Tìm và thay thế văn bản trong thư email hoặc mục

Trong Outlook, bạn có thể truy nhập vào các công cụ chỉnh sửa mang lại cho bạn khả năng tìm và thay thế văn bản hoặc cụm từ đơn giản ở thư email. Đồng thời, bạn có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm để tìm các từ hoặc cụm từ có chứa những chữ cái hoặc tổ hợp chữ cái cụ thể bằng cách sử dụng ký tự đại diện và mã. Bạn còn có thể tìm và thay thế định dạng — ví dụ: tìm kiếm theo cỡ phông, kiểu, ngôn ngữ và dấu phân đoạn — hoặc tìm và thay thế các dạng danh từ hay thì động từ khác nhau, chẳng hạn như message với messages và use với used.

Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm tất cả các lần xuất hiện của một từ hoặc cụm từ cụ thể bằng cách sử dụng tùy chọn Tìm.

 1. Trong thư email hoặc các mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Tìm.

  Chọn Định dạng văn bản, rồi Chỉnh sửa để mở danh sách thả xuống

 2. Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm từng phiên bản từ hoặc cụm từ, chọn Tìm tiếp.

  • Để tìm toàn bộ các phiên bản của một từ hay cụm từ cụ thể cùng một lúc, chọn Tìm trong > Tài liệu chính.

Mẹo: Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, nhấn ESC.

Bạn có thể tự động thay thế một từ hoặc cụm từ bằng một từ hoặc cụm từ khác — ví dụ: bạn có thể thay thế Acme bằng Apex.

Lưu ý: Văn bản thay thế sẽ sử dụng cùng một cách viết hoa như văn bản được thay thế. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm AKA và thay thế từ này bằng Also known as, kết quả sẽ trả về ALSO KNOWN AS.

 1. Trong thư email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Thay thế.

  Trong Outlook, ở Định dạng văn bản, bên dưới Chỉnh sửa, chọn Thay thế.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn tab Thay thế từ hộp thoại Tìm.

 2. Trong hộp thoại Tìm và thay thế, chọn tab Thay thế, rồi trong hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm.

 3. Trong hộp Thay thế bằng, nhập văn bản thay thế.

  Hộp thoại Tìm và thay thế trong Outlook.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm lần xuất hiện tiếp theo của văn bản, chọn Tìm tiếp.

  • Để thay thế một lần xuất hiện của văn bản, chọn Thay thế và Outlook sẽ di chuyển tới lần xuất hiện tiếp theo.

  • Để thay thế tất cả các lần xuất hiện của văn bản, chọn Thay thế tất cả.

Mẹo: Để hủy bỏ thay thế đang thực hiện, nhấn ESC.

Để quét trực quan mọi lần xuất hiện của một từ hay cụm từ trong một tài liệu, bạn có thể tìm kiếm toàn bộ các lần xuất hiện, rồi tô sáng chúng trên màn hình. Mặc dù được tô sáng trên màn hình nhưng văn bản sẽ không được tô sáng khi in ra.

 1. Trong thư email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Tìm.

 2. Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm.

 3. Chọn Tô sáng phần đọc > Tô sáng tất cả.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Lưu ý: Để tắt tô sáng trên màn hình, chọn Tô sáng phần đọc > Xóa tô sáng.

Tìm kiếm và thay thế nâng cao

Bạn có thể tìm kiếm nhiều nội dung khác ngoài văn bản. Outlook cho phép bạn tìm kiếm định dạng như đậm hoặc nghiêng, phông chữ, dấu phân đoạn, dấu cách, thẻ đánh dấu hay thậm chí là cả ngôn ngữ.

Bạn có thể tìm kiếm và thay thế hoặc loại bỏ định dạng ký tự. Chẳng hạn như bạn có thể tìm kiếm một từ hoặc cụm từ cụ thể và thay đổi màu phông chữ hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm định dạng cụ thể, như đậm, rồi thay đổi định dạng đó.

 1. Trong thư email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Thay thế.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm văn bản có định dạng cụ thể, trong hộp Tìm gì, nhập văn bản để tìm kiếm.

  • Để chỉ tìm định dạng, hãy để trống hộp Tìm gì.

 3. (Tùy chọn) Bên dưới Tùy chọn tìm kiếm, chọn một hộp kiểm tìm kiếm.

 4. Chọn Định dạng, rồi chọn những tùy chọn định dạng bạn muốn tìm và thay thế.

  Trong hộp thoại Tìm và thay thế, chọn Định dạng, rồi chọn một tùy chọn trong danh sách thả xuống.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy Định dạng, hãy chọn Xem thêm.

  • Trong Outlook, hộp thoại Tìm và thay thế, chọn nút Xem thêm để xem các tùy chọn bổ sung.

 5. Trong hộp Thay thế bằng, chọn Định dạng, rồi chọn các tùy chọn định dạng thay thế.

  Lưu ý: Nếu bạn cũng muốn thay thế văn bản mình đã nhập ở hộp Tìm với, hãy nhập văn bản thay thế vào hộp Thay thế bằng.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm và thay thế từng phiên bản định dạng được chỉ định, chọn Tìm tiếp > Thay thế.

  • Để thay thế mọi phiên bản của định dạng được chỉ định, chọn Thay thế tất cả.

Bạn có thể tìm kiếm cũng như thay thế các ký tự đặc biệt và phần tử tài liệu, chẳng hạn như tab và ngắt trang thủ công. Ví dụ: bạn có thể tìm toàn bộ các dấu phân đoạn kép, rồi thay thế chúng bằng dấu phân đoạn đơn.

 1. Trong thư email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Tìm.

 2. Chọn Đặc biệt, rồi chọn một mục.

  Trong hộp thoại Tìm và thay thế, chọn Đặc biệt, rồi chọn một tùy chọn trong danh sách.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy Đặc biệt, hãy chọn Xem thêm.

  • Trong Outlook, hộp thoại Tìm và thay thế, chọn nút Xem thêm để xem các tùy chọn bổ sung.

 3. Để thay thế mục, chọn tab Thay thế, rồi trong hộp Thay thế bằng, nhập nội dung bạn muốn sử dụng để thay thế.

 4. Chọn Tìm tiếp, Tìm tất cả, Thay thế hoặc Thay thế tất cả.

  Mẹo: Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, nhấn ESC.

Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện để tìm kiếm văn bản. Ví dụ: bạn có thể sử dụng ký tự đại diện dấu sao (*) để tìm kiếm một chuỗi ký tự (ví dụ: "s*d" sẽ tìm "sad" và "started").

Sử dụng ký tự đại diện để tìm và thay thế văn bản

 1. Trong thư email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Tìm hoặc Thay thế.

 2. Bên dưới Tùy chọn tìm kiếm, chọn hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy Tùy chọn tìm kiếm, hãy chọn Xem thêm.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi trong hộp Tìm gì, nhập thêm văn bản bất kỳ. Để biết thêm thông tin, xem bảng bên dưới "Ký tự đại diện cho các mục bạn muốn tìm và thay thế" ở cuối mục này.

  • Trong hộp Tìm gì, nhập trực tiếp một ký tự đại diện. Để biết thêm thông tin, xem bảng bên dưới "Ký tự đại diện cho các mục bạn muốn tìm và thay thế" ở cuối mục này.

  Lưu ý: Nếu bạn cũng muốn thay thế mục mình đã nhập ở hộp Tìm với thì trong hộp Thay thế bằng, hãy nhập văn bản thay thế.

 4. (Tùy chọn) Nếu bạn cũng muốn thay thế mục mình đã nhập ở hộp Tìm với, hãy chọn tab Thay thế, rồi trong hộp Thay thế bằng, nhập nội dung bạn muốn sử dụng để thay thế.

 5. Chọn Tìm tiếp, Tìm tất cả, Thay thế hoặc Thay thế tất cả.

  Mẹo: Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, nhấn ESC.

Ký tự đại diện dành cho các mục bạn muốn tìm và thay thế

 • Khi bạn chọn hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện, Outlook sẽ chỉ tìm chính xác văn bản được chỉ định. Hãy lưu ý rằng các hộp kiểm Khớp chữ hoa/thườngChỉ tìm cả từ không sẵn dùng (bị mờ đi) để thể hiện rằng các tùy chọn này đều được bật tự động và không thể tắt được.

 • Khi bạn muốn tìm kiếm một ký tự được xác định là một ký tự đại diện, hãy nhập một dấu chéo ngược (\) trước ký tự. Ví dụ: nhập \? để tìm dấu hỏi.

 • Khi bạn muốn nhóm các ký tự đại diện và văn bản, cũng như muốn thể hiện thứ tự đánh giá, hãy sử dụng dấu ngoặc đơn. Ví dụ: nhập <(pre)*(ed)> để tìm "presorted" và "prevented".

 • Khi bạn muốn tìm kiếm một cụm, rồi thay thế cụm đó bằng cụm được sắp xếp lại, hãy sử dụng ký tự đại diện \n. Ví dụ: nhập (Ashton) (Chris) vào hộp Tìm gì\2 \1 vào hộp Thay thế bằng. Outlook sẽ tìm Ashton Chris rồi thay thế bằng Chris Ashton.

Để tìm

Nhập

Ví dụ

Ký tự đơn bất kỳ

?

s?t sẽ tìm sat và set

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d sẽ tìm sad và started

Đầu từ

<

<(inter) sẽ tìm interesting và intercept nhưng sẽ không tìm splintered

Cuối từ

>

(in)> sẽ tìm in và within nhưng sẽ không tìm interesting

Một trong các ký tự được chỉ định

[ ]

w[io]n sẽ tìm win và won

Mọi ký tự đơn trong phạm vi này

[-]

[r-t]ight sẽ tìm right và sight. Phạm vi phải theo thứ tự tăng dần

Bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự trong phạm vi bên trong dấu ngoặc vuông

[!x-z]

t[!a-m]ck sẽ tìm tock và tuck nhưng sẽ không tìm tack hoặc tick

Ký tự hoặc cụm xuất hiện trước đó đúng n lần

{n}

fe{2}d sẽ tìm feed, chứ không tìm fed

Ký tự hoặc biểu thức trước xuất hiện tối thiểu n lần

{n,}

fe{1,}d sẽ tìm fed và feed

Ký tự hoặc cụm xuất hiện trước đó từ n đến m lần

{n,m}

10{1,3} sẽ tìm 10, 100 và 1000

Ký tự hoặc biểu thức trước xuất hiện một hoặc nhiều lần

@

lo@t sẽ tìm lot và loot

Sử dụng các mã sau để tìm chữ cái, định dạng, trường hoặc ký tự đặc biệt. Hãy lưu ý rằng một số mã sẽ chỉ hoạt động khi bạn bật hoặc tắt tùy chọn Sử dụng ký tự đại diện.

Các mã hoạt động trong hộp Tìm gì hoặc hộp Thay thế bằng

Để tìm

Nhập

Dấu phân đoạn ( Dấu phân đoạn )

^p (không hoạt động trong hộp Tìm gì khi tùy chọn Sử dụng ký tự đại diện được bật) hoặc ^13

Ký tự tab ( ký tự tab )

^t hoặc ^9

Ký tự ASCII

^nnn, trong đó nnn là mã ký tự.

Ký tự ANSI

^0nnn, trong đó 0 là số không và nnn là mã ký tự

Gạch nối dài ( — )

^+

Gạch nối ngắn ( – )

^=

Ký tự dấu mũ

^^

Ngắt dòng thủ công ( ngắt dòng thủ công )

^l hoặc ^11

Dấu ngắt cột

^n hoặc ^14

Dấu ngắt trang hoặc phần

^12 (khi thay thế, sẽ chèn dấu ngắt trang)

Dấu ngắt trang thủ công

^m (đồng thời tìm hoặc thay thế các dấu ngắt phần khi tùy chọn Sử dụng ký tự đại diện được bật)

Dấu cách không ngắt ( dấu cách không ngắt )

^s

Dấu gạch nối không ngắt ( dấu gạch nối không ngắt )

^~

Dấu gạch nối tùy chọn ( dấu gạch nối tùy chọn )

^-

Mã chỉ hoạt động trong hộp Tìm gì (khi đã bật tùy chọn Sử dụng ký tự đại diện)

Để tìm

Nhập

Ảnh hoặc đồ họa (chỉ trong dòng)

^g

Các mã chỉ hoạt động trong hộp Tìm gì (khi đã tắt tùy chọn Sử dụng ký tự đại diện)

Để tìm

Nhập

Ký tự bất kỳ

^?

Chữ số bất kỳ

^#

Chữ cái bất kỳ

^$

Ký tự Unicode

^Unnnn, trong đó nnnn là mã ký tự

Ảnh hoặc đồ họa (chỉ nội tuyến)

^1

Dấu cước chú

^f hoặc ^2

Dấu chú thích cuối

^e

Trường

^d

Dấu ngoặc nhọn mở trường (khi mã trường được hiển thị)

^19

Dấu ngoặc nhọn đóng trường (khi mã trường được hiển thị)

^21

Chú thích

^a hoặc ^5

Dấu ngắt phần

^b

Dấu cách dài (Unicode)

^u8195

Dấu cách ngắn (Unicode)

^u8194

Khoảng trắng

^w (bất kỳ tổ hợp nào giữa dấu cách thông thường và dấu cách không ngắt, cũng như các ký tự tab)

Các mã chỉ hoạt động trong hộp Thay thế bằng

Để tìm

Nhập

Nội dung Microsoft Windows Clipboard

^c

Nội dung của hộp Tìm gì

^&

Bạn có thể đi tới các mục cụ thể như trang, thẻ đánh dấu hay dòng trong một thư email.

 1. Trong thư email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Tìm > Đi tới.

  Trong tab Định dạng văn bản, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Tìm, rồi chọn Đi tới.

 2. Trong danh sách Đi tới cái gì, chọn một mục.

  Trong hộp thoại Tìm và thay thế, trên tab Đi tới, chọn tùy chọn Đi tới cái gì để bắt đầu.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đi tới một mục cụ thể, trong hộp Nhập, nhập thông tin nhận dạng phù hợp cho mục, rồi chọn Đi tới.

  • Để đi tới mục tiếp theo hoặc trước đó thuộc loại được chỉ định, hãy để trống hộp Nhập, rồi chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×