Tìm tin tức, site, và cổng trong SharePoint

Tìm tin tức, site, và cổng trong SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trang chủ SharePoint là nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy và truy nhập SharePoint site và cổng trong tổ chức của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin từ các site bạn đang theo dõi, trang được gợi ý, và, nếu dùng SharePoint Online, biết các thông tin từ các site bạn truy cập thường và tin tức được đề xuất bởi Microsoft Graph.

Nếu được bật bởi người quản trị của bạn, bạn có thể tạo một nhóm hoặc site liên lạc (video). từ SharePoint Trang chủ cũng. Nếu dùng SharePoint Online, bạn cũng có thể tạo một bài đăng tin tức. Dùng tìm kiếm để tìm các site, tệp hoặc những người trong tổ chức của bạn.

Lưu ý: Một số tính năng có thể yêu cầu một bản Cập Nhật được thực hiện bởi người quản trị của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp. Nếu bạn là người quản trị, bạn cần nâng cấp tuyển tập trang nếu nó vẫn còn trong chế độ SharePoint 2010 hoặc 2013 để xem trang chủ SharePoint mới.

Để xem trang chủ SharePoint Online trong Office 365:

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem Nơi đăng nhập vào Office 365.

 2. Trong góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 , sau đó chọn SharePoint.

  Trang chủ Office 365 với ứng dụng SharePoint được tô sáng

  Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

Trang chủ của SharePoint

 1. Hộp tìm kiếm nơi bạn có thể tìm kiếm gần đây bạn ghé thăm trang web hoặc tệp mà bạn đã xem gần đây hoặc chỉnh sửa. Bạn cũng có thể tìm kiếm các site, tệp hoặc những người trong tổ chức của bạn.

 2. Khả năng tạo trang mới nếu được bật bởi người quản trị của bạn. Hãy xem tạo một site nhóm mới hoặc tạo một liên lạc site trong SharePoint Online để biết thêm thông tin.

 3. Khả năng tạo bài đăng tin tức.

 4. SharePoint site bạn đang theo dõi.

 5. Gần đây SharePoint trang mà bạn ghé thăm. Bấm xem tất cả sẽ đưa bạn tới một trang liệt kê tất cả trang web SharePoint gần đây bạn đã truy cập.

 6. Nối kết đến SharePoint site và cổng nổi bật bằng tổ chức của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn là người quản trị Office 365 , bạn có thể thiết lập mà nối kết xuất hiện trong phần này. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi danh sách nối kết trên trang chủ SharePoint.

 7. Một phần tin tức Hiển thị gần đây biết các thông tin từ các site bạn đang theo dõi, site bạn truy cập thường và tin tức được gợi ý bằng đồ họa Office. Bấm xem tất cả để xem danh sách các bài viết 100 mới nhất.

 8. SharePoint site bạn truy cập thường xuyên. Ngoài các tên trang web và nối kết, bạn cũng sẽ thấy thông tin hoạt động gần đây về site, ví dụ, nếu nội dung trên site đã được cập nhật mới. Nếu 12 hoặc nhiều trang được liệt kê trong phần này, bạn sẽ thấy một xem tất cả nối kết đó, khi bạn bấm vào, sẽ đưa bạn đến một trang nơi danh sách tất cả các SharePoint trang web bạn ghé thăm thường xuyên.

 9. Gợi ý SharePoint site được tạo bằng đồ họa Office.

Lưu ý: Danh sách các site được đề xuất SharePoint được tạo bằng đồ thị Office trong phần gợi ý có thể hạn chế nếu đồ thị Office đã bị tắt hoặc không sẵn dùng. Người quản trị có thể bật đồ thị Office bằng cách cho phép truy nhập vào đồ thị Office trong Trung tâm quản trị Office 365. Trong khi bạn không thể tắt vào đồ thị Office nếu nó được bật bởi người quản trị của bạn, bạn có thể bật sử dụng các tài liệu của bạn hoặc tắt sử dụng Delve. Từ trang hồ sơ của bạn (bấm vào tên hoặc ảnh ở trên bên phải của bạn, hãy chọn hồ sơ của tôi). Cùng trên trang hồ sơ của bạn, đi tới thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thiết đặt tính năngbên dưới tài liệu trong Delve chọn.

Bạn có thể theo dõi trang SharePoint Online và nối kết với trang đó sẽ được thêm vào phần sau của trang chủ SharePoint Online . Site được liệt kê theo thứ tự mà họ đã được theo dõi với trang được đặt gần đây theo dõi Hiển thị đầu tiên trong danh sách.

Để theo dõi trang

 1. Định vị trang SharePoint Online bạn muốn theo dõi. Bạn có thể xác định vị trí trang bằng một trong hai cách dò tìm nó trong hộp tìm kiếm ở phía trên cùng của trang chủ SharePoint Online hoặc tìm nó trong một trong các mục trên trang chủ SharePoint Online .

 2. Nếu bạn đang trên trang chủ SharePoint Online , thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào ngôi sao bên cạnh tên trang trong thanh dẫn hướng bên trái để theo dõi trang đó. Ngôi sao sẽ chuyển đặc để hiển thị bạn đang theo dõi trang.

   bấm bắt đầu rỗng bên cạnh một site để theo dõi nó.
  • Nếu bạn đang làm việc trên trang bạn muốn dõi theo, hãy bấm Không theo dõi trang SharePoint nằm ở bên phải của thanh menu để thêm nó vào danh sách trang được theo dõi.

  Nối kết đến trang sẽ được thêm vào danh sách trang được theo dõi trong ngăn bên trái của trang chủ SharePoint Online .

Bạn có thể dừng một site SharePoint và nối kết với trang đó sẽ bị loại bỏ khỏi phần sau của trang chủ SharePoint thao tác sau đây.

Để ngừng theo dõi trang

 1. Trên trang chủ SharePoint Online trong phần sau đây , hãy tìm trang bạn muốn ngừng theo dõi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào ngôi sao bên cạnh tên trang trên thanh dẫn hướng bên trái. Ngôi sao sẽ chuyển rỗng và nối kết đến trang sẽ không còn xuất hiện trong danh sách các trang được theo dõi.

   Bấm vào ngôi sao trên một site trong thanh dẫn hướng bên trái

  • Nếu bạn dùng trang web bạn muốn theo dõi, hãy bấm Theo dõi trang SharePoint nằm ở bên phải của thanh menu để ngừng theo dõi trang.

Trang chủ SharePoint Online bao gồm một hộp tìm kiếm thông minh cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy site, tệp và những người bạn đang tìm kiếm. Tìm kiếm được cá nhân. Thậm chí trước khi bạn bắt đầu nhập, bạn sẽ thấy kết quả dựa trên hoạt động trước đó của mình trong SharePoint. Kết quả Cập Nhật khi bạn bắt đầu nhập. Tìm hiểu thêm về các tìm kiếm trong SharePoint .

Trang chủ của SharePoint

 1. Hộp tìm kiếm nơi bạn có thể tìm kiếm bạn ghé thăm trang web hoặc tệp mà bạn đã xem hoặc sửa. Bạn cũng có thể tìm kiếm các site, tệp hoặc những người trong tổ chức của bạn.

 2. Khả năng tạo trang mới nếu được bật bởi người quản trị của bạn. Hãy xem tạo một site nhóm mới hoặc tạo một liên lạc site trong SharePoint Online để biết thêm thông tin.

 3. Nối kết đến SharePoint site và cổng nổi bật bằng tổ chức của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn là người quản trị máy chủ MySite trong SharePoint, bạn có thể thiết lập mà nối kết xuất hiện trong phần này. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi danh sách nối kết trên trang chủ SharePoint.

 4. Một phần tin tức Hiển thị các tin tức gần đây từ các site bạn đang theo dõi và từ các site được đề xuất cho bạn dựa trên hoạt động. Bấm xem tất cả để xem danh sách các bài viết mới nhất.

 5. SharePoint site bạn đang theo dõi.

 6. Gợi ý SharePoint site Hiển thị đầu 8 hầu hết các site hoạt động.

Bạn có thể theo dõi trang SharePoint và nối kết với trang đó sẽ được thêm vào phần sau của trang chủ SharePoint . Site được liệt kê theo thứ tự mà họ đã được theo dõi với trang được đặt gần đây theo dõi Hiển thị đầu tiên trong danh sách.

Để theo dõi trang

 1. Định vị trang SharePoint bạn muốn theo dõi. Bạn có thể xác định vị trí trang bằng một trong hai cách dò tìm nó trong hộp tìm kiếm ở phía trên cùng của trang chủ SharePoint hoặc tìm nó trong một trong các mục trên trang chủ SharePoint .

 2. Đi đến trang bạn muốn theo dõi bằng cách bấm vào tên của trang. Sau khi trên site, hãy bấm Không theo dõi trang SharePoint nằm ở bên phải của thanh menu để thêm nó vào danh sách trang được theo dõi. Nối kết đến trang sẽ được thêm vào danh sách trang được theo dõi trong ngăn bên trái của trang chủ SharePoint .

Bạn có thể dừng một site SharePoint và nối kết với trang đó sẽ bị loại bỏ khỏi phần sau của trang chủ SharePoint thao tác sau đây.

Để ngừng theo dõi trang

 1. Trên trang chủ SharePoint trong phần sau đây , hãy tìm trang bạn muốn ngừng theo dõi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào ngôi sao bên cạnh tên trang trên thanh dẫn hướng bên trái. Ngôi sao sẽ chuyển rỗng và nối kết đến trang sẽ không còn xuất hiện trong danh sách các trang được theo dõi.

   Bấm vào ngôi sao trên một site trong thanh dẫn hướng bên trái

  • Nếu bạn dùng trang web bạn muốn theo dõi, hãy bấm Theo dõi trang SharePoint nằm ở bên phải của thanh menu để ngừng theo dõi trang.

Trang chủ SharePoint bao gồm một hộp tìm kiếm hiện đại cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy site, tệp và những người bạn đang tìm kiếm. Thậm chí trước khi bạn bắt đầu nhập, bạn sẽ thấy kết quả và kết quả Cập Nhật khi bạn bắt đầu nhập. Tìm hiểu thêm về các tìm kiếm trong SharePoint Server.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×