Tìm kiếm văn bản hoặc tệp trên một trang web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tìm kiếm văn bản hoặc tệp trên một trang web SharePoint Foundation 2010 hoặc danh sách bằng cách nhập một từ hoặc cụm từ vào hộp tìm kiếm. Khi bạn tìm kiếm trong một site SharePoint, truy vấn tìm kiếm trang hiện tại và site con bên dưới nó. Để tìm kiếm trên nhiều trang, hãy bắt đầu tìm kiếm ở nhà hoặc trang gốc của bạn. Khi bạn biết rằng nội dung bạn đang tìm kiếm được chứa trong một danh sách cụ thể hoặc thư viện, bắt đầu tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm trên danh sách hoặc thư viện đó.

Trong bài viết này

Tìm kiếm văn bản hoặc tệp trên một trang web

Tìm kiếm văn bản hoặc tệp trong danh sách hoặc thư viện

Viết các truy vấn hiệu quả

Sử dụng các hạn chế dựa trên thuộc tính

Sử dụng toán tử

Tìm kiếm văn bản hoặc tệp trên một trang web

Khi bạn đang tìm kiếm nội dung, nhưng không đảm bảo rằng nó có, bắt đầu tìm kiếm của bạn tại trang cao nhất mà bạn nghĩ thông tin có thể nằm. Bạn có thể rồi tinh chỉnh kết quả để tìm thông tin. Bạn có thể tìm nội dung bằng cách nhập từ khóa hoặc cụm từ cụ thể được đặt trong dấu ngoặc kép. Để biết thêm thông tin về tạo truy vấn, hãy xem phần viết hiệu quả truy vấn.

 1. Đi đến trang bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó bấm vào nút Tìm kiếm .

 3. Theo mặc định, kết quả tìm kiếm được hiển thị theo mức độ liên quan. Để sắp xếp kết quả khác nhau, hãy bấm Tùy chọn bên dưới Tinh chỉnh kết quả. Bạn cũng có thể nhập mới từ khóa tìm kiếm thay đổi phạm vi vào Danh sách này. Cách làm như vậy sẽ hạn chế truy vấn trong tương lai để tập hợp kết quả. Nếu bạn nhập một tìm kiếm mới với phạm vi được đặt thành Trang web này, tìm kiếm mới sẽ xảy ra từ cùng một trang web hoặc trang web thành truy vấn ban đầu.

  Lưu ý: 

  • Phần đính kèm để mục danh sách không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

  • Hộp tìm kiếm được giới hạn tối đa 255 ký tự.

Đầu trang

Tìm kiếm văn bản hoặc tệp trong danh sách hoặc thư viện

Khi bạn chắc chắn rằng bạn đang tìm kiếm nội dung trong đó trong danh sách hoặc thư viện, bắt đầu tìm kiếm trên trang nơi danh sách hoặc thư viện trong đó. Kết quả tìm kiếm cho phép bạn để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng siêu dữ liệu, chẳng hạn như tác giả của tài liệu hoặc ngày đó được viết. Bạn có thể tìm nội dung bằng cách nhập từ khóa hoặc cụm từ cụ thể được đặt trong dấu ngoặc kép. Để biết thêm thông tin về tạo truy vấn, hãy xem phần viết hiệu quả truy vấn. Nếu bạn không tìm thấy nội dung bạn muốn, hãy thử tìm kiếm từ một site hoặc dùng từ khóa khác nhau.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó bấm vào nút Tìm kiếm .

 3. Theo mặc định, kết quả tìm kiếm được hiển thị theo mức độ liên quan. Để sắp xếp kết quả khác nhau, hãy bấm Tùy chọn bên dưới Tinh chỉnh kết quả.

  Lưu ý: 

  • Phần đính kèm để mục danh sách không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

  • Hộp tìm kiếm được giới hạn tối đa 255 ký tự.

Đầu trang

Viết các truy vấn hiệu quả

Cho dù bạn tìm kiếm từ một trang hoặc danh sách xây dựng một truy vấn hiệu quả có thể gây ra nhanh chóng tìm thấy thông tin. Bạn có thể tìm kiếm bằng cách dùng từ khóa, cụm từ, hoặc bằng cách thêm thuộc tính hạn chế để thêm tinh chỉnh truy vấn.

Để tìm kiếm bằng cách dùng từ khóa, hãy nhập một hoặc nhiều từ khóa trong hộp tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn nhập tìm kiếm liên hệ nhân truy vấn trả về tất cả tài liệu khớp với tất cả các từ con người, tài nguyên, và liên hệ, bất kể nơi các từ xuất hiện trong tài liệu.

Để tìm kiếm bằng cách sử dụng một cụm từ, hãy đặt cụm từ trong dấu nháy kép. Điều này đảm bảo rằng tìm kiếm tìm các từ với nhau trong tài liệu. Ví dụ, tìm kiếm nhân liên hệ "seattlewashington" kết quả trong tất cả tài liệu có chứa từ nhân, tài nguyên và liên hệ, nơi các từ seattle và washington liền kề nhau.

Tìm kiếm tự động bỏ qua từ thông thường chẳng hạn như trong, nó và bởi, cũng như một chữ số và chữ viết hoa.

Sử dụng các hạn chế dựa trên thuộc tính

Bằng xây dựng truy vấn với thuộc tính, siêu dữ liệu trên tài liệu đã lưu trong SharePoint, bạn có thể tạo truy vấn hiệu quả hơn. Tác giả của tài liệu hoặc ngày nó đã được sửa đổi là ví dụ về một thuộc tính. Khi bạn tạo một tìm kiếm bằng cách dùng thuộc tính, không sử dụng dấu cách giữa các thuộc tính và giá trị. Ví dụ: để tìm tất cả các tài liệu biên soạn bởi John nhập tác giả: john.

Hạn chế dựa trên thuộc tính cũng có thể dùng để tìm kiếm giá trị từ khóa hoặc cụm từ giá trị. Ví dụ: để tìm kiếm tất cả tài liệu biên soạn bởi John Smith nhập tác giả: "John Smith" sử dụng không chứa khoảng trắng.

Bảng sau mô tả chi tiết về cách sử dụng quy tắc dựa trên thuộc tính.

Phương pháp

Mô tả

Tìm kiếm trên thuộc tính giá trị

Dùng cú pháp thuộc tính: giá trị. Ví dụ, tác giả: smithtìm tất cả tài liệu biên soạn bởi một người có tên là Smith.

Tìm kiếm theo tên tệp

Kiểu tên tệp: "ngân sách" (với dấu ngoặc kép) để tìm một tệp có tên là "Budget.xlsx", hoặc nhập tên tệp: ngân sách (không có dấu ngoặc kép) để tìm "Budget_Current.xlsx" và "Budget_Next.xlsx."

Tìm kiếm theo kiểu tệp

Giả sử rằng bạn đang tìm kiếm bảng tính ngân sách được chuẩn bị trong Excel 2007. Chắp thêm loại tệp: xlsx để truy vấn của bạn để hiển thị chỉ kết quả tìm kiếm được Excel 2007 sổ làm việc.

Tìm kiếm trên thuộc tính khác nhau

Dịch vụ tìm kiếm diễn giải khoảng cách giữa các điều khoản sử dụng thuộc tính khác nhau như một và Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm trên tiêu đề: ngân sáchfiletype:xlsx, tìm kiếm của bạn sẽ trả về chỉ Excel 2007 sổ làm việc với tiêu đề bắt đầu bằng từ "Ngân sách".

Chắp thêm thuộc tính tệp

Sử dụng thuộc tính để xác định tên hoặc loại tệp để quay lại. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm các tệp Microsoft Office Word 2007 bao gồm từ "lên lịch", nhập lên lịch loại tệp: docx trong hộp Tìm kiếm .

Tìm kiếm các giá trị thay thế cho cùng một thuộc tính

Dịch vụ tìm kiếm diễn giải khoảng cách giữa các điều khoản sử dụng cùng một thuộc tính dưới dạng một OR. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm tác giả: "John Smith" tác giả: "David Jones", tìm kiếm của bạn sẽ trả về các mục đã được tạo ra một trong hai người.

Loại trừ các giá trị thuộc tính

Để loại trừ nội dung được đánh dấu với một giá trị thuộc tính cụ thể, hãy dùng dấu trừ (-) trước khi tên của thuộc tính.

Tập trung vào một máy chủ cụ thể

Nếu trang thuộc tính sẵn dùng cho kết quả tìm kiếm, bạn có thể chắp thêm site:tên máy chủ để truy vấn của bạn để tập trung tìm kiếm của bạn vào nội dung được lưu trữ trên một máy chủ cụ thể.

Lưu ý: Ký tự xuyệt ngược (\) không hoạt động trong truy vấn. Do đó, không sử dụng dấu chéo ngược cho đường dẫn máy chủ khi bạn nhập vào site: \\tên máy chủ.

Ngày/giờ

Bất kỳ thuộc tính ngày/thời gian trong bất kỳ định dạng có thể dùng với toán tử quan hệ hoặc lô-gic vào biểu mẫu truy vấn. Ví dụ, Tìm số kỹ thuật sửa đổi = 8-7-09 sẽ trả về tất cả tìm kiếm các đặc tả được sửa đổi ngày 8 tháng bảy năm 2009.

Sử dụng toán tử

Dịch vụ tìm kiếm không hỗ trợ chức năng Boolean chẳng hạn như AND và OR, hoặc ký tự đại diện chẳng hạn như dấu hoa thị (*). Tuy nhiên, bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các từ khóa bằng cách sử dụng nút dấu cộng (+) hoặc trừ (-) đăng phía trước của từ khóa. Ví dụ, truy vấn nghệ thuật + picasso sẽ trả về danh sách tác phẩm nghệ thuật chỉ bằng Picasso.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×