Tìm ID đối tượng thuê Office 365 của bạn

ID đối tượng thuê Office 365 của bạn là một mã định danh duy nhất toàn cầu (GUID) khác với tên đối tượng thuê hoặc miền của bạn. Trong những trường hợp hiếm gặp, bạn có thể cần mã định danh này, như khi đặt cấu hình chính sách nhóm Windows cho OneDrive for Business.

Nếu bạn cần tìm ID đối tượng thuê Office 365 của mình, điều đó khá dễ dàng. Chọn một trong các quy trình sau đây:

Sử dụng cổng thông tin Azure AD   

Office 365 sử dụng Azure AD để quản lý tài khoản người dùng.

Bạn có thể tìm thấy ID đối tượng thuê của mình trong cổng thông tin Azure AD. Bạn sẽ cần phải là người quản trị Azure AD.

Để tìm ID đối tượng thuê Office 365 của mình trong cổng thông tin Azure AD

  1. Đăng nhập vào Microsoft Azure với tư cách là người quản trị.

  2. Trong cổng thông tin Microsoft Azure, bấm vào Azure Active Directory.

  3. Bên dưới Quản lý, bấm vào Thuộc tính. ID đối tượng thuê được hiển thị trong hộp ID Thư mục.

Sử dụng Windows PowerShell   

Bạn có thể sử dụng Windows PowerShell để tìm ID đối tượng thuê. Bạn sẽ cần mô-đun Microsoft Azure PowerShell.

Mở một cửa sổ lệnh Microsoft Azure PowerShell, rồi chạy tập lệnh sau đây, nhập vào thông tin xác thực Office 365 của bạn khi được nhắc.

Login-AzureRmAccount

ID đối tượng thuê của bạn được liệt kê trong đầu ra.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×