Tìm hiểu về hộp thoại đường căn bố trí trong Publisher

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn dễ dàng hơn để căn chỉnh các phần trong ấn phẩm của bạn, bạn có thể áp dụng đường căn bố trí. Ví dụ về đường dẫn hướng trong hộp thoại Đường căn bố trí có đường căn lề, đường căn lưới (chẳng hạn như đường căn cột và hàng), đường căn cơ sở và đường căn thước. Đường căn sẽ không được in; họ nhằm giúp bạn bố trí nội dung của bạn.

Hộp thoại Đường căn Bố trí

Bạn có thể thiết lập đường căn lề, đường căn lưới và đường căn cơ sở trong hộp thoại Đường căn Bố trí.

Đường căn bố trí

  1. Đường căn lề

  2. Đường căn cột

  3. Đường căn hàng

  4. Đường căn cơ sở

  5. Hướng dẫn thước

Để mở hộp thoại Đường căn Bố trí:

  • Bấm Thiết kế trang > dẫn và chọn lưới và đường cơ sở.

Lưu ý: Để xem các đường căn lề và lưới, hãy chọn hộp kiểm đường dẫn hướng trên tab dạng xem . Để xem các đường căn, chọn hộp kiểm đường cơ sở trên tab dạng xem .

Tab đường căn lề

Đường căn lề có thể giúp bạn đặt ra khoảng trắng quanh các cạnh của một trang chính. Đường căn lề là một phần của một trang chính, và chúng được hiển thị trên bất kỳ trang nào mà trang chính được áp dụng cho. Nếu chọn tùy chọn Bỏ qua cái cho một trang cụ thể, nhưng tùy chọn ranh giới và đường dẫn hướng được bật, đường căn lề xuất hiện.

Hộp thoại Đường căn Bố trí của Publisher

Trang Chính

Hai trang cái  Chọn tùy chọn này để thiết lập lề cho một dạng xem trải rộng hai trang nếu ấn phẩm của bạn là một sổ hoặc tập sách nhỏ được gắn kết một bên. Khi bạn chọn tùy chọn này, các đường căn lề trái và phải sẽ thay đổi thành bên trong và bên ngoài đường căn lề. Bên trong lề nằm trên mép gáy sổ; lề bên ngoài là theo cạnh bên ngoài, hoặc bay, danh sách.

Đường căn Lề

Lưu ý: Nếu bạn chọn hai trang liền mặt, thì các tùy chọn TráiPhải sẽ đổi thành Bên trongBên ngoài.

Bên trái  Nhập khoảng cách mà bạn muốn giữa cạnh trái của trang và đến đường căn lề trái. Nếu bạn chọn hộp kiểm trang chính hai trang , bạn sẽ thấy khoảng cách giữa bên trong đường biên của các trang và bên trong đường căn lề.

Bên phải  Nhập khoảng cách mà bạn muốn giữa cạnh phải của trang và đến đường căn lề phải. Nếu bạn chọn hộp kiểm trang chính hai trang , bạn sẽ thấy khoảng cách giữa cạnh bên ngoài của các trang và căn lề bên ngoài.

Trên cùng  Nhập khoảng cách mà bạn muốn giữa cạnh trên của trang và đường căn lề trên.

Dưới cùng  Nhập khoảng cách bạn muốn giữa cạnh dưới của trang và đường căn lề dưới.

Mẹo: Giá trị mặc định cho lề là trong đơn vị đo mà bạn đã chọn cho Ấn phẩm của bạn. Bạn có thể xác định đơn vị đo lường khác bằng cách nhập từ viết tắt cho chúng sau khi giá trị số: in-xơ (trong), xentimét (cm), Pica (pi), điểm (pt) hoặc điểm ảnh (px).

Tab đường căn lưới

Hãy dùng đường căn lưới để thiết lập số lượng cột và hàng mà bạn muốn có trên trang chính.

Mẹo: Giá trị mặc định cho dãn cách được hiển thị trong đơn vị đo mà bạn đã chọn cho Ấn phẩm của bạn. Bạn có thể xác định đơn vị đo lường khác bằng cách nhập từ viết tắt cho chúng sau khi giá trị số: in-xơ (trong), xentimét (cm), Pica (pi), điểm (pt) hoặc điểm ảnh (px).

Đường căn Bố trí của Publisher hiển thị Đường căn Lưới

Đường căn Cột

Cột  Hãy nhập số cột bạn muốn giữa đường căn lề trái và phải.

Dãn cách  Nhập khoảng cách mà bạn muốn giữa các cột.

Đường căn Hàng

Hàng  Hãy nhập số hàng mà bạn muốn giữa đường căn lề trên và dưới cùng.

Dãn cách  Nhập khoảng cách mà bạn muốn giữa mỗi hàng.

Thêm đường Căn giữa các cột và hàng  Tùy chọn này sẵn dùng nếu bạn có nhiều cột hoặc hàng. Chọn tùy chọn này để hiển thị các hướng dẫn đánh dấu Trung tâm dãn cách giữa các cột và hàng của bạn. Hướng dẫn này rất hữu ích để định vị hộp văn bản hoặc đối tượng đồ họa.

Tab đường căn cơ sở

Dùng đường căn cơ sở để căn chỉnh đường cơ sở của văn bản của bạn trên tất cả các cột của một tài liệu ấn phẩm.

Hộp thoại Đường căn Bố trí của Publisher đang hiển thị tab Đường căn Cơ sở

Đường cơ sở ngang

Hãy đặt dãn cách và giá trị bù trừ cho đường căn cơ sở ngang.

Mẹo: Đơn vị đo lường mặc định cho đường cơ sở sẽ hướng dẫn dãn cách và giá trị bù trừ là điểm. Ngay cả khi bạn nhập đơn vị đo lường khác, chẳng hạn như in-xơ, Publisher chuyển đổi giá trị thành của nó tương đương theo điểm.

Dãn cách  Nhập khoảng cách mà bạn muốn giữa đường căn cơ sở ngang. Số mà bạn nhập được dùng làm số tiền dãn cách dòng cho đoạn văn mà bạn đã đặt để căn chỉnh đường căn.

Giá trị bù trừ  Nhập giá trị khoảng trống mà bạn muốn từ hướng dẫn về lề trên đến đường căn cơ sở ngang đầu tiên bên dưới nó.

Giá trị bù trừ mà bạn dùng sẽ tùy thuộc vào cỡ phông của văn bản và giá trị khoảng trống mà bạn đã đặt cho đường căn cơ sở. Trong trường hợp cỡ phông nhỏ hơn nhiều so với khoảng trống đường căn cơ sở, có thể bạn sẽ muốn đặt giá trị bù trừ nhỏ hơn giá trị khoảng trống để dòng đầu tiên gần hơn với lề trên của trang.

Lưu ý: Bạn cũng sẽ có thiết đặt cho đường cơ sở dọc nếu bạn có một ngôn ngữ Đông á được bật.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×