Tìm kiếm Thư và Mọi người trong Outlook trên web

Trong Outlook trên web, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu trang để tìm nội dung email hoặc liên hệ.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

 1. Trong hộp Tìm kiếm, nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm (liên hệ, chủ đề hoặc một phần của thư), rồi nhấn Enter.

  Ảnh chụp màn hình thanh tìm kiếm

 2. Khi bạn tìm kiếm xong, chọn mũi tên quay lại trong hộp Tìm kiếm hoặc bấm vào thư mục bất kỳ trong ngăn dẫn hướng ở bên trái để thoát khỏi tìm kiếm.

  Ảnh chụp màn hình nút Thoát khỏi tìm kiếm

 1. Bắt đầu nhập một tên vào hộp Tìm kiếm. Chọn từ những người được đề xuất trong danh sách bên dưới hộp Tìm kiếm hoặc nhấn Enter để xem thêm kết quả.

  Ảnh chụp màn hình những người được đề xuất trong kết quả tìm kiếm
 2. Khi bạn chọn một liên hệ trong kết quả tìm kiếm, bạn sẽ thấy danh sách các thư email liên quan đến liên hệ đó.

  Tìm kiếm một người để xem tất cả thư email

  Để gửi thư cho liên hệ của bạn, chọn Gửi email bên dưới tên của liên hệ. Để thêm liên hệ vào mục Yêu thích, chọn Thêm vào mục yêu thích bên cạnh tên của liên hệ.

Nếu bạn thường xuyên tìm kiếm email từ cùng một người, bạn có thể thêm những người đó vào mục Yêu thích. Để thêm liên hệ vào mục Yêu thích, hãy tìm kiếm liên hệ đó, chọn tên của họ trong kết quả tìm kiếm, rồi chọn Thêm vào mục yêu thích bên cạnh tên của liên hệ.

Ảnh chụp màn hình nút Thêm vào mục yêu thích

Để xem toàn bộ thư email từ người đó, hãy chọn tên của họ bên dưới mục Yêu thích trong ngăn bên trái.

Khi tìm kiếm hộp thư đến của bạn, Outlook trên web sẽ mặc định tìm kiếm trong Tất cả thư mục. Sử dụng bộ lọc ở bên phải hộp tìm kiếm để tìm trong các thư mục cụ thể, chẳng hạn như Mục đã xóa hoặc Mục đã gửi.

Ảnh chụp màn hình nút lọc trong thanh tìm kiếm

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Nhập từ khóa tìm kiếm của bạn vào hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người.

  Ảnh chụp màn hình hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người

 2. Chọn một trong các thư hoặc liên hệ được gợi ý, hoặc nhấn Enter để xem tất cả các kết quả khả thi.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, hãy chọn liên kết Tìm kiếm Người ở cuối danh sách đề xuất để giới hạn tìm kiếm chỉ trong danh bạ của bạn và của tổ chức bạn.

  Sau khi nhập từ khóa, bạn có thể lọc để chỉ tìm kiếm thư trong một thư mục nhất định, từ một người gửi cụ thể, có tệp đính kèm, hoặc nằm trong một khoảng thời gian nhất định.

 3. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, di chuyển con trỏ trên hộp tìm kiếm và chọn Bỏ bỏ .

Sau khi nhập từ khóa tìm kiếm, bạn có thể sử dụng ngăn điều hướng ở bên trái để lọc kết quả tìm kiếm của mình:

 • Trong thư mục: Chỉ tìm kiếm thư trong một thư mục cụ thể, như Hộp thư đến, Mục Đã gửi và Lưu trữ.

 • Từ: Chỉ tìm kiếm thư từ một người gửi cụ thể.

 • Tùy chọn: Chỉ tìm kiếm thư khớp với tiêu chí, chẳng hạn như thư có phần đính kèm.

 • Ngày: Chỉ tìm kiếm thư trong một khoảng thời gian nhất định.

Ảnh chụp màn hình của ngăn dẫn hướng kết quả tìm kiếm.

Khi bạn nhập tên vào hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người trong Thư, tùy chọn Tìm kiếm Người sẽ xuất hiện. Tùy chọn này giúp bạn tìm kiếm trong Mọi người, kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn trong danh bạ của bạn và của tổ chức bạn.

Cách tìm kiếm trong Mọi người:

 1. Trong hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người, nhập tên người, nhóm hoặc tài nguyên bạn muốn tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

 2. Ở cuối kết quả tìm kiếm, chọn Tìm kiếm Người.

 3. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách chỉ tìm kiếm trong Danh bạ của bạn hoặc Thư mục.

 4. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, di chuyển con trỏ trên hộp tìm kiếm và chọn Bỏ bỏ .

Sử dụng Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao để tinh chỉnh kết quả

Sử dụng Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao (AQS) để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm. Trong hộp tìm kiếm, nhập một từ khóa AQS từ bảng dưới đây, theo sau là dấu hai chấm và nội dung bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ: để tìm thư có chủ đề chứa từ “report”, hãy nhập subject:report vào hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người.

Từ khóa AQS

Mô tả

Ví dụ

From

Tìm kiếm trường From.

From:JerriFrye

To

Tìm kiếm trường To.

To:JerriFrye

Cc

Tìm kiếm trường Cc.

Cc:JerriFrye

Bcc

Tìm kiếm trường Bcc.

Bcc:JerriFrye

Participants

Tìm kiếm các trường To, Cc và Bcc.

Participants:JerriFrye

Subject

Tìm kiếm theo chủ đề.

Subject:report

Body or Content

Tìm kiếm phần nội dung thư.

Body:report

Sent

Tìm kiếm theo ngày gửi. Bạn có thể tìm kiếm ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày được phân tách bằng hai dấu chấm (..). Bạn cũng có thể tìm kiếm các ngày tương đối: hôm nay, ngày mai, tuần này, tháng sau, tuần trước, tháng trước. Bạn còn có thể tìm kiếm ngày trong tuần hoặc tháng trong năm.

Quan trọng: Tìm kiếm ngày tháng phải được nhập theo định dạng tháng/ngày/năm: MM/DD/YYYY.

Sent:01/01/2017

Received

Tìm kiếm theo ngày nhận. Bạn có thể dùng cùng thuật ngữ tìm kiếm như cho từ khóa Sent.

Received:01/01/2017

Category

Tìm kiếm trường Category.

Category:report

HasAttachment:yes

Tìm kiếm HasAttachment:yes chỉ trả về những email chứa tệp đính kèm.

Để cụ thể hóa các email bạn muốn tìm kiếm, hãy sử dụng các từ hoặc tên có trong thư kết hợp với từ khóa tìm kiếm. Ví dụ: blue hasattachment:yes sẽ chỉ trả về những email có chứa từ "blue" và bao gồm tệp đính kèm.

report HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Tìm kiếm HasAttachment:no chỉ trả về những email không chứa tệp đính kèm.

report HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Tìm kiếm IsFlagged:yes chỉ trả về những email được gắn cờ.

report IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Tìm kiếm IsFlagged:no chỉ trả về những email không được gắn cờ.

report IsFlagged:no

Khi sử dụng AQS, bạn có thể tìm kiếm với nhiều từ tìm kiếm, bao gồm bất kỳ, tất cả hoặc một cụm từ chính xác.

 • Subject:kế hoạch sản phẩm sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa “sản phẩm” hoặc “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:(kế hoạch sản phẩm) sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cả hai từ “sản phẩm” và “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:"kế hoạch sản phẩm" sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cụm từ "kế hoạch sản phẩm" trong chủ đề.

Bạn cũng có thể sử dụng AND hoặc OR để tìm kiếm với nhiều từ tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm thư đến từ Jerri có chủ đề chứa từ "report" bằng cách nhập From:Jerri AND Subject:report vào hộp tìm kiếm.

Mẹo và thủ thuật tìm kiếm

Sử dụng các mẹo và thủ thuật này để xác định tìm kiếm chính xác hơn.

 • Từ khóa tìm kiếm sẽ không phân biệt chữ hoa/thường. Ví dụ: catCAT đều trả về kết quả như nhau.

 • Khi tìm kiếm với biểu thức property:value, không đặt dấu cách sau dấu hai chấm. Nếu có dấu cách, giá trị dự kiến của bạn sẽ chỉ được tìm kiếm theo dạng toàn văn bản. Ví dụ: to: JerriFrye sẽ tìm kiếm "JerriFrye" dưới dạng từ khóa chứ không phải tìm kiếm thư được gửi đến JerriFrye. Để tìm kiếm thư được gửi đến JerriFrye, hãy nhập to:JerriFrye.

 • Dấu cách giữa hai từ khóa hoặc hai thuộc tính:giá trị cũng đóng vai trò tương tự như sử dụng AND. Ví dụ: Từ:"Jerri Frye"Tiêu đề:sắp xếp lại sẽ trả về tất cả các thư do Jerri Frye gửi có chứa từ sắp xếp lại trong dòng tiêu đề.

 • Khi tìm kiếm một thuộc tính người nhận, như To, From, Cc hoặc Recipients, bạn có thể sử dụng địa chỉ SMTP, biệt danh hoặc tên hiển thị để chỉ rõ một người nhận. Ví dụ: bạn có thể sử dụng JerriFrye@contoso.com, JerriFrye hoặc "JerriFrye".

 • Bạn chỉ có thể sử dụng tìm kiếm bằng ký tự đại diện với hậu tố—ví dụ: cat* hoặc set*. Không hỗ trợ tìm kiếm bằng ký tự đại diện với tiền tố (*cat) hoặc tìm kiếm bằng ký tự đại diện với chuỗi con (*cat*).

 • Khi tìm kiếm một thuộc tính, hãy sử dụng dấu ngoặc kép (" ") nếu giá trị tìm kiếm bao gồm nhiều từ. Ví dụ: subject:budget Q1 sẽ trả về thư có chứa budget trong dòng chủ đề và Q1 ở mọi vị trí trong thư hoặc trong bất kỳ thuộc tính nào của thư. Sử dụng subject:"budget Q1" sẽ trả về tất cả thư chứa budget Q1 ở mọi vị trí trong dòng chủ đề.

 • Để loại bỏ nội dung được đánh dấu bằng một giá trị thuộc tính cụ thể khỏi kết quả tìm kiếm, hãy đặt dấu trừ (-) ở trước tên của thuộc tính đó. Ví dụ: -from:"Jerri Frye" sẽ loại trừ mọi thư do Jerri Frye gửi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×