Tìm kiếm thư và nhiều hơn nữa trong nhóm

Tìm kiếm thư và nhiều hơn nữa trong nhóm

Bạn đã có một vài tùy chọn tìm kiếm và lọc để giúp bạn tìm thấy thư, mọi người, tệp và các thông tin khác được chia sẻ trong nhóm.

Bắt đầu bất kỳ tìm kiếm nào từ hộp lệnh ở phía trên cùng của ứng dụng. Khi bạn nhập một từ hoặc tên, các nhóm sẽ bắt đầu đề xuất. Bấm vào một trong các mục được gợi ý, hoặc nhấn Enter để lấy danh sách đầy đủ các kết quả.

Bạn sẽ được đưa đến một trang tìm kiếm với một danh sách ở bên trái của ứng dụng. Chọn một trong các mục để nhận dạng xem đầy đủ của mục.

Tìm kiếm các cuộc trò chuyện một người hoặc nhóm

Nhập tên của người đó vào hộp lệnh ở phía trên cùng của ứng dụng. Bạn sẽ nhìn thấy tên của họ và bất kỳ cuộc trò chuyện nhóm nào được liệt kê. Chọn tên của họ để đi đến cuộc trò chuyện một ngày của bạn với họ, hoặc chọn một cuộc trò chuyện nhóm để chọn nơi bạn đã rời khỏi.

Tìm kiếm theo tên trong nhóm.

Tìm kiếm các cuộc trò chuyện nhóm theo tên trò chuyện (nếu có) hoặc tìm kiếm theo tên của người dự trò chuyện. 

Tìm kiếm các nhóm và kênh

Tìm kiếm một nhóm hoặc kênh theo tên của nó trong hộp lệnh. Bấm vào tùy chọn được gợi ý trong danh sách để dẫn hướng trực tiếp đến nhóm hoặc kênh. 

Tìm kiếm thư

Bắt đầu nhập một từ khóa vào hộp lệnh ở phía trên cùng của ứng dụng, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các kết quả có chứa từ khóa đó.

Kết quả tìm kiếm từ khóa trong nhóm

Lọc kết quả của bạn

Sau khi bạn đã nhập các thuật ngữ tìm kiếm của mình vào hộp lệnh, hãy dùng các tab thư, mọi người tệp trên các kết quả của bạn để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn. Bậc thứ hai của các bộ lọc xuất hiện sau khi bạn thực hiện lựa chọn ban đầu của mình, cho phép bạn nhận thêm các kết quả khác.

Ví dụ, nếu bạn chọn thư, bạn có thể lọc theo người thư là từ, trong đó thư là và nhiều hơn nữa. 

Các tùy chọn bộ lọc tìm kiếm trong nhóm

Sử dụng sửa đổi tìm kiếm 

Đối với các kết quả tìm kiếm phong phú hơn trong thư, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ truy vấn từ khóa có tên là gì. Dưới đây là các bổ trợ mà các nhóm hỗ trợ. Lời nhắc: không có khoảng trống nào giữa dấu hai chấm và các thuật ngữ tìm kiếm.

  • Từ: tên của người đó

  • Trong: kênh hoặc tên cuộc trò chuyện nhóm

  • Chủ đề: từ khóa từ một tin nhắn kênh với dòng chủ đề

  • Đã gửi: ngày

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn từ khóa, hãy xem mục tham khảo cú pháp ngôn ngữ truy vấn của từ khóa

Lọc nguồn cấp hoạt động của bạn

Từ nguồn cấp dữ liệu hoạt động , chọn lọc Nút Bộ lọc để nhập từ khóa. Chọn xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn để hiển thị một số loại thư nào đó chẳng hạn như thư chưa đọc, @mentions, trả lời và thích. 

Để chỉ xem hoạt động của bạn, hãy chọn nguồn cấp ở trên cùng và chọn hoạt động của tôi.

Tìm tin nhắn đã lưu của bạn

Để lưu thư, hãy chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > lưu thư này Biểu tượng lưu thư trong nhóm .

Để xem danh sách các thư đã lưu của bạn, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên cùng của ứng dụng, sau đó chọn đã lưu. Hoặc sử dụng lệnh lối tắt /Saved trong hộp lệnh ở phía trên cùng của ứng dụng.

Thư đã lưu trong nhóm

Gõ nhẹ Tìm kiếm Nút Tìm kiếm và nhập thuật ngữ hoặc cụm từ tìm kiếm. Gõ nhẹ vào thư hoặc mọi người để thu hẹp kết quả của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×