Tìm hiểu về hộp thoại Thiết lập Trang trong Publisher

Nếu bạn muốn sửa đổi kích thước trang ấn phẩm hiện tại của mình, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại Thiết lập Trang trong Publisher.

Lưu ý:  Nếu bạn đang tạo kích thước trang cho một loại ấn phẩm mà Publisher không có, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất bằng cách bắt đầu với loại ấn phẩm có kích cỡ tương tự, rồi từ đó tạo kích thước trang có các kích thước vé mà bạn muốn. Ví dụ: để tạo một vé 2 x 4 inch, bắt đầu với danh thiếp.

Thiết lập trang

 1. Ở thẻ Thiết kế Trang, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Thiết lập Trang.

  Trình khởi chạy hộp thoại Thiết lập Trang

 2. Nhập chiều rộng và chiều cao của trang.

Lưu ý: Để tạo một kích thước trang tùy chỉnh có thể tái sử dụng, hãy sử dụng hộp thoại Tạo Kích thước Trang Mới được tìm thấy trong nút Kích cỡ trên thẻ Ruy băng Thiết kế Trang.

Đặt đường căn lề

Đường căn lề đặt ra khoảng cách giữa đường biên của trang trong ấn phẩm của bạn và các chữ và hình ảnh trong trang.

 1. Ở thẻ Thiết kế Trang, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Thiết lập Trang.

  Trình khởi chạy hộp thoại Thiết lập Trang

  Lưu ý: Có giới hạn về vùng mà máy in của bạn có thể in trên trang giấy. Nhiều máy in không in đến sát rìa trang giấy, cho dù bạn có đặt lề rộng bao nhiêu đi nữa. Khi bạn đặt lề và tạo trang, bạn phải bảo đảm nội dung mà bạn muốn in nằm trong vùng có thể in đối với máy in cụ thể của mình.

 2.  Hãy nhập khoảng cách mà bạn muốn ở trên cùng, bên trái, bên phải và dưới cùng của ấn phẩm.

  Bất kỳ phần nào của ấn phẩm nằm ngoài kích thước của cỡ trang sẽ không được in.

Đầu Trang

Kiểu bố trí

Một trang trên mỗi trang tính Mục này sẽ in một trang của ấn phẩm trên một trang tính của tờ giấy. Cửa sổ Xem trước sẽ cho bạn thấy trang vừa như thế nào trên trang tính.

Sách nhỏ Mục này sẽ thiết đặt ấn phẩm thành thiết kế sách nhỏ. Các nhãn đường căn lề sẽ thay đổi để Trái trở thành Bên ngoàiPhải trở thành Bên trong để thể hiện vị trí của chúng trong sách nhỏ. Sách nhỏ thường là các tờ giấy được in và sau đó được gập lại để tạo thành quyển sách nhỏ.

Email Mục này sẽ đặt thiết kế trang của ấn phẩm của bạn cho email.

Phong bì Mục này sẽ đặt ấn phẩm của bạn theo phong bì chuẩn 9,5 x 4,125 inch. Bạn có thể thay đổi những kích thước này bằng các thiết đặt Chiều rộng và Chiều cao trong phần Trang của hộp thoại này.

Thiệp gấp Loại bố trí này để tạo thiệp chúc mừng bằng cách in các trang trên một trang tính và sau đó gấp trang tính lại để tạo thiệp. Nếu bạn chọn bố trí Thiệp gấp, khi đó sẽ hiển thị các tùy chọn gấp trang̣ tính. Chọn một tùy chọn trong danh sách để xác định cách bạn gấp ấn phẩm của mình:

 • Gấp một phần tư cạnh bên trang Mỗi trang trên ấn phẩm của bạn sẽ được in ra trên cùng trang tính của tờ giấy. Thiệp thành phẩm sẽ có đường gấp dọc theo một cạnh bên.

 • Gấp một phần tư đầu trang Mỗi trang trên ấn phẩm của bạn sẽ được in ra trên cùng trang tính của tờ giấy. Thiệp thành phẩm sẽ có đường gấp dọc đầu trang.

 • Gấp nửa cạnh bên trang Hai trang của ấn phẩm sẽ được in theo chiều dọc trên cùng một bên của trang tính của tờ giấy.

 • Gấp nửa đầu trang Hai trang của ấn phẩm sẽ được in theo chiều dọc trên cùng một bên của trang tính của tờ giấy.

Nhiều trang trên mỗi trang tính Tùy chọn này sẽ in ra nhiều hơn một trang trên mỗi trang tính của tờ giấy. Nếu bạn chọn kiểu bố trí là Nhiều trang trên một trang tính, các tùy chọn của trang đích sẽ được hiển thị.

Các tùy chọn khác

 • Cỡ tờ giấy đích Bấm vào một trong những tùy chọn sau: Thư hoặc A4. Nếu bạn in vào một kích cỡ giấy khác, chọn Tùy chỉnh sau đó nhập các kích thước sau đây:

  • Chiều rộng tờ giấy Nhập chiều rộng của tờ giấy.

  • Chiều cao tờ giấy Nhập chiều cao của tờ giấy.

 • Lề Cạnh Nhập khoảng cách tính từ nhóm các bản sao đến cạnh trái và cạnh phải của trang tính.

 • Lề Trên  Nhập khoảng cách tính từ nhóm các bản sao đến cạnh trên của trang tính.

 • Khoảng cách Ngang Nhập khoảng cách giữa các cột của các bản sao. Ví dụ, nếu bạn có hai cột của danh thiếp, thì việc đổi tùy chọn này sẽ làm thay đổi khoảng cách giữa các cột.

 • Khoảng cách Dọc Nhập khoảng cách giữa mỗi hàng của các bản sao Ví dụ, nếu bạn có bốn hàng của một danh thiếp, khoảng cách tính theo chiều ngang giữa các hàng của danh thiếp sẽ thay đổi.

Xem trước

Cửa sổ Xem trước hiện loại bố trí và mọi lề mà bạn chọn. Các kích thước tổng thể được hiển thị dưới dạng đường kẻ màu đen bên trong hình chữ nhật màu trắng và các đường căn lề được hiển thị là đường kẻ chấm màu xanh bên trong các đường kích thước của trang tính.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×