Tìm và chọn các ô thỏa mãn các điều kiện nhất định

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng lệnh Đi tới để nhanh chóng tìm và chọn tất cả các ô có chứa các loại dữ liệu, chẳng hạn như công thức. Ngoài ra, hãy dùng Đi đến để tìm chỉ các ô đáp ứng tiêu chí cụ thể, — chẳng hạn như ô cuối cùng trên trang tính có chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bắt đầu bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tìm kiếm các ô nhất định trên toàn bộ trang tính, hãy bấm vào bất kỳ ô nào.

  • Để tìm kiếm các ô trong một vùng xác định, hãy chọn phạm vi, hàng hoặc cột mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ô, phạm vi, hàng, hoặc cột trên một trang tính.

   Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 2. Trên trang đầu tab, hãy bấm Tìm & chọn > Đi đến (trong nhóm sửa ).

  Ảnh Ribbon Excel

  Lối tắt bàn phím: Nhấn CTRL + G.

 3. Bấm Đặc biệt.

 4. Trong hộp thoại Đi Đến Đặc biệt, hãy bấm một trong các tùy chọn sau.

Bấm

Để chọn

Chú thích

Các ô có chú thích.

Hằng số

Ô có chứa hằng số.

Công thức

Ô chứa công thức.

Lưu ý: Các hộp kiểm bên dưới công thức sẽ xác định kiểu công thức.

Trống

Ô trống.

Vùng hiện tại

Một vùng hiện thời, như toàn bộ một danh sách.

Mảng hiện tại

Toàn bộ mảng hiện tại nếu ô hiện hoạt có trong một mảng.

Đối tượng

Các đối tượng đồ họa, bao gồm biểu đồ và nút bấm trên trang tính và trong các hộp văn bản.

Sự khác biệt trong hàng

Tất cả các ô khác nhau từ ô hiện hoạt trong một hàng đã chọn. Luôn là một ô hiện hoạt trong một vùng chọn — xem điều này là một phạm vi, hàng hoặc cột. Nhấn phím Enter hoặc Tab, bạn có thể thay đổi vị trí của ô hiện hoạt, vốn theo mặc định là ô đầu tiên trong một hàng.

Nếu nhiều hơn một hàng được chọn, so sánh được thực hiện cho mỗi hàng riêng lẻ trong vùng chọn đó, và ô được dùng trong so sánh cho mỗi hàng bổ sung nằm trong cùng cột dưới dạng ô hiện hoạt.

Sự khác biệt trong cột

Tất cả các ô khác nhau từ ô hiện hoạt trong một cột đã chọn. Không có luôn một ô hiện hoạt trong một vùng chọn, hay không, đây là một phạm vi, hàng hoặc cột. Nhấn phím Enter hoặc Tab, bạn có thể thay đổi vị trí của ô hiện hoạt — theo mặc định là ô đầu tiên trong một cột.

Khi chọn nhiều cột, so sánh được thực hiện cho mỗi cột riêng lẻ của vùng chọn đó. Ô được dùng trong so sánh cho mỗi cột bổ sung nằm trong cùng hàng dưới dạng ô hiện hoạt.

Tham chiếu

Ô được tham chiếu bởi công thức trong ô hiện hoạt. Bên dưới phụ thuộc, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm Chỉ trực tiếp để tìm chỉ các ô được tham chiếu trực tiếp bởi các công thức.

 • Bấm Tất cả các mức để tìm tất cả các ô được tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các ô trong vùng chọn.

Phụ thuộc

Ô có công thức tham chiếu đến ô hiện hoạt. Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm Chỉ trực tiếp để tìm chỉ các ô có công thức tham chiếu trực tiếp đến ô hiện hoạt.

 • Bấm Tất cả các mức để tìm tất cả các ô tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp đến ô hiện hoạt.

Ô cuối cùng

Ô cuối cùng trên trang tính có chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Chỉ các ô nhìn thấy

Chỉ các ô nhìn thấy trong một phạm vi giao nhau với các cột hoặc các hàng ẩn.

Định dạng có điều kiện

Chỉ các ô có định dạng có điều kiện được áp dụng. Dưới kiểm soát dữ liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm Tất cả để tìm tất cả các ô được áp dụng định dạng có điều kiện.

 • Bấm Giống để tìm các ô có cùng định dạng có điều kiện với ô được chọn hiện tại.

Kiểm soát dữ liệu

Chỉ các ô đã được áp dụng quy tắc hợp lệ dữ liệu. Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm Tất cả để tìm tất cả các ô được áp dụng kiểm tra dữ liệu.

 • Bấm Giống nhau để tìm các ô có cùng kiểm tra dữ liệu như ô được chọn hiện tại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×