Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive

Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive

Nếu bạn bị mất tệp hoặc thư mục trên máy tính, vui lòng làm theo các bước bên dưới. Nếu bạn đang tìm kiếm các tệp trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, hãy tìm hiểu về việc tìm tệp trong OneDrive cho Android, iOShoặc Windows Phone.

Chọn phiên bản OneDrive của bạn từ một trong các tab dưới đây:

Tìm kiếm các tệp của bạn trên OneDrive.com

Nếu bạn bật Tệp theo yêu cầu hoặc nếu bạn chọn chỉ đồng bộ hóa một số thư mục nhất định, việc truy cập trực tuyến sẽ cho phép bạn tìm kiếm tất cả các tệp và thư mục của mình.

 1. Đăng nhập vào OneDrive trang web tại https://www.onedrive.com.

 2. Sử dụng tính năng Tìm kiếm mọi thứ để tìm tệp của bạn.

  Tìm kiếm mọi lựa chọn trong OneDrive

  Lưu ý: Các tệp trong Vault cá nhân của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Tìm trong Thùng rác.

 1. Ở bên trái trang, hãy bấm vào  Thùng rác.

  Lựa chọn Thùng rác trong OneDrive

 2. Nếu bạn tìm được mục cần tìm, hãy chọn mục rồi bấm vào Khôi phục ở trên đầu trang. Nếu bạn không thể tìm thấy mục trong một danh sách dài, bạn có thể chọn khôi phục tất cả các mục ở phía trên cùng của trang.

  Lưu ý: Các tệp bị xóa khỏi kho cá nhân của bạn sẽ chỉ hiển thị trong bin tái chế nếu kho cá nhân của bạn được mở khóa trước khi bạn kiểm tra thùng rác. Ngoài ra, bạn cần mở khóa Vault cá nhân trước khi tìm cách khôi phục tệp đã bị xóa khỏi kho cá nhân. Bạn có thể sử dụng lệnh Hiển thị các mục Vault cá nhân trong thùng rác để mở khóa Vault cá nhân và xem các mục đó.

  Dạng xem thùng rác OneDrive Hiển thị tùy chọn ' Hiển thị các mục của Vault cá nhân '

 3. Người đăng ký Office 365 có thể khôi phục toàn bộ OneDrive của họ về thời gian trước đó. Đi đến Khôi phục Tệp để hoàn tác tất cả các hoạt động diễn ra trên cả tệp và thư mục trong vòng 30 ngày qua. Tìm hiểu thêm về việc Khôi phục OneDrive của bạn.

Kiểm tra các tệp trong Vault cá nhân của bạn

Các tệp từ Vault cá nhân của bạn không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của bạn. Nếu bạn chưa chọn đã có, bạn sẽ muốn xác nhận rằng tệp bị thiếu của bạn không có trong kho cá nhân của bạn.

Ngoài ra, bạn cần mở khóa Vault cá nhân trước khi tìm cách khôi phục tệp đã bị xóa khỏi kho cá nhân. Đó là vì các tệp bị xóa khỏi kho cá nhân của bạn sẽ chỉ hiển thị trong bin tái chế của bạn nếu kho cá nhân của bạn hiện đang mở khóa trước khi bạn kiểm tra thùng rác. Tương tự như vậy, bạn chỉ có thể khôi phục các tệp đã bị xóa khỏi Vault cá nhân của bạn nếu khi nào cá nhân được mở khóa.

Bạn có thể sử dụng lệnh Hiển thị các mục Vault cá nhân trong thùng rác để mở khóa Vault cá nhân và xem các mục đó.

Dạng xem thùng rác OneDrive Hiển thị tùy chọn ' Hiển thị các mục của Vault cá nhân '

Tìm kiếm các tệp của bạn trên một tài khoản Microsoft khác

Có thể bạn chưa đăng nhập vào đúng Tài khoản Microsoft và tệp của bạn vẫn an toàn trên một OneDrive khác.

Nếu bạn là người dùng OneDrive for Business, bạn có thể đã vô tình lưu tệp vào tài khoản doanh nghiệp thay vì tài khoản cá nhân của bạn. Để kiểm tra các tệp trong OneDrive for Business, hãy kiểm tra tab OneDrive cho Doanh nghiệp ở trên.

Bạn có sử dụng máy tính hoặc tài khoản của người khác khi lưu tệp không? Nếu có, hãy đăng xuất OneDrive của bạn và đăng nhập lại bằng tài khoản khác.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp

Có thể một tệp vẫn chưa đồng bộ. Các tệp được lưu bằng Office 2016 sẽ được tải lên OneDrive trước, rồi mới đồng bộ với PC cục bộ của bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố khi đồng bộ các tệp Office thì có thể hệ thống bộ đệm ẩn Tải lên trong Office đang can thiệp vào việc đồng bộ OneDrive. Hãy thử tắt cài đặt liên quan trong cài đặt OneDrive.

Trên thiết bị chạy iOS có chứa ảnh đã tối ưu hóa cho iCloud, ảnh sẽ không được lưu trữ trên thiết bị và không thể tải lên OneDrive. Để vô hiệu hóa việc tối ưu hóa iCloud, nhấn vào Cài đặt > iCloud > Ảnh, rồi bỏ chọn Tối ưu hóa Dung lượng.

Nếu tài khoản OneDrive đã hoạt động được 2 năm, các tệp có thể sẽ bị xóa.

Bước tiếp theo

Không tìm được tệp thông qua tìm kiếm hoặc thường không thể truy xuất tệp trong Thùng rác OneDrive. Để yêu cầu một người từ bộ phận hỗ trợ điều tra, vui lòng cung cấp thông tin sau đây:

 • Tên các tệp hoặc thư mục mà bạn đang cố gắng tìm. Nếu đó là tệp ảnh/video, hãy cho chúng tôi biết ngày bạn chụp/quay chúng.

 • Thời điểm tương đối khi bạn truy nhập tệp lần cuối và loại thiết bị (ví dụ: PC, thiết bị chạy Android, iPhone).

 • Đồng ý rằng chúng tôi có thể tìm kiếm lịch sử tệp của bạn.

Nếu bạn đã làm theo các bước trong bài viết này và vẫn cần trợ giúp, hãy gửi email cho nhóm hỗ trợ của OneDrive.

Tìm kiếm các tệp của bạn trên OneDrive trực tuyến

Nếu bạn bật Tệp theo yêu cầu hoặc nếu bạn chọn chỉ đồng bộ hóa một số thư mục nhất định, việc truy cập trực tuyến sẽ cho phép bạn tìm kiếm tất cả các tệp và thư mục của mình.

 1. Chọn biểu tượng màu lam OneDrive, chọn Xem thêm, sau đó chọn Xem trực tuyến.

 2. Sử dụng tính năng Tìm kiếm OneDrive để tìm tệp của bạn.

  OneDrive cho Doanh nghiệp trực tuyến với thanh tìm kiếm ở phía trên cùng

Tìm trong Thùng rác.

 1. Ở bên trái trang, hãy bấm vào Thùng rác.

  OneDrive cho Doanh nghiệp trực tuyến hiển thị thùng rác trong menu bên trái

 2. Nếu bạn tìm được mục cần tìm, hãy chọn mục rồi bấm vào Khôi phục ở trên đầu trang. Nếu bạn không thể tìm thấy mục trong một danh sách dài, bạn có thể chọn khôi phục tất cả các mục ở phía trên cùng của trang.

 3. Người dùng OneDrive for Business có thể khôi phục toàn bộ OneDrive của họ về thời gian trước đó. Đi đến OneDriveThiết đặt trực tuyến của bạn để hoàn tác tất cả các hoạt động diễn ra trên cả tệp và thư mục trong vòng 30 ngày qua.

  Menu thiết đặt cho OneDrive cho Doanh nghiệp trực tuyến với khôi phục được tô sáng

  Tìm hiểu thêm về việc khôi phục OneDrive của bạn.

Tìm tệp SharePointtrong OneDrive

Để tìm hiểu thêm, xem Tìm tệp SharePoint của bạn trong OneDrive.

Tìm kiếm các tệp của bạn trên một tài khoản Microsoft khác

Có thể bạn chưa đăng nhập vào đúng Tài khoản Microsoft và tệp của bạn vẫn an toàn trên một OneDrive khác, chẳng hạn như tài khoản OneDrive của bạn. Để kiểm tra, hãy đăng xuất OneDrive của bạn và đăng nhập lại bằng tài khoản khác.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp

Có thể một tệp vẫn chưa đồng bộ. Các tệp được lưu bằng Office 2016 sẽ được tải lên OneDrive trước, rồi mới đồng bộ với PC cục bộ của bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố khi đồng bộ các tệp Office thì có thể hệ thống bộ đệm ẩn Tải lên trong Office đang can thiệp vào việc đồng bộ OneDrive. Hãy thử tắt cài đặt liên quan trong cài đặt OneDrive.

Trên thiết bị chạy iOS có chứa ảnh đã tối ưu hóa cho iCloud, ảnh sẽ không được lưu trữ trên thiết bị và không thể tải lên OneDrive. Để vô hiệu hóa việc tối ưu hóa iCloud, nhấn vào Cài đặt > iCloud > Ảnh, rồi bỏ chọn Tối ưu hóa Dung lượng.

Bước tiếp theo

Không tìm được tệp thông qua tìm kiếm hoặc thường không thể truy xuất tệp trong Thùng rác OneDrive. Để yêu cầu người quản trị CNTT của bạn hoặc một người từ bộ phận hỗ trợ điều tra, vui lòng cung cấp thông tin sau đây.

 • Tên các tệp hoặc thư mục mà bạn đang cố gắng tìm. Nếu đó là tệp ảnh/video, hãy cho chúng tôi biết ngày bạn chụp/quay chúng.

 • Thời điểm tương đối khi bạn truy nhập tệp lần cuối và loại thiết bị (ví dụ: PC, thiết bị chạy Android, iPhone).

 • Đồng ý rằng chúng tôi có thể tìm kiếm lịch sử tệp của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×