Tìm và chọn các ô thỏa mãn các điều kiện nhất định

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng lệnh Đi Tới để tìm nhanh và chọn tất cả các ô có chứa những kiểu dữ liệu nhất định (như công thức) hoặc chỉ các ô thỏa mãn các tiêu chí nhất định (như ô cuối cùng trên trang tính có chứa dữ liệu hoặc định dạng).

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm kiếm các ô nhất định trên toàn bộ trang tính, hãy bấm vào bất kỳ ô nào.

  • Để tìm kiếm các ô nhất định trong một vùng xác định, hãy chọn phạm vi, hàng hoặc cột bạn muốn.

   Cách chọn phạm vi, hàng hoặc cột

   Để chọn

   Hãy làm như sau

   Một ô đơn

   Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

   Một khoảng các ô

   Bấm vào ô đầu tiên trong khoảng này rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ SHIFT trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

   Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

   Một phạm vi lớn các ô

   Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi này rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào ô cuối cùng trong phạm vi này. Bạn có thể cuộn để khiến ô cuối cùng có thể nhìn thấy được.

   Tất cả ô trên trang tính

   Bấm nút Chọn Tất cả.

   Nút Chọn Tất cả

   Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

   Lưu ý: Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

   Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

   Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

   Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hay một phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.

   Lưu ý: Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

   Toàn bộ hàng hoặc cột

   Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

   Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

   1. Đầu đề hàng

   2. Đầu đề cột

   Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

   Lưu ý: Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

   Các cột hoặc hàng liền kề

   Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

   Các cột hoặc hàng không liền kề

   Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

   Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

   Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

   Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

   Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

   Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

   Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

   Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

   Các ô cho tới đầu trang tính

   Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

   Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

   Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

   Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm Tìm & chọn, sau đó bấm Đi đến. Ảnh Ribbon Excel

  Lối tắt bàn phím bạn cũng có thể nhấn CTRL + G.

 3. Bấm Đặc biệt.

 4. Trong hộp thoại Đi Đến Đặc biệt, hãy bấm một trong các tùy chọn sau.

Bấm

Để chọn

Chú thích

Các ô có chú thích.

Hằng số

Ô có chứa hằng số.

Công thức

Ô chứa công thức.

Lưu ý: Các hộp kiểm bên dưới Công thức sẽ xác định kiểu công thức bạn muốn chọn.

Trống

Ô trống.

Vùng hiện tại

Một vùng hiện thời, như toàn bộ một danh sách.

Mảng hiện tại

Toàn bộ mảng hiện tại nếu ô hiện hoạt có trong một mảng.

Đối tượng

Các đối tượng đồ họa, bao gồm biểu đồ và nút bấm trên trang tính và trong các hộp văn bản.

Sự khác biệt trong hàng

Tất cả các ô khác với ô hiện hoạt trong một hàng được chọn. Luôn có một ô hiện hoạt trong một lựa chọn, cho dù đó là một dãy, một hàng hay cột. Bằng cách nhấn ENTER hoặc TAB, bạn có thể thay đổi vị trí của ô hiện hoạt, theo mặc định ô này là ô đầu tiên trong một hàng.

Nếu nhiều hơn một hàng được chọn, so sánh được thực hiện cho mỗi hàng riêng lẻ trong vùng chọn đó, và ô được dùng trong so sánh cho mỗi hàng bổ sung nằm trong cùng cột dưới dạng ô hiện hoạt.

Sự khác biệt trong cột

Tất cả các ô khác với ô hiện hoạt trong một cột đã chọn. Luôn có một ô hiện hoạt trong một lựa chọn, cho dù đó là một dãy, một hàng hay cột. Bằng cách nhấn ENTER hoặc TAB, bạn có thể thay đổi vị trí của ô hiện hoạt, theo mặc định ô này là ô đầu tiên trong một cột.

Nếu nhiều hơn một cột được chọn, so sánh được thực hiện cho mỗi cột riêng lẻ của vùng chọn đó, và ô được dùng trong so sánh cho mỗi cột bổ sung nằm trong cùng hàng dưới dạng ô hiện hoạt.

Tham chiếu

Các ô được tham chiếu bởi công thức trong ô hiện hoạt. Tại mục Phụ thuộc, thực hiện một trong các thao tác sau:

Bấm Chỉ trực tiếp để tìm chỉ các ô được tham chiếu trực tiếp bởi các công thức.

Bấm Tất cả các mức để tìm tất cả các ô được tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các ô trong vùng chọn.

Phụ thuộc

Các ô có công thức tham chiếu đến ô hiện hoạt.

Bấm Chỉ trực tiếp để tìm chỉ các ô có công thức tham chiếu trực tiếp đến ô hiện hoạt.

Bấm Tất cả các mức để tìm tất cả các ô tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp đến ô hiện hoạt.

Ô cuối cùng

Ô cuối cùng trên trang tính có chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Chỉ các ô nhìn thấy

Chỉ các ô nhìn thấy trong một phạm vi giao nhau với các cột hoặc các hàng ẩn.

Định dạng có điều kiện

Chỉ các ô được áp dụng định dạng có điều kiện. Tại mục Kiểm soát dữ liệu, thực hiện một trong các thao tác sau:

Bấm Tất cả để tìm tất cả các ô được áp dụng định dạng có điều kiện.

Bấm Giống để tìm các ô có cùng định dạng có điều kiện với ô được chọn hiện tại.

Kiểm soát dữ liệu

Chỉ các ô được áp dụng qui tắc kiểm tra dữ liệu.

Bấm Tất cả để tìm tất cả các ô được áp dụng kiểm tra dữ liệu.

Bấm Giống nhau để tìm các ô có cùng kiểm tra dữ liệu như ô được chọn hiện tại.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×