Tìm và chuyển tệp dữ liệu Outlook từ một máy tính khác

Tìm và chuyển tệp dữ liệu Outlook từ một máy tính khác

Outlook lưu thông tin sao lưu ở nhiều vị trí khác nhau. Tùy thuộc vào loại tài khoản bạn có, bạn có thể sao lưu email, sổ địa chỉ cá nhân, cài đặt ngăn dẫn hướng, chữ ký, mẫu của mình và các mục khác.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, Office 365 hoặc Outlook.com, thư email của bạn sẽ được sao lưu trên máy chủ email của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không có tệp Thư mục Riêng (.pst) cho những loại tài khoản này.

Để xem một số tệp sao lưu dành cho Outlook, bạn sẽ cần phải bỏ ẩn các thư mục hệ thống và phần mở rộng tên tệp. Để biết thông tin về cách thực hiện tác vụ đó, hãy xem Cách bỏ ẩn thư mục và phần mở rộng tên tệp.

Thông tin sao lưu đối với tài khoản Office 365, Exchange hoặc Outlook.com

Đối với tài khoản Office 365, tài khoản Exchange hoặc tài khoản Outlook.com, Hotmail.com hoặc Live.com không truy nhập được bằng POP hoặc IMAP, bạn sẽ không có tệp Thư mục Riêng (.pst). Bạn có thể có tệp Thư mục Ngoại tuyến (.ost) nhưng tệp đó sẽ được Outlook tự động tạo lại khi bạn thêm một tài khoản email mới. Bạn không thể di chuyển tệp từ máy tính này sang một máy tính khác.

Đối với tài khoản Office 365, tài khoản Exchange hoặc tài khoản Outlook.com, Hotmail.com hoặc Live.com không truy nhập được bằng POP hoặc IMAP, thông tin sau đây có thể được truyền từ máy tính này sang một máy tính khác.

Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này ở một trong các vị trí sau đây:

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Outlook\tên hồ sơ.xml

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook\tên hồ sơ.xml

Bạn có thể tìm thấy tệp Outlprnt ở một trong các vị trí sau đây:

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Outlook\Outlprnt

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook\Outlprnt

Bạn có thể tìm thấy các tệp khác nhau tạo thành chữ ký Outlook của bạn ở một trong các vị trí sau đây:

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Chữ ký

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Chữ ký

Mẫu nền thư có thể được lưu trữ ở hai vị trí khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đã cài đặt phiên bản Outlook 32 bit hoặc 64 bit. Bạn có thể tìm thấy các tệp khác nhau tạo thành mẫu nền thư Outlook của bạn ở một trong các vị trí sau đây:

 • Tất cả các phiên bản Windows    ổ đĩa:\Tệp Chương trình\Tệp Thông thường\Microsoft Dùng chung\Mẫu nền thư

 • Tất cả các phiên bản Windows    ổ đĩa:\Tệp Chương trình (x86)\Tệp Thông thường\ Microsoft Dùng chung\Mẫu nền thư

Bạn có thể tìm thấy các tệp khác nhau tạo thành biểu mẫu Outlook tùy chỉnh của bạn ở một trong các vị trí sau đây:

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Biểu mẫu

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Biểu mẫu

Các tệp từ điển tùy chỉnh của bạn được lưu trữ ở một trong hai nơi:

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\UProof

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\UProof

Mọi mẫu Outlook bạn đã tạo được lưu trữ ở một trong hai nơi. Mẫu sẽ có phần mở rộng .oft.

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Mẫu

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Mẫu

Cài đặt gửi và nhận của bạn bao gồm các tài khoản cụ thể được kiểm tra theo tần suất mong muốn. Bạn có thể tìm thấy tệp cài đặt gửi và nhận của bạn ở một trong các vị trí sau đây. Tệp sẽ có phần mở rộng .srs.

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Outlook

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Email, lịch, danh bạ và thông tin tác vụ cho tài khoản POP và IMAP

Nếu bạn có tài khoản POP hoặc IMAP, tất cả các thông tin của bạn sẽ được lưu trữ sẵn trong tệp Thư mục Riêng (.pst). Bạn có thể di chuyển tệp này sang một máy tính mới và lưu giữ lại thông tin của mình. Thao tác di chuyển tệp .pst từ máy tính này sang một máy tính khác sẽ không truyền cài đặt tài khoản email của bạn. Nếu bạn cần phải thiết lập Outlook trên máy tính mới, hãy sao chép tệp .pst của bạn từ máy tính cũ, rồi thiết lập tài khoản email của bạn trên máy tính mới. Sau đó, bạn có thể mở tệp .pst từ máy tính mới.

Vị trí tệp .pst của bạn phụ thuộc vào phiên bản Outlook, phiên bản Windows và cách bạn thiết lập tài khoản của mình hoặc cách đã tạo tệp .pst. Bạn có thể tìm thấy tệp .pst ở một trong các vị trí sau đây:

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

 • Windows 10    ổ đĩa:\Người dùng\<tên_người_dùng>\Chuyển vùng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

 • Các phiên bản Windows cũ hơn    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\<tên_người_dùng>\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Lưu ý: Cấu hình của bạn có thể không bao gồm tất cả các loại tệp này do một số tệp chỉ được tạo khi bạn tùy chỉnh các tính năng của Outlook.

Bạn không tìm được các thư mục đó?

Một số thư mục có thể là các thư mục bị ẩn. Để hiển thị thư mục ẩn trong Windows, hãy làm như sau:

 1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Ngăn Điều khiển.

 2. Mở Tùy chọn Thư mục.

  Để định vị Tùy chọn Thư mục, trong hộp tìm kiếm ở phía trên cùng của cửa sổ, hãy nhập Tùy chọn Thư mục. Trong Panel Điều khiển cho Windows XP, nhập Tùy chọn Thư mục trong hộp Địa chỉ

 3. Trên tab Dạng xem, bên dưới cài đặt Nâng cao, bên dưới Tệp và Thư mục, bên dưới Tệp và thư mục ẩn, chọn Hiển thị tệp và thư mục ẩn.

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst)

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) chứa thư email, lịch, danh bạ, tác vụ và ghi chú của bạn. Bạn phải sử dụng Outlook để làm việc với các mục trong một tệp .pst.

Khi bạn lưu trữ thông tin trong Outlook, các mục sẽ được lưu dưới dạng tệp .pst.

Lưu ý: Tài khoản Microsoft Exchange Server sẽ lưu thông tin của bạn trên máy chủ thư. Để sử dụng Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange hoặc làm việc ngoại tuyến, bản sao các mục của bạn sẽ được lưu trong một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến. Hãy xem mục Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, một số tổ chức cho phép bạn xuất hoặc lưu trữ các mục vào một tệp .pst.

Cách nhanh nhất để mở thư mục nơi đã lưu Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost) là làm như sau:

 1. Trong Outlook 2010, hãy bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

 3. Trên tab Dữ liệu, bấm vào một mục nhập, rồi bấm vào Mở Vị Trí Thư mục.

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) tạo bằng Outlook 2010 được lưu trên máy tính của bạn tại thư mục Tài liệu\Tệp Outlook. Nếu bạn đang sử dụng Windows XP, các tệp này sẽ được tạo trong thư mục Tài liệu của Tôi\Tệp Outlook.

Nếu bạn đã nâng cấp lên Outlook 2010 trên một máy tính vốn đã có các tệp dữ liệu được tạo trong phiên bản Outlook trước đó, các tệp này sẽ được lưu ở vị trí khác, trong một thư mục ẩn.

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Mẹo:  Để biết thông tin về thư mục ẩn trong Windows, hãy xem Trợ giúp và Hỗ trợ Windows.

Tệp Dữ liệu Outlook (.ost)

Tệp .ost được đồng bộ hóa với các mục trên máy chủ chạy Exchange. Do dữ liệu của bạn vẫn còn trên máy chủ Exchange, bạn có thể tạo lại tệp .ost này trên máy tính mới của mình mà không cần phải sao lưu tệp .ost.

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Sổ Địa chỉ Cá nhân (.pab)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Lưu ý: Sổ Địa chỉ Cá nhân (.pab) không được hỗ trợ trong Outlook 2010. Khi bạn nâng cấp lên Outlook 2010, bạn sẽ được nhắc nhập mọi tệp .pab vào Danh bạ. Nếu bạn chọn không nhập tệp .pab khi chạy Outlook 2010 lần đầu tiên thì bạn có thể nhập tệp đó sau bằng cách sử dụng lệnh Nhập trong Dạng xem Backstage của Microsoft Office.

Sổ Địa chỉ Ngoại tuyến (.oab)

Sổ Địa chỉ Ngoại tuyến (.oab) được các tài khoản Microsoft Exchange Server sử dụng. Sổ chứa các thông tin như tên, địa chỉ email, tiêu đề và các vị trí ngoại tuyến, từ Danh sách Địa chỉ Toàn cầu (GAL) trên máy chủ chạy Exchange.

Bạn không cần sao lưu hay lưu trữ tệp này. Đây là tệp được tạo và cập nhật tự động.

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Thiết đặt Ngăn Dẫn hướng (.xml)

Tệp này bao gồm thông tin về nội dung của Ngăn Dẫn hướng.

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Outlook\tên hồ sơ.xml

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook\tên hồ sơ.xml

Các phần mở rộng Microsoft Exchange được đăng ký (.dat)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Danh sách Tự động Hoàn tất Liên hệ trong Outlook

Danh sách Tự động Hoàn tất là tính năng hiển thị các đề xuất cho tên và địa chỉ email khi bạn bắt đầu nhập. Các gợi ý này là kết quả có thể trùng khớp từ danh sách tên và địa chỉ email từ các thư email bạn đã gửi.

Trong Outlook 2007, tệp Danh sách Tự động Hoàn tất (.nk2) được lưu trữ ở các vị trí sau:

Ổ đĩa Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Trong Outlook 2010, tệp Danh sách Tự động Hoàn tất (.nk2) không còn nữa. Các mục nhập trong Danh sách Tự động Hoàn tất giờ được lưu trong hộp thư Microsoft Exchange Server hoặc trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) cho tài khoản của bạn.

Tài khoản Exchange Server

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Exchange Server, Danh sách Tự động Hoàn tất sẽ được lưu trong hộp thư của bạn trên máy chủ chạy Exchange. Điều này cho phép bạn sử dụng Danh sách Tự động Hoàn tất từ bất kỳ máy tính nào mà bạn sử dụng Outlook với tài khoản Exchange.

Làm thế nào để tôi có thể biết liệu mình có tài khoản Microsoft Exchange Server chưa?

Bấm vào tab Tệp. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản. Trên tab Email, danh sách tài khoản sẽ cho biết loại của từng tài khoản.

Ví dụ về Tài khoản Exchange trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản

Tài khoản POP3

Danh sách Tự động Hoàn tất được lưu trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst). Hãy xem mục Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) để biết thông tin về vị trí.

Tài khoản IMAP và Outlook.com

Danh sách Tự động Hoàn tất được lưu trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst). Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) của các loại tài khoản này khác với các Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) khác trong Outlook. Các tệp này được sử dụng làm bản sao của thông tin trên tài khoản máy chủ thư của bạn và không dành để di chuyển hay khôi phục. Tệp Dữ liệu Outlook (pst) mới được tạo khi bạn đặt cấu hình tài khoản IMAP hoặc Outlook.com (trước đây là Hotmail) trong một hồ sơ Outlook khác hoặc trên một máy tính khác. Do đó, Danh sách Tự động Hoàn tất của bạn là danh sách duy nhất cho máy tính và hồ sơ mà tài khoản được thiết lập và các mục nhập sẽ không xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ hay máy tính nào khác mà bạn sử dụng.

Quy tắc (.rwz)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Lưu ý: Nếu bạn đã nâng cấp lên Outlook 2010 từ phiên bản Outlook cũ hơn Microsoft Outlook 2002 thì ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn có thể sẽ có tệp .rwz. Tệp .rwz không còn cần thiết nữa, thông tin về các quy tắc giờ được lưu giữ trên máy chủ chạy Microsoft Exchange và trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) cho tài khoản email POP3 và IMAP. Bạn có thể xóa tệp này.

Nếu bạn sử dụng tính năng Nhập và Xuất Quy tắc, vị trí mặc định cho các tệp .rwz là thư mục Tài liệu của bạn.

Các kiểu in (Outlprnt không có phần mở rộng)

Ổ đĩa Windows Vista   : \Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Chữ ký (.rtf, .txt, .htm)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Chữ ký

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Chữ ký

Mẫu nền thư (.htm)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Tệp Chương trình\Tệp Thông thường\Microsoft Dùng chung\Mẫu thư

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista 64 bit với Outlook 2010 32 bit   :\Tệp Chương trình (x86)\Tệp Thông thường\Microsoft Dùng chung\Mẫu thư

Ổ đĩa Windows XP   :\Tệp Chương trình\Tệp Thông thường\Microsoft Dùng chung\Mẫu thư

Biểu mẫu tùy chỉnh

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Biểu mẫu

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Biểu mẫu

Từ điển (.dic)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\UProof

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\UProof

Mẫu (.oft)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Mẫu

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Mẫu

Thiết đặt Gửi/Nhận (.srs)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   :\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Outlook

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Thư (.msg, .htm, .rtf)

Ổ đĩa Windows 7 và Windows Vista   : \Người dùng\người dùng\Tài liệu

Ổ đĩa Windows XP   :\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Tài liệu của Tôi

Cách hủy ẩn phần mở rộng tên tệp và thư mục

Một số thư mục có thể là thư mục ẩn, và Windows có thể tắt các phần mở rộng tên tệp (như .pst, .ost, .pab). Để hiển thị các phần mở rộng tên tệp và thư mục, hãy làm như sau:

 1. Mở Pa-nen Điều khiển.

  • Trong Windows 10, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu, rồi bấm vào Panel Điều khiển.

  • Trong Windows 8, nhấn phím Windows + X, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.

  • Trong Windows 7, bấm Khởi động > Pa-nen Điều khiển.

 2. Trong danh sách Xem bởi , hãy bảo đảm rằng Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ đã được chọn để bạn có thể nhìn thấy tất cả biểu tượng trong Pa-nen Điều khiển.

 3. Bấm Tùy chọn Thư mục.

 4. Bấm vào tab Dạng xem .

 5. Trong hộp Thiết đặt nâng cao :

  1. Bên dưới Tệp và Thư mục, bỏ chọn hộp Ẩn phần mở rộng cho các loại tệp đã biết

  2. Bên dưới Các tệp và thư mục ẩn, bấm nút Hiển thị tệp, thư mục, và ổ đĩa ẩn.

  3. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×