Tìm thiết đặt nhóm lớp học của bạn trong Microsoft Teams

Tìm thiết đặt nhóm lớp học của bạn trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy truy cập thiết đặt nhóm lớp học của bạn để thay đổi chủ đề của bạn, sửa quyền đăng tin và @mention sinh viên, điều hành emoji sử dụng và quản lý sổ tay lớp học (sắp ra mắt).

Tìm thiết đặt nhóm lớp học của bạn

  1. Dẫn hướng đến một nhóm lớp học, sau đó chọn biểu tượng dấu chấm lửng.

  2. Chọn dạng xem nhóm.

    Trong nhóm dạng xem chọn Nhóm trong biết thêm chi tiết
  3. Chọn tab thiết đặt , sau đó chọn một phần mở rộng nó và thực hiện thay đổi.

    Nhóm chọn thay đổi chủ đề.

Tìm hiểu thêm

Thay đổi nhóm ảnh

Quản lý thiết đặt cho OneNote Class Notebook

Tắt tiếng sinh viên trong nhóm Microsoft

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×