Tích hợp dòng cho trình quản lý khách hàng Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft dòng cho phép bạn tạo dòng công việc tự động giữa yêu thích ứng dụng và dịch vụ của bạn. Nó là một phần của thuê bao Office 365 của bạn. Outlook Customer Manager là một trong các ứng dụng bạn có thể kết nối với những người khác.

Nếu, ví dụ, bạn quản lý danh sách SharePoint với các liên hệ của bạn, công ty và đề, bạn có thể nhìn thấy chúng trong Outlook Customer Manager của bạn và không muốn nhập chúng một lần thứ hai. Với dòng, mỗi lần bạn cập nhật danh sách đó, bạn có thể cũng tạo một công ty liên hệ, hoặc xử lý trong Outlook Customer Manager.

Tạo một liên hệ công việc với dòng

Nếu bạn tạo một liên hệ trong hệ thống khác, bạn có thể giữ Outlook Customer Manager đồng bộ hóa bằng cách dùng dòng để tạo một liên hệ có cả.

  1. Trong dòng, hãy chọn dịch vụ tạo một liên hệ.

  2. Thêm một hành động mới và chọn Outlook Customer Manager.

Ảnh chụp màn hình về cách tạo liên hệ với dòng

3. chọn tạo liên hệ, và prefill biểu mẫu với thông tin đến từ dịch vụ khác.

Tạo một công ty hoặc xử lý các dòng

Nếu bạn tạo một công ty hoặc xử lý trong hệ thống khác, bạn có thể giữ Outlook Customer Manager đồng bộ hóa bằng cách dùng dòng để tạo một công ty hoặc xử lý cũng.

  1. Trong dòng, hãy chọn dịch vụ tạo một công ty.

  2. Thêm một hành động mới và chọn Outlook Customer Manager.

  3. Chọn tạo công ty hoặc tạo một thỏa thuận và prefill biểu mẫu với thông tin đến từ dịch vụ khác. Bạn cũng có thể thêm nối kết liên hệ ở đây.

Ảnh chụp màn hình về cách tạo bằng cách dùng dòng công ty

Tạo một hoạt động với dòng

Nếu bạn tạo thêm một hóa đơn hoặc ghi chú liên kết với một liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận trong hệ thống khác, bạn có thể giữ Outlook Customer Manager đồng bộ hóa bằng cách dùng dòng để tạo một hoạt động liên kết với liên hệ của bạn, công ty hoặc thỏa thuận.

  1. Trong dòng, hãy chọn dịch vụ mà các hoạt động xảy ra.

  2. Thêm một hành động mới và chọn Outlook Customer Manager.

  3. Chọn create hoạt động và prefill biểu mẫu với thông tin đến từ dịch vụ khác. Đảm bảo rằng bạn nối kết tới một liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận. Bạn có thể thêm cấu hình màu mục sẽ trông giống như trong đường thời gian.

Ảnh chụp màn hình về cách tạo hoạt động với dòng

Sau khi dòng chạy, nó hiển thị tự động trên đường thời gian của liên hệ

Ảnh chụp màn hình hiển thị các hoạt động từ dòng trên đường thời gian

Đây là các thông tin thêm về cách bạn có thể bắt đầu sử dụng dòng: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Bạn có thể tạo dòng công việc của riêng bạn hoặc dùng lại một số mẫu trình quản lý khách hàng Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Mẹo: Trình kết nối Outlook Customer Manager hiện trong bản xem trước với chức năng bị giới hạn. Chúng tôi sẽ thêm nhiều theo thời gian.

Tìm hiểu thêm về Outlook Customer Manager

Nếu bạn có câu hỏi về Outlook Customer Manager hoặc muốn duyệt tất cả các tài liệu của chúng tôi trên sản phẩm, hãy xem trình quản lý khách hàng Outlook câu hỏi thường gặp..

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×