Tìm từ điển để tìm các từ trong Office 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để kiểm tra chính tả của một từ, hoặc tìm định nghĩa của nó, bạn có thể tìm các từ trong từ điển bằng cách sử dụng tính năng nghiên cứu.

Bạn đang dùng chương trình Microsoft Office 2010 nào?

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel  

Lưu ý: Sử dụng phím ALT + Click cho từng từ không được hỗ trợ trong Microsoft Office Excel.

 1. Trên tab xem lại , bấm nghiên cứu.

  Đây là đâu?

  Tab xem lại trên ribbon Excel

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm kiếm nội dung của một ô, hãy nhấn ALT rồi bấm vào ô mà bạn muốn. Nếu có nhiều hơn một từ trong ô, nó sẽ xử lý nội dung là cụm từ.

  • Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

   Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên tab xem lại , bấm nghiên cứu.

  Đây là đâu?

  Tab Xem lại, nút Nghiên cứu

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm kiếm một từ trong tài liệu, hãy nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm.

  • Để tìm kiếm một cụm từ trong tài liệu, hãy chọn các từ bạn muốn, nhấn ALT và bấm vào lựa chọn.

  • Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

   Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

Đầu Trang

Outlook

 1. Trong thư mới, trên tab xem lại , trong nhóm soát lỗi , hãy bấm nghiên cứu.

  Đây là đâu?

  Nút Nghiên cứu trong Ribbon Outook

  Lưu ý: Trong Microsoft Office Outlook, ngăn tác vụ nghiên cứu sẵn dùng trong bất kỳ mục Outlook mới, chẳng hạn như thư bạn có thể soạn trong, nhưng không từ cửa sổ chính của Outlook.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm kiếm một từ trong tài liệu, hãy nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm.

  • Để tìm kiếm một cụm từ trong tài liệu, hãy chọn các từ bạn muốn, nhấn ALT và bấm vào lựa chọn.

  • Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

   Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

Đầu Trang

PowerPoint

Lưu ý: Sử dụng phím ALT + Click không được hỗ trợ trong Microsoft Office PowerPoint.

 1. Trên tab xem lại , bấm nghiên cứu.

  Đây là đâu?

  Tab Xem lại, nút Nghiên cứu

 2. Nhập từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên tab xem lại , bấm nghiên cứu.

  Đây là đâu?

  Menu Nghiên cứu

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm kiếm một từ trong tài liệu, hãy nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm.

  • Để tìm kiếm một cụm từ trong tài liệu, hãy chọn các từ bạn muốn, nhấn ALT và bấm vào lựa chọn.

  • Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

Đầu Trang

Visio

 1. Trên tab xem lại , bấm nghiên cứu.

  Đây là đâu?

  Tab Xem lại, nút Nghiên cứu

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm kiếm một từ trong tài liệu, hãy nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm.

  • Để tìm kiếm một cụm từ trong tài liệu, hãy chọn các từ bạn muốn, nhấn ALT và bấm vào lựa chọn.

  • Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

   Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

Đầu Trang

Word

 1. Trên tab xem lại , bấm nghiên cứu.

  Đây là đâu?

  Tab Xem lại, nút Nghiên cứu

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm kiếm một từ trong tài liệu, hãy nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm.

  • Để tìm kiếm một cụm từ trong tài liệu, hãy chọn các từ bạn muốn, nhấn ALT và bấm vào lựa chọn.

  • Nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

   Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×