Tính đủ điều kiện cho chương trình thí điểm Office 365 Homeschool

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chương trình thí điểm Office 365 Homeschool sẵn dùng với các dòng Hoa Kỳ đầu tiên đăng ký, hoặc bằng địa chỉ email hiện có, hoặc một ID. Homeschool pháp lý phòng thủ liên kết (HSLDA) Bạn không cần phải được liên kết với một liên kết homeschool để tham gia.

Để chỉ dẫn này ban đầu, một homeschool có thể đăng ký một miễn phí Office 365 dành cho giáo dục gói đăng ký với tối đa 20 sinh viên và giáo viên 20. Ở cuối của gói đăng ký hai năm, cha mẹ có thể đăng ký một lần nữa.

Khi một dòng đăng ký, họ sẽ nhận được quyền truy nhập vào Office 365 cùng cho công cụ power giáo dục Quận trường học sử dụng, bao gồm Office 365 dành cho giáo dụcSổ tay lớp học. Office 365 Homeschool chương trình thí điểm gia đình có đủ điều kiện để đăng ký Minecraft trong ngành giáo dục.

Để xem tất cả các sản phẩm và dịch vụ sẵn dùng trong chương trình Office 365 Homeschool thí điểm, hãy ghé thăm https://aka.ms/HomeSchoolSignup.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×