Tìm hiểu về Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive

Tìm hiểu về Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

OneDrive Tệp theo yêu cầu giúp bạn truy nhập tất cả các tệp của bạn trong OneDrive mà không cần phải tải xuống tất cả chúng và sử dụng dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn bật trên tệp theo yêu cầu, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các tệp của bạn trong File Explorer và lấy mới thông tin về mỗi tệp. Tệp mới được tạo trực tuyến hoặc trên thiết bị khác xuất hiện dưới dạng tệp chỉ dùng trực tuyến, mà không mất khoảng trống trên thiết bị của bạn. Khi bạn đang kết nối Internet, bạn có thể sử dụng các tệp như tất cả các tệp khác trên thiết bị của bạn.

Lưu ý: Bạn sẽ biết rằng tệp theo yêu cầu được bật nếu bạn thấy biểu tượng trạng thái bên cạnh tệp của bạn trong File Explorer, như minh họa trong video. OneDrive Tệp theo yêu cầu yêu cầu Cập Nhật người tạo chủ đề mùa thu Windows 10 (version 16299.15 trở lên) và OneDrive xây dựng 17.3.7064.1005 trở lên. Tại sao tôi không nhìn thấy các tùy chọn tệp theo yêu cầu trong thiết đặt OneDrive? Tệp theo yêu cầu có thể không tương thích với một số giải pháp chống vi-rút của bên thứ ba.

Tiết kiệm không gian với OneDrive

Với OneDrive tệp theo yêu cầu, bạn có thể:

 • Tiết kiệm không gian trên thiết bị của bạn bằng cách chỉ tệp trực tuyến

 • Đặt tệp và thư mục để luôn sẵn dùng trên máy cục bộ trên thiết bị của bạn

 • Xem các thông tin quan trọng về tệp, chẳng hạn như cho dù họ đang chia sẻ

 • Hãy xem hình thu nhỏ hơn 300 kiểu tệp khác nhau, ngay cả khi bạn không có ứng dụng yêu cầu cài đặt để mở nó

Tệp của bạn sẽ có các trạng thái trong File Explorer:

Ảnh khái niệm của một tệp chỉ trực tuyến
Tệp chỉ dùng trực tuyến

Tệp chỉ dùng trực tuyến không mất khoảng trống trên máy tính của bạn. Bạn thấy biểu tượng điện toán đám mây cho mỗi tệp chỉ dùng trực tuyến trong File Explorer, nhưng tệp không tải xuống thiết bị của bạn cho đến khi bạn mở nó. Bạn không thể mở tệp chỉ dùng trực tuyến khi thiết bị của bạn không được kết nối với Internet.

Ảnh khái niệm của một tệp sẵn dùng trên máy cục bộ
Tệp sẵn dùng trên máy cục bộ

Khi bạn mở tệp chỉ dùng trực tuyến, nó sẽ tải xuống thiết bị của bạn và trở thành một tệp sẵn dùng trên máy cục bộ. Bạn có thể mở một tệp cục bộ sẵn dùng bất kỳ lúc nào, thậm chí không cần truy nhập Internet. Nếu bạn cần thêm khoảng trống, bạn có thể thay đổi tệp trở lại trực tuyến chỉ. Chỉ cần bấm chuột phải vào tệp và chọn "Miễn phí đĩa."

Ảnh khái niệm của một tệp luôn sẵn dùng
Tệp luôn sẵn dùng

Chỉ các tệp bạn đánh dấu là "Luôn lưu giữ trên thiết bị này" có vòng tròn màu lục với dấu kiểm màu trắng. Tệp luôn sẵn dùng tải xuống thiết bị của bạn và mất khoảng trắng, nhưng chúng luôn có cho bạn ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Bật tệp theo yêu cầu

Tệp theo yêu cầu hoạt động với tất cả các ứng dụng mà bạn dùng hôm nay, bao gồm ứng dụng trên máy tính Windows và các ứng dụng Windows Store. Ngoài ra, tệp theo yêu cầu hoạt động với tất cả tệp của bạn và làm việc cá nhân từ OneDrive, SharePoint Onlinevà SharePoint Server 2019 site nhóm.

 1. Đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập vào OneDrive trên thiết bị của bạn.

 2. Chọn biểu tượng điện toán đám mây trắng hoặc màu lam OneDrive khu vực thông báo thanh tác vụ Windows.

  OneDrive SyncClient với các biểu tượng đám mây màu lam và đám mây màu trắng

  (Bạn có thể cần phải bấm vào biểu tượng ẩn hiển thị mũi tên Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. bên cạnh khu vực thông báo để nhìn thấy biểu tượng OneDrive . Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo, OneDrive có thể không chạy. Chọn bắt đầu, nhập OneDrive trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 3. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Cài đặt.

  Ảnh chụp màn hình khi đi đến Cài đặt OneDrive

 4. Trên tab thiết đặt , hãy chọn hộp lưu lượng và tải xuống các tệp khi bạn sử dụng chúng .

Lưu ý: Thiết đặt tệp theo yêu cầu là dành riêng cho mỗi thiết bị, vì vậy hãy đảm bảo bạn bật lại cho mỗi thiết bị mà bạn muốn dùng nó. Tại sao tôi không nhìn thấy các tùy chọn tệp theo yêu cầu trong thiết đặt OneDrive? Để tìm hiểu cách người quản trị có thể bật trên tệp theo yêu cầu, hãy xem OneDrive tệp theo yêu cầu dành cho doanh nghiệp.

Đánh dấu một tệp hoặc thư mục để sử dụng ngoại tuyến hoặc dưới dạng chỉ cho trực tuyến

 1. Bấm chuột phải vào một tệp hoặc thư mục.

 2. Chọn luôn giữ trên thiết bị này hoặc miễn phí đĩa.

  Ảnh khái niệm của menu tùy chọn khi bạn bấm chuột phải vào tệp OneDrive từ File Explorer

Lưu ý: 

 • Tệp mới hoặc thư mục được tạo trực tuyến hoặc trên thiết bị khác xuất hiện như chỉ dùng trực tuyến để lưu lượng tối đa. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu một thư mục với "Luôn lưu giữ trên thiết bị này", tệp mới trong thư mục đó tải xuống thiết bị của bạn dưới dạng tệp luôn sẵn dùng.

 • Nếu một thư mục chỉ dùng trực tuyến, bạn vẫn có thể đánh dấu tệp riêng lẻ trong thư mục đó dưới dạng luôn sẵn dùng.

Chọn một thư mục để ẩn trên thiết bị của bạn

Đôi khi, bạn có thể để bảo đảm bảo rằng một thư mục không xuất hiện trên thiết bị vì lý do bảo mật. Ví dụ, bạn có thể muốn ẩn thư mục cá nhân trên máy tính làm việc. Đây là cách bạn làm điều đó.

 1. Chọn biểu tượng điện toán đám mây trắng hoặc màu lam OneDrive khu vực thông báo thanh tác vụ Windows.

  OneDrive SyncClient với các biểu tượng đám mây màu lam và đám mây màu trắng

  (Có thể bạn sẽ cần phải bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 2. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Cài đặt.

  Ảnh chụp màn hình khi đi đến Cài đặt OneDrive

 3. Bên cạnh vị trí mà bạn muốn chọn thư mục, hãy bấm chọn chọn thư mục.

 4. Xóa hộp kiểm bên cạnh thư mục mà bạn muốn giữ tắt thiết bị này.

Quan trọng: Thiết đặt tệp theo yêu cầu là duy nhất mỗi thiết bị, vì vậy bạn có thể cần phải thực hiện điều này trên mỗi thiết bị mà bạn muốn giữ một thư mục tắt.

Các câu hỏi về tệp theo yêu cầu

Tại sao tôi không nhìn thấy các tùy chọn tệp theo yêu cầu trong thiết đặt OneDrive ?

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn không có Windows thông tin bảo vệ (WIP), trước đây gọi là bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp (EDP) được cấu hình trên máy tính của bạn. Tệp theo yêu cầu không được hỗ trợ khi WIP được bật.

Nếu bạn không nhìn thấy các tùy chọn tệp theo yêu cầu, phiên bản mới nhất của OneDrive chưa triển khai với bạn chưa. Đây là cách lấy phiên bản mới nhất của OneDrive.

 1. Đảm bảo rằng bạn đang chạy Windows 10 mùa thu người tạo Cập Nhật (Phiên bản 16299.15 trở lên).

 2. Tải xuống và cài đặt Phiên bản mới nhất của OneDrive lăn ra với bản Cập Nhật người tạo chủ đề mùa thu Windows 10.

 3. Khởi động lại máy tính.

 4. Sau khi khởi động lại máy tính của bạn, hãy chọn nút bắt đầu , tìm kiếm "OneDrive", sau đó chọn ứng dụng OneDrive trên máy tính.

 5. Khi OneDrive thiết lập bắt đầu, nhập tài khoản cá nhân của bạn, hoặc làm việc của bạn hoặc tài khoản trường học, sau đó chọn đăng nhập.

  Ảnh chụp màn hình đầu tiên trong Thiết lập OneDrive

 6. Hãy làm theo các hướng dẫn để bật trên tệp theo yêu cầu.

Làm thế nào để tôi đăng nhập OneDrive?

OneDrive Thiết lập sẽ nhắc bạn đăng nhập khi bạn bắt đầu Windows 10 lần đầu tiên hoặc khi bạn tải xuống ứng dụng trên máy tính và nó khởi động lần đầu tiên. Bạn cũng sẽ được yêu cầu đăng nhập khi bạn thêm một tài khoản mới vào OneDrive.

 1. Bắt đầu thiết lập OneDrive :

  • Nếu bạn không có tài khoản đăng nhập vào OneDrive, hãy chọn nút bắt đầu , tìm kiếm "OneDrive", sau đó chọn ứng dụng trên máy tính OneDrive .

  • Nếu bạn đã có tài khoản đăng nhập vào OneDrive, bấm chuột phải vào biểu tượng màu trắng hoặc màu lam điện toán đám mây trong khu vực thông báo, sau đó chọn thiết đặt. Trên tab tài khoản , chọn Thêm tài khoản.

 2. Khi OneDrive thiết lập bắt đầu, nhập tài khoản cá nhân của bạn, hoặc làm việc của bạn hoặc tài khoản trường học, sau đó chọn đăng nhập.

  Ảnh chụp màn hình đầu tiên trong Thiết lập OneDrive

Điều gì xảy ra nếu tôi xóa một tệp hoặc di chuyển nó vào thùng rác?

Khi bạn xóa một tệp chỉ dùng trực tuyến từ thiết bị của bạn, bạn xóa bỏ nó từ của bạn OneDrive trên tất cả thiết bị và trực tuyến. Bạn có thể khôi phục tệp đã xóa và thư mục từ của bạn OneDrive thùng rác trên web 30 ngày. Nếu bạn xóa một tệp cục bộ sẵn dùng, nó cũng sẽ xuất hiện trong thùng rác thiết bị của bạn.

Nếu bạn muốn ẩn thư mục trên thiết bị của bạn, hãy xem chọn thư mục để ẩn trên thiết bị của bạn.

Sẽ thay đổi một tệp để chỉ dùng trực tuyến xóa tệp từ OneDrivecủa tôi?

Không, thay đổi một tệp để chỉ dùng trực tuyến không xóa bỏ nó khỏi OneDrivecủa bạn. Tệp không còn cần lập khoảng trống trên thiết bị của bạn, và bạn sẽ vẫn có thể xem tệp từ ứng dụng di động OneDrive hoặc trên trang web.

Tôi có thể di chuyển tệp chỉ dùng trực tuyến trong thư mục OneDrive của tôi?

Có, bạn có thể di chuyển tệp chỉ dùng trực tuyến trong thư mục OneDrive cho tài khoản OneDrive đó. Khi bạn di chuyển tệp bên ngoài OneDrive thư mục đó, các tệp tải về thư mục mới và sẽ bị loại bỏ từ của bạn OneDrive. Nếu bạn vô tình xóa nội dung, bạn có thể khôi phục tệp hoặc thư mục bằng cách đi tới OneDrive thùng rác của bạn.

Tôi có thể dùng tìm kiếm trên máy tính để tìm tệp chỉ dùng trực tuyến?

Có, tìm kiếm trên máy tính có thể tìm kiếm tệp chỉ dùng trực tuyến bằng tên, nhưng nó không thể tìm kiếm nội dung bên trong tệp chỉ dùng trực tuyến vì chúng không lưu trữ trên thiết bị.

Tại sao tôi nhận thông báo tải xuống về ứng dụng của tôi sau khi việc trên tệp theo yêu cầu?

Bạn sẽ nhận được một thông báo khi Windows tự động tải xuống tệp chỉ dùng trực tuyến cho các ứng dụng của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tệp tự động tải xuống các thông báo trong Windows 10.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Những câu hỏi về việc thanh toán và gói lưu trữ OneDrive

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ One Drive for Business từ PC hoặc máy Mac, hãy mở trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều khiến tôi không thích.

Người quản trị One Drive for Business còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×