Tìm thấy những người tham gia bên ngoài nhắn tin trong một mạng Yammer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người dùng của bạn cần sự linh hoạt để thêm bên ngoài người tham gia vào cuộc hội thoại trong mạng Yammer của bạn. Theo một admin, bạn cần phải biết những người tham gia là ai và những gì họ đang nói rằng trong trường hợp bạn cần phải thực hiện một sự thay đổi. Quản trị viên xác minh có thể nhìn thấy những cuộc hội thoại và tập tin trong mạng lưới của họ được hiển thị cho những người tham gia bên ngoài và có thể xác định các cuộc hội thoại trong đó nhân viên của họ tham gia vào mạng Yammer khác. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm thấy những người tham gia bên ngoài trong mạng Yammer của bạn để bạn có thể ở trong kiểm soát.

Nếu bạn là một quản trị viên xác minh, bạn có thể sử dụng công cụ xuất khẩu dữ liệu để tìm thấy những người tham gia bên ngoài mạng của bạn và tìm thấy cuộc đàm thoại mà người dùng của bạn đang tham gia vào trên các mạng khác.

Tìm thấy những người tham gia bên ngoài mạng của bạn
 1. Trên trang chủ Yammer , chọn quản trị viên > nội dung và an ninh.

  Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu bạn là một quản trị viên xác minh trong mạng Yammer .

  Thiết đặt quản trị đối với Nội dung và Bảo mật
 2. Trong nội dung và bảo mật, hãy chọn Xuất khẩu dữ liệu.

  Lệnh Xuất Dữ liệu
 3. Nhập phạm vi ngày, chọn xem bạn muốn bao gồm các tập tin đính kèm và mạng bên ngoài, và sau đó chọn xuất khẩu.

  Xuất Dữ liệu từ mạng Yammer
 4. Xác định vị trí thư mục xuất khẩu trên máy tính của bạn, và mở tập tin xuất khẩu MessageThreads .

  Danh sách người dự bên ngoài

  Cột D (foreign_participants) danh sách những người tham gia bên ngoài trong mạng của bạn, cùng với tên, địa chỉ email và ID mạng Yammer mạng mà họ thuộc về. Dữ liệu xuất khẩu phản ánh quan điểm hiện nay của mạng. Nếu người dùng được thêm vào nhưng loại bỏ trước khi báo cáo được tạo ra, người dùng đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo.

Nếu bạn muốn loại bỏ một người tham gia bên ngoài, bạn có thể sử dụng thông tin từ danh sách để đi vào cuộc đàm thoại mà họ đang có trong và loại bỏ chúng khỏi cuộc trò chuyện. Nhìn thấy loại bỏ một người tham gia bên ngoài.

Lưu ý: Hiện nay, MessageThreads.csv là tập tin xuất khẩu duy nhất với bên ngoài thông tin tham gia. Tuy nhiên, những cải tiến tiến hành cho các tập tin xuất khẩu và sẽ sớm có hai tập tin xuất khẩu: MessageThreads.outbound.csv (để chứa luồng thư từ mạng của bạn mà bao gồm những người tham gia bên ngoài) và MessageThreads.inbound.csv (để chứa tin nhắn bên ngoài chủ đề mà người dùng mạng của bạn đã được thêm vào).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm bên ngoài người tham gia cuộc đàm thoại Yammer

Yammer bên ngoài những người tham gia FAQ

Những người tham gia một mạng lưới Yammer với quy tắc truyền tải Exchange bên ngoài kiểm soát

Yammer Trung tâm quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×