Tích hợp Office 365 với môi trường tại chỗ

Bạn có thể tích hợp Office 365 với dịch vụ thư mục hiện có của bạn và với gói cài đặt tại chỗ Exchange Server, Skype for Business Server 2015 hoặc SharePoint Server 2013.

Người dùng

Khi bạn tích hợp với dịch vụ thư mục, bạn có thể đồng bộ hóa và quản lý tài khoản người dùng cho cả hai môi trường này. Bạn cũng có thể thêm đồng bộ hóa hàm băm mật khẩu hoặc đăng nhập một lần (SSO) để người dùng có thể đăng nhập vào cả hai môi trường với thông tin xác thực tại chỗ của họ.

Kết hợp

Khi bạn tích hợp với các sản phẩm máy chủ tại cơ sở, bạn sẽ tạo ra môi trường hỗn hợp. Môi trường hỗn hợp có thể hữu ích khi bạn di chuyển người dùng hoặc thông tin sang Office 365 hoặc bạn có thể tiếp tục giữ một số người dùng hoặc một số thông tin tại chỗ và một số khác trên điện toán đám mây.

Để biết thêm thông tin về các môi trường kết hợp, hãy xem mục Tổng quan về các giải pháp điện toán đám mây kết hợp trên Office 365. Bạn cũng có thể sử dụng trình tư vấn Azure AD: Trình tư vấn Azure AD Connect, trình tư vấn triển khai AD FS, Trình hướng dẫn Triển khai Azure RMShướng dẫn thiết lập Azure Premium dành cho hướng dẫn thiết lập tùy chỉnh.

Trước khi bạn tích hợp Office 365 và môi trường tại chỗ, bạn cũng cần phải thực hiện việc hoạch định mạng và tinh chỉnh hiệu năng cho Office 365. Bạn cũng sẽ muốn tìm hiểu kiểu định danh sẵn có trong Office 365. Hãy xem nơi quản lý tài khoản người dùng Office 365 để biết danh sách các công cụ bạn có thể dùng để quản lý người dùng và tài khoản Office 365.

Quay lại Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Tích hợp Office 365 với dịch vụ thư mục

Nếu bạn có tài khoản người dùng hiện có trong thư mục tại chỗ, bạn không nên tạo lại tất cả những tài khoản này trong Office 365 và chịu rủi ro xảy ra do khác biệt hoặc lỗi giữa các môi trường này. Đồng bộ hóa thư mục giúp bạn sao chép các tài khoản giữa môi trường trực tuyến và môi trường tại chỗ. Với đồng bộ hóa thư mục, người dùng của bạn không cần phải nhớ thông tin mới cho mỗi môi trường và bạn không cần phải tạo hoặc cập nhật tài khoản hai lần. Bạn sẽ cần chuẩn bị thư mục tại chỗ để đồng bộ hóa thư mục, bạn có thể thực hiện việc này theo cách thủ công hoặc có thể sử dụng công cụ IdFix (công cụ IdFix chỉ hoạt động với Active Directory).

Dùng đồng bộ hóa thư mục để giữ cho thông tin tài khoản người dùng trực tuyến và tại cơ sở luôn được đồng bộ

Nếu bạn muốn người dùng có thể đăng nhập vào Office 365 với thông tin xác thực tại chỗ của họ, bạn cũng có thể đặt cấu hình SSO. Với SSO, Office 365 được đặt cấu hình để tin cậy môi trường tại chỗ cho xác thực người dùng.

Đối với đăng nhập đơn, tài khoản chung sẵn dùng cho môi trường trực tuyến lẫn tại cơ sở

Các kỹ thuật quản lý tài khoản người dùng khác nhau cung cấp trải nghiệm khác nhau cho người dùng của bạn như được nêu trong bảng dưới đây.

Kỹ thuật quản lý tài khoản người dùng   

Trải nghiệm người dùng   

Công cụ bạn có thể sử dụng   

Tìm hiểu thêm   

Đồng bộ hóa thư mục có hoặc không có đồng bộ hóa hàm băm mật khẩu hoặc xác thực thông qua

Người dùng đăng nhập vào môi trường tại chỗ của họ với tài khoản người dùng của mình (domain\username). Khi họ đến Office 365, họ phải đăng nhập lại với tài khoản công ty hoặc trường học của mình (username@domain.com). Tên người dùng giống nhau trong cả hai môi trường.

Khi bạn thêm đồng bộ hóa hàm băm mật khẩu hoặc xác thực thông qua, người dùng sẽ có cùng một mật khẩu cho cả hai môi trường nhưng sẽ phải cung cấp lại những thông tin xác thực đó khi đăng nhập vào Office 365. Đồng bộ hóa thư mục với đồng bộ hóa hàm băm mật khẩu là kịch bản đồng bộ thư mục hay gặp nhất.

Để thiết lập đồng bộ hóa thư mục, hãy sử dụng Kết nối Azure Active Directory. Để xem hướng dẫn, vui lòng đọc Thiết lập đồng bộ hóa thư mục cho Office 365Sử dụng Azure AD Connect có thiết đặt nhanh.

Chuẩn bị để cung cấp người dùng thông qua việc đồng bộ hóa thư mục với Office 365.

Tích hợp các định danh tại chỗ của bạn với Azure Active Directory

Đồng bộ hóa thư mục với SSO

Người dùng đăng nhập vào môi trường tại chỗ của họ với tài khoản người dùng của mình. Khi họ đến Office 365, họ sẽ được đăng nhập tự động hoặc đăng nhập bằng thông tin xác thực giống như sử dụng cho môi trường tại chỗ của mình (domain\username).

Để thiết lập SSO, bạn cũng có thể sử dụng Azure AD Connect. Để xem hướng dẫn, vui lòng đọc mục Sử dụng Azure AD Connect với các thiết đặt tùy chỉnh.

Quyền truy nhập ứng dụng và đăng nhập đơn với Azure Active Directory là gì?

Azure AD Connect sẽ thay thế các phiên bản cũ hơn của công cụ tích hợp định danh, như DirSync và Azure AD Sync. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tích hợp định danh tại chỗ với Azure Active Directory.

Nếu bạn muốn cập nhật từ Azure Directory Sync lên Kết nối Azure AD, hãy xem hướng dẫn nâng cấp.

Xem một kiến trúc giải pháp tích hợp sẵn cho Đồng bộ hóa Thư mục Office 365 (DirSync) trong Microsoft Azure.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem thêm

Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các cách di chuyển email đến Office 365

Di chuyển từ Lotus Notes sang Office 365

Khắc phục các sự cố về đồng bộ hóa thư mục dành cho Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×