Tính năng Ý tưởng trong Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tính năng Ý tưởng của Excel giúp bạn hiểu rõ dữ liệu thông qua các bản tóm tắt, xu hướng và mẫu hình trực quan cao cấp. Chỉ cần bấm vào một ô trong dải dữ liệu, rồi bấm vào nút Ý tưởng trên tab Trang đầu. Tính năng Ý tưởng của Excel sẽ phân tích dữ liệu của bạn và trả về các hình ảnh trực quan thú vị liên quan đến dữ liệu trong ngăn tác vụ.

Hình ảnh động của tính năng Ý tưởng trong Excel trên thực tiễn

Lưu ý: Tính năng này đang được tạo sẵn cho khách hàng trên cơ sở dần dần. Trước tiên sẽ sẵn dùng cho người đăng ký Office 365 trên kênh hàng tháng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Trung giản thể và tiếng Nhật. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office. Để tìm hiểu thêm về các kênh Cập Nhật khác nhau cho Office, hãy xem: tổng quan về các kênh Cập Nhật cho office 365 ProPlus.

Tính năng Ý tưởng có thể hoạt động với những dữ liệu nào?

Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất khi dữ liệu của bạn được định dạng dưới dạng Bảng Excel với một hàng tiêu đề duy nhất ở trên cùng.    

Sau đây là ví dụ:

Mẫu Bảng Excel

Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu dạng bảng, gọn ghẽ.

Sau đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng được tối đa tính năng Ý tưởng:

 1. Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu được định dạng dưới dạng Bảng Excel. Để tạo Bảng Excel, hãy bấm vào một vị trí bất kỳ trong dữ liệu của bạn, rồi nhấn Ctrl+T.

 2. Hãy chắc chắn rằng các cột đã có đầy đủ tiêu đề. Tiêu đề phải nằm trên một hàng duy nhất, không được để trống nhãn của bất kỳ cột nào. Tránh tiêu đề có hàng kép, ô được phối, v.v..

 3. Đối với những dữ liệu phức tạp hoặc dữ liệu lồng nhau, bạn có thể sử dụng Power Query để chuyển đổi các bảng có tiêu đề đa dòng hoặc chéo bảng.

Bạn không tải được tính năng Ý tưởng? Vấn đề có lẽ không nằm ở bạn mà là chúng tôi.

Sau đây là những lý do tại sao tính năng Ý tưởng có thể không hoạt động được với dữ liệu của bạn:

 • Tính năng Ý tưởng hiện không hỗ trợ phân tích tập dữ liệu có dung lượng trên 16 MB (khoảng 250 ngàn ô). Hiện chưa có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Trong thời gian này, bạn có thể tiến hành lọc dữ liệu, rồi sao chép vào một vị trí khác để chạy tính năng Ý tưởng trên đó.

 • Chuỗi ngày như "2017-01-01" sẽ được phân tích như một chuỗi văn bản. Để giải quyết sự cố, hãy tạo một cột mới sử dụng hàm DATE hoặc DATEVALUE, rồi định dạng dưới dạng ngày.

 • Tính năng Ý tưởng không thể phân tích dữ liệu khi Excel đang ở chế độ tương thích (ví dụ: khi tệp có định dạng .xls). Trong thời gian này, hãy lưu tệp của bạn dưới dạng tệp .xlsx, .xlsm hoặc xslb.

 • Các ô được phối cũng có thể là một thách thức đối với tính năng Ý tưởng. Nếu bạn đang tìm cách để căn giữa dữ liệu, chẳng hạn như tiêu đề báo cáo thì giải pháp thay thế là loại bỏ toàn bộ các ô được gộp, rồi định dạng ô bằng Căn giữa qua phần vùng chọn.  Nhấn Ctrl+1, rồi đi đến Căn chỉnh > Ngang > Căn giữa qua phần vùng chọn.

Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu dạng bảng, gọn ghẽ.

Sau đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng được tối đa tính năng Ý tưởng:

 1. Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu được định dạng dưới dạng Bảng Excel. Để tạo Bảng Excel, bấm vào một vị trí bất kỳ trong dữ liệu của bạn, rồi nhấn LỆNH +T.

 2. Hãy chắc chắn rằng các cột đã có đầy đủ tiêu đề. Tiêu đề phải nằm trên một hàng duy nhất, không được để trống nhãn của bất kỳ cột nào. Tránh tiêu đề có hàng kép, ô được phối, v.v..

Bạn không tải được tính năng Ý tưởng? Vấn đề có lẽ không nằm ở bạn mà là chúng tôi.

Sau đây là những lý do tại sao tính năng Ý tưởng có thể không hoạt động được với dữ liệu của bạn:

 • Tính năng Ý tưởng hiện không hỗ trợ phân tích tập dữ liệu có dung lượng trên 16 MB (khoảng 250 ngàn ô). Hiện chưa có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Trong thời gian này, bạn có thể tiến hành lọc dữ liệu, rồi sao chép vào một vị trí khác để chạy tính năng Ý tưởng trên đó.

 • Chuỗi ngày như "2017-01-01" sẽ được phân tích như một chuỗi văn bản. Để giải quyết sự cố, hãy tạo một cột mới sử dụng hàm DATE hoặc DATEVALUE, rồi định dạng dưới dạng ngày.

 • Tính năng Ý tưởng không thể phân tích dữ liệu khi Excel đang ở chế độ tương thích (ví dụ: khi tệp có định dạng .xls). Trong thời gian này, hãy lưu tệp của bạn dưới dạng tệp .xlsx, .xlsm hoặc xslb.

 • Các ô được phối cũng có thể là một thách thức đối với tính năng Ý tưởng. Nếu bạn đang tìm cách để căn giữa dữ liệu, chẳng hạn như tiêu đề báo cáo thì giải pháp thay thế là loại bỏ toàn bộ các ô được gộp, rồi định dạng ô bằng Căn giữa qua phần vùng chọn.  Nhấn Ctrl+1, rồi đi đến Căn chỉnh > Ngang > Căn giữa qua phần vùng chọn.

Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu dạng bảng, gọn ghẽ.

Sau đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng được tối đa tính năng Ý tưởng:

 1. Tính năng Ý tưởng hoạt động tốt nhất với dữ liệu được định dạng dưới dạng Bảng Excel. Để tạo bảng Excel, hãy bấm vào vị trí bất kỳ trong dữ liệu của bạn, rồi bấm vào bảng > trang đầu > định dạng dưới dạng bảng.

 2. Hãy chắc chắn rằng các cột đã có đầy đủ tiêu đề. Tiêu đề phải nằm trên một hàng duy nhất, không được để trống nhãn của bất kỳ cột nào. Tránh tiêu đề có hàng kép, ô được phối, v.v..

Bạn không tải được tính năng Ý tưởng? Vấn đề có lẽ không nằm ở bạn mà là chúng tôi.

Sau đây là những lý do tại sao tính năng Ý tưởng có thể không hoạt động được với dữ liệu của bạn:

 • Tính năng Ý tưởng hiện không hỗ trợ phân tích tập dữ liệu có dung lượng trên 16 MB (khoảng 250 ngàn ô). Hiện chưa có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Trong thời gian này, bạn có thể tiến hành lọc dữ liệu, rồi sao chép vào một vị trí khác để chạy tính năng Ý tưởng trên đó.

 • Chuỗi ngày như "2017-01-01" sẽ được phân tích như một chuỗi văn bản. Để giải quyết sự cố, hãy tạo một cột mới sử dụng hàm DATE hoặc DATEVALUE, rồi định dạng dưới dạng ngày.

Chúng tôi luôn cải thiện tính năng Ý tưởng

Ngay cả khi bạn không gặp bất kỳ sự cố nào như trên thì chúng tôi cũng có thể không tìm thấy đề xuất nào. Lý do là bởi chúng tôi hướng đến một tập hợp cụ thể gồm các lớp thông tin chuyên sâu mà không phải lúc nào dịch vụ cũng có thể tìm thấy. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc để mở rộng các loại hình phân tích được dịch vụ hỗ trợ.

Danh sách các loại hình phân tích hiện có như sau:

 • Thứ hạng: Xếp hạng và tô sáng mục lớn hơn đáng kể so với các mục còn lại.

Biểu đồ đường hiển thị Bảng lương với mức Chi tiêu cao hơn đáng kể

 • Xu hướng: Tô sáng khi một mẫu hình xu hướng ổn định xuất hiện trong một chuỗi thời gian của dữ liệu.

Biểu đồ đường hiển thị mức Chi tiêu tăng theo thời gian

 • Giá trị ngoại lệ: Tô sáng giá trị ngoại lệ trong chuỗi thời gian.

Biểu đồ điểm phân tán hiển thị các giá trị ngoại lệ

 • Đa số: Tìm các trường hợp với đa số của tổng giá trị có thể quy cho một yếu tố duy nhất.

Biểu đồ vành khuyên hiển thị Mọi người chiếm đa số mức Chi tiêu

Nếu bạn không nhận được bất kỳ kết quả nào, vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi bằng cách đi tới Tệp > Phản hồi.

Because Ideas analyzes your data with artificial intelligence services, you might be concerned about your data security. You can read the Microsoft privacy statement for more details.

Ideas uses material from third-parties. Nếu bạn muốn đọc chi tiết, hãy xem thông tin cấp phép cho ý tưởng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×