Tính năng khả năng truy nhập

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi làm việc với một site SharePoint Foundation 2010, bạn có thể thực hiện hầu hết các tác vụ bằng cách sử dụng tính năng trợ năng chẳng hạn như lối tắt bàn phím. Ngoài các tiện ích trong Microsoft Windows và tính năng khả năng truy nhập, các tính năng được mô tả trong bài viết này làm cho trang web dễ truy nhập hơn cho người Khuyết tật.

Lưu ý: Thông tin trong chủ đề này chỉ áp dụng cho người dùng cấp phép sản phẩm Microsoft tại Hoa Kỳ. Nếu bạn cấp sản phẩm này bên ngoài Hoa Kỳ, gói của bạn chứa thông tin công ty con thẻ liệt kê địa chỉ và số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ của Microsoft. Bạn có thể liên hệ của bạn công để tìm hiểu việc loại sản phẩm và dịch vụ được mô tả ở đây đang sẵn dùng trong khu vực của bạn. Để biết thêm thông tin sẵn dùng trong ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Nhật và tiếng Pháp, hãy xem http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

Trong bài viết này

Chế độ Dễ truy nhập Hơn

Phím tắt

Dẫn hướng

Đầu đề

Hình ảnh, văn bản thay thế và thiết đặt hiển thị

Sử dụng các công nghệ hỗ trợ

Sử dụng trợ giúp

Tính năng do trình duyệt Web của bạn cung cấp

Tìm hiểu thêm thông tin về khả năng truy nhập

Chế độ Dễ truy nhập Hơn

Trong SharePoint site, hầu hết người dùng (UI) thành phần giao diện, chẳng hạn như nối kết, điều khiển biểu mẫu và các nút, được thiết kế để sử dụng Microsoft hoạt động khả năng truy nhập (MSAA). MSAA cho phép mọi người Khuyết tật tương tác với nội dung bằng cách sử dụng các công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình thiết là cung cấp một lời nói tổng hợp hoặc đang chữ nổi mô tả về những gì người khiếm thị hoặc tầm nhìn thấp dùng không thể nhìn thấy trên màn hình máy tính hoặc trang Web. Vì một số thành phần giao diện người dùng tùy chỉnh không sử dụng MSAA thuộc tính, bạn có thể bật chế độ dễ truy nhập hơn. Chế độ này kết xuất điều khiển tùy chỉnh như là một HTML chuẩn tương đương điều khiển. Hiển thị này đảm bảo rằng người dùng của công nghệ hỗ trợ có thể tương tác với các điều khiển tùy chỉnh.

Lưu ý: Chế độ dễ truy nhập hơn không cho phép các phiên bản thay thế của mỗi thành phần giao diện người dùng. Ví dụ, nếu người nào đó trong tổ chức của bạn tùy chỉnh trang SharePoint bằng cách thêm điều khiển tùy chỉnh, bật chế độ dễ truy nhập hơn không tự động tạo phiên bản thay thế của điều khiển đó.

Bạn bật chế độ dễ truy nhập hơn hoặc tắt bằng cách nhấn phím TAB ngay lập tức sau khi đặt tiêu điểm trên trang trong một trình duyệt. Nhấn phím TAB cho đến khi bạn đến được nối kết bật chế độ dễ truy nhập hơn hoặc tắt chế độ dễ truy nhập , sau đó nhấn ENTER. Ngay cả khi nối kết để bật chế độ dễ truy nhập hơn là thành phần đầu tiên trong thứ tự tab — mà có nghĩa là nó là tùy chọn đầu tiên mà bạn tương tác với trên trang — bạn có thể cần nhấn phím TAB nhiều lần để kích hoạt tính năng này. Đây là vì các menu trình duyệt hoặc thanh công cụ có thể ban đầu có tiêu điểm hiện hoạt. Chế độ dễ truy nhập dễ thay đổi cách thức mà trang kết xuất cho bạn, không cho người dùng khác của trang. Vì điều này là thiết đặt cục bộ, không ai bên cạnh bạn biết rằng bạn bật thiết đặt này. Chế độ dễ truy nhập dễ vẫn hỗ trợ cho đến khi bạn tắt tính năng hoặc đóng trình duyệt của bạn. Chế độ dễ truy nhập hơn cho phép các mục sau đây để được kết xuất trong một cách tối ưu hóa chúng hoạt động tốt hơn với các công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình:

 • Menu    Thay vì Hiển thị một menu thả xuống của tùy chọn cho các tệp trong thư viện tài liệu, một cửa sổ trình duyệt mới được mở chứa tất cả các mục menu dưới dạng siêu kết nối. Định dạng này dễ dàng hơn cho các công nghệ hỗ trợ để giải thích.

 • Các trường tối ưu hóa    Một số trường được khó hiểu đối với các công nghệ hỗ trợ để giải thích. Khi bật chế độ dễ truy nhập hơn, các trường này được thay thế bằng các trường được tối ưu hóa cho công nghệ hỗ trợ. Ví dụ, danh sách SharePoint một số bộ phận hỗ trợ nâng cao của các trường văn bản cho phép người dùng để thêm văn bản đã định dạng, hình ảnh, bảng và siêu kết nối. Vì cách diễn tả các trường trong một trình duyệt, một số công nghệ hỗ trợ không thể đọc chúng. Khi bật chế độ dễ truy nhập hơn, trường như được thay thế bằng văn bản thuần chuẩn trường được tuân thủ với công nghệ hỗ trợ.

  Ngoài các trường văn bản nâng cao, một số kiểu trường khác được thay thế bằng các trường thay thế trong Chế độ Dễ truy nhập Hơn.

  Danh sách các trường và các trường thay thế trong Chế độ Dễ truy nhập Hơn

  Trường trong chế độ chuẩn

  Trường thay thế ở Chế độ Dễ truy nhập Hơn

  Trường văn bản nâng cao

  Trường văn bản nhiều dòng

  Biểu đồ tóm tắt đồ họa (dành cho khảo sát)

  Bảng có tiêu đề bảng

  Biểu đồ Gantt (trong danh sách dự án)

  Bảng có tiêu đề bảng

  Bảng có tiêu đề cũng xuất hiện bên dưới biểu đồ Gantt ở chế độ tiêu chuẩn.

  Bộ chọn liên hệ

  Trường văn bản

Lưu ý: Chế độ Dễ truy nhập Hơn không giới hạn chức năng, nhưng thay vào đó cho phép các phương pháp hiển thị thay thế cho các thành phần trang để chúng có thể tương thích với các công nghệ hỗ trợ.

Đầu trang

Phím tắt

Lệnh và tính năng sẵn dùng trực tiếp bằng cách sử dụng bàn phím. Bạn có thể nhấn phím TAB và SHIFT + TAB để di chuyển tới lui giữa các yếu tố trên bất kỳ trang nào. Bạn cũng có thể tìm thấy các lối tắt bàn phím cho nhiều lệnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem lối tắt bàn phím.

Đầu trang

Dẫn hướng

Các yếu tố trang và dẫn hướng trên một trang web, bao gồm ribbon, hãy làm theo một thứ tự tab lô-gic và trực quan. Thứ tự tab là thứ tự mà bạn di chuyển tiêu điểm từ một giao diện người dùng thành phần khác bằng cách nhấn phím TAB. Ngoài ra, tùy chọn quan trọng ba — các nối kết bật chế độ dễ truy nhập hơn, Bỏ qua lệnh ruy-băngchuyển đến nội dung chính — trước tiên ba tùy chọn theo thứ tự tab. Nếu bạn muốn bật chế độ dễ truy nhập hơn, bạn có thể làm bằng cách nhấn phím TAB khi trang trong trình duyệt có tiêu điểm hiện hoạt, và sau đó nhấn ENTER để kích hoạt lệnh. Ngoài ra, nếu bạn muốn bỏ qua ruy-băng và đi trực tiếp vào nối kết dẫn hướng, hoặc bỏ qua các nối kết dẫn hướng và đi trực tiếp đến khu vực nội dung chính của trang, bạn có thể làm bằng cách nhấn phím TAB cho đến khi bạn đến được Bỏ qua lệnh ruy-băng hoặc bỏ qua để chính nội dung liên kết, mỗi lần, và sau đó nhấn ENTER để kích hoạt lệnh hoặc.

Ngoài ra, các trang trong trang SharePoint có một đơn vị trí trang, kích hoạt khi bạn bấm vào nút Dẫn hướng lên trên ruy-băng, để hiển thị vị trí bạn trong cấu trúc phân cấp của trang hoặc tuyển tập trang. Nút Dẫn hướng lên xuất hiện gần phía trên cùng của hầu hết các trang, bên cạnh menu Hành động trang . Ví dụ, nếu bạn duyệt tới thư mục có tên là báo cáo trong thư viện tài liệu chia sẻ cho Contoso site, menu địa điểm có thể hiển thị Contoso ở phía trên cùng, với Tài liệu chia sẻ trên dòng tiếp theo, và báo cáo trên dòng tiếp theo sau đó.

Đầu trang

Đầu đề

Đầu đề bảng    Đối với bảng dữ liệu bảng, ô tiêu đề bảng là sử dụng (thứ thẻ). Ví dụ, trên trang thông báo, trong mặc định tất cả các mục xem, tiêu đề cột tiêu đềđổi chứa trong ô tiêu đề bảng. Ô tiêu đề bảng giúp người dùng để tìm hiểu về cấu trúc bảng và cải thiện trải nghiệm đọc cho những người dùng công nghệ hỗ trợ.

Đầu đề thẻ    Thẻ được sử dụng trên trang để giúp truyền tải cấu trúc của trang để người dùng của công nghệ hỗ trợ. Các thẻ đầu đề (H1, H2, H3 và H4) xây dựng một dàn bài lô-gic của nội dung trên một trang. Nếu bạn sử dụng một khả năng truy nhập cụ chẳng hạn như bộ đọc màn hình, bạn có thể cấu hình nó để đọc chỉ các thẻ đầu đề trên một trang. Này đại cương ảo của đầu đề thẻ giúp cải thiện sự rõ ràng về nội dung trang. Ví dụ, trang chủ của một trang web chứa một thẻ H1 chứa tiêu đề trang web, một thẻ H2 chứa tiêu đề trang, một thẻ H3 xung quanh nối kết Xem tất cả nội dung trang , và thẻ H3 xung quanh tiêu đề của mỗi phần Web. Người dùng của một số công nghệ hỗ trợ có thể truy xuất đại cương dựa trên các thẻ và dùng nó để dễ dàng tìm hiểu về bố trí trang và bỏ qua đầu đề mà họ muốn.

Đầu trang

Hình ảnh, văn bản thay thế và thiết đặt hiển thị

Văn bản thay thế và tiêu đề cho hình ảnh    Người Khuyết tật trực quan không thể xem hình ảnh (chẳng hạn như tệp ở định dạng JPEG, GIF hoặc PNG), và dựa trên sử dụng văn bản thay thế cho hình ảnh trên một trang web. Văn bản thay thế cho hình ảnh được đặt với thuộc tính ALT bên trong thẻ IMG. Không có văn bản thay thế bài viết và cung cấp thông tin người dùng khiếm thị không có cách nào để hiểu nghĩa của hình ảnh trên một trang. Văn bản thay thế cũng xuất hiện trong trình duyệt hình ảnh nếu ảnh không tải hoặc hiển thị hình ảnh không được bật cho một trình duyệt. Trang SharePoint sử dụng văn bản thay thế mô tả cho ảnh có truyền tải thông tin quan trọng hoặc ý nghĩa cho người dùng. Hình ảnh được xem là spacer ảnh hoặc có giá trị nào về thông tin chứa trong đó có ALT = "". mà cho công nghệ hỗ trợ các hình ảnh không có truyền tải nội dung hoặc thông tin.

Ngoài ra, khi bạn tải lên tệp hình ảnh vào một site, bạn có thể thêm văn bản thay thế vào ảnh đó, vốn là cơ bản để tạo một trang web có thể truy nhập. Ví dụ, phần Web hình ảnh trang chứa trường mà bạn có thể nhập tùy chỉnh văn bản thay thế khi bạn thêm ảnh. Khi bạn thêm ảnh vào thư viện ảnh, bạn có thể xác định tùy chỉnh văn bản thay thế cho hình ảnh.

Đôi khi, bấm vào một thành phần mở cửa sổ trình duyệt mới. Văn bản thay thế cho hình ảnh mở cửa sổ mới và thuộc tính tiêu đề cho siêu kết nối làm như vậy, chứa các thông tin bổ sung để trợ giúp người dùng hiểu sẽ mở một cửa sổ mới. Ví dụ, thuộc tính tiêu đề của siêu kết nối mở ra một cửa sổ mới chứa (cửa sổ mới).

Hỗ trợ cho bảng phối màu độ tương phản cao    Các trang trong trang SharePoint được thiết kế để hiển thị đúng nếu bạn áp dụng một bảng phối màu độ tương phản cao cho máy tính của bạn.

Đầu trang

Sử dụng các công nghệ hỗ trợ

Một số công nghệ hỗ trợ có thể không hoạt động tốt với các thành phần nhất định trên các trang trong một trang web. Nếu bạn gặp vấn đề, tham chiếu đến các thông tin sau đây và tài nguyên cho các giải pháp.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên người dùng với công nghệ hỗ trợ kích hoạt chế độ dễ truy nhập hơn. Chế độ này cho phép tương tác với các thành phần của trang SharePoint bằng cách sử dụng các công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình.

Làm việc với nhận dạng tiếng nói Windows trong Windows Vista và Windows 7

Nhận dạng tiếng nói Windows là một công cụ khả năng truy nhập dựa trên tiếng nói sẵn dùng trong Windows Vista. Nhận dạng tiếng nói Windows cho phép người dùng để thực hiện hành động bằng nói thay vì sử dụng một bàn phím hoặc chuột.

Có được vấn đề đã biết liên quan đến việc sử dụng nhận dạng tiếng nói Windows với một số menu trên một trang SharePoint, bao gồm các menu cho mới, tải lên, Chào mừng người dùng và menu thả xuống của tùy chọn sẵn dùng cho các tệp trong một tài liệu thư viện.

Để truy nhập các menu này bằng cách dùng nhận dạng tiếng nói Windows, kích hoạt thêm Chế độ dễ truy nhập bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở trang chủ của trang web trong trình duyệt rồi nói, "Nhấn TAB" cho đến khi nối kết Bật Chế độ Dễ truy nhập Hơn xuất hiện.

 2. Hãy nói, "Nhấn ENTER."

 3. Để dùng menu nút tách, chẳng hạn như nút Mới hoặc Tải lên trên thanh công cụ danh sách hoặc để dùng menu tùy chọn cho tài liệu trong thư viện tài liệu, trước hết hãy đưa tiêu điểm hiện hoạt tới thành phần đó bằng cách nói, "Nhấn TAB", sau đó nói "Nhấn ALT MŨI TÊN XUỐNG."

  Cửa sổ trình duyệt mới chứa các nối kết từ menu sẽ mở ra.

Lưu ý: Đối với các menu có nhiều lệnh, hãy nói, "Nhấn ALT MŨI TÊN XUỐNG."

Đầu trang

Sử dụng trợ giúp

Một số công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình có thể không hoạt động với các nối kết có thể mở rộng trong trợ giúp trực tuyến. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy thử cài đặt Microsoft Internet Explorer 7 hoặc Internet Explorer 8. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Internet Explorer Web site.

Lưu ý: Siêu kết nối trong chủ đề này đến Web. Bạn có thể chuyển trở lại trợ giúp ở bất kỳ lúc nào.

Đầu trang

Tính năng do trình duyệt Web của bạn cung cấp

Trình duyệt Web của bạn có các tính năng nâng cao khả năng đọc trang. Để biết thông tin về các tính năng khả năng truy nhập được cung cấp bởi trình duyệt Web của bạn, hãy tìm thông tin trong trợ giúp cho trình duyệt về cách tùy chỉnh trình duyệt của bạn để hiển thị phông và màu bạn muốn. Nếu trình duyệt Internet Explorer, tìm kiếm khả năng truy nhập trong trợ giúp lục.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm thông tin về khả năng truy nhập

Trang Web khả năng truy nhập Microsoft tại Khả năng truy nhập của Microsoft cung cấp thông tin về các công nghệ hỗ trợ để cải thiện cuộc sống của người Khuyết tật. Thông tin trên trang web này lợi ích người Khuyết tật và bạn bè và gia đình thành viên, mọi người trong tổ chức tiếp cận, giáo dục, và ủng hộ.

Bản tin điện tử hàng tháng miễn phí sẵn dùng để giúp bạn tiếp tục Cập Nhật với khả năng truy nhập Chủ đề về sản phẩm Microsoft. Để đăng ký, hãy truy cập Các thuê bao miễn phí bản tin Cập Nhật khả năng truy nhập.

Để tìm hiểu về cách tạo có thể truy nhập nội dung cho trang Web của bạn, hãy tham khảo tiêu chuẩn khả năng truy nhập được phát triển bằng World Wide Web Unicode Consortium.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×