Tính năng Thẻ & Ghi chú SharePoint Online đã bị gỡ xuống

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng ghi chú thẻ & của SharePoint Online đã được đã bị gỡ xuống. Bạn không còn có thể tạo mới thẻ và ghi chú hoặc truy nhập hiện có nào. Hưu trí của tính năng này kết quả trong thay đổi sau đây.

Mục

Mô tả thay đổi

Nút Thẻ & Ghi chú trên ribbon

Vẫn nhìn thấy nhưng bị vô hiệu hóa.

Các phần web Bảng Ghi chú và Đám mây Thẻ trong bộ sưu tập phần web

Vẫn hiển thị và được bật. Phần web sẽ hiển thị dưới dạng trống khi được thêm vào một trang.

Các phần web Bảng Ghi chú và Đám mây Thẻ được nhúng trong một trang

Trang sẽ hiển thị một khoảng trống trong vùng mà trước đây là các phần web. Chỉnh sửa trang để loại bỏ phần web.

Thẻ xã hội

Thẻ xã hội sẽ không còn xuất hiện trong bộ tinh chỉnh thẻ. Bộ tinh chỉnh vẫn sẽ hiển thị thẻ băm.

Thẻ và ghi chú được liệt kê trên site cá nhân

Vùng trước đây liệt kê các thẻ và ghi chú sẽ để trống.

Sử dụng gì thay thế Thẻ & Ghi chú

Dưới đây là những gì chúng tôi khuyên bạn như một lựa chọn thay thế cho Thẻ & Ghi chú:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×