Tìm và xóa bỏ các nối kết bị hỏng trong thư mục Site

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo thời gian, thư mục trang web của bạn có thể chứa nối kết bị hỏng do người dùng đã xóa bỏ trang. Người quản trị site, bạn có thể dễ dàng xác định các trang này bằng cách chạy bộ kiểm tra nối kết hỏng.

Bộ kiểm tra nối kết hỏng tra ở từng trang trong thư mục Site và lưu trữ những trả về thông báo lỗi 404 hoặc 403. (Chỉ các nối kết http và https được chọn, nối kết tệp, ftp hoặc mailto không). Nối kết bị hỏng đó được liệt kê trong cột liên kết bị hỏng trong thư mục Site. Bạn có thể xóa bỏ nối kết bị hỏng riêng lẻ hay theo nhóm.

  1. Trên trang chủ trang cổng thông tin, trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để mở thư mục Site.

  2. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm Hành động trang, sau đó bấm quét các nối kết bị hỏng.

  3. Hãy chọn trang mà bạn muốn xem qua danh sách xem , sau đó bấm OK.

    Chúng tôi khuyên bạn nên giới hạn mỗi quét ít hơn 500 site.

Lưu ý: Cho một trang cổng thông tin lớn, bạn có thể lên lịch một nhiệm vụ thông thường để kiểm tra các nối kết bị hỏng bằng cách sử dụng Site danh bạ nối kết quét trong Trung tâm quản trị.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×