×