Tìm hiểu về công thức Power Query

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai tính năng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.


Với Power Query, bạn có thể thêm cột tùy chỉnh vào truy vấn của bạn. Để biết thêm thông tin về tùy chỉnh cột, hãy xem chèn cột tùy chỉnh vào bảng. Ngôn ngữ công thức Power Query cung cấp nhiều công thức được dùng để xây dựng biểu thức phức tạp.

Công thức Power Query có thể được viết hoặc chỉnh sửa trong trình soạn thảo truy vấn, bằng cách dùng thanh công thức

Mẫu Công thức trong Trình soạn thảo Truy vấn

Để hiển thị thanh công thức:

  • Bấm thiết đặt > Hiện thanh công thức trong trình soạn thảo truy vấn.

Lưu ý: Đối với một video rất ngắn về cách để hiển thị Trình soạn thảo truy vấn, cuộn đến cuối của bài viết này.

Power Query cung cấp một truy vấn dữ liệu mạnh mẽ và hình trải nghiệm cho Excel bao gồm nhiều chức năng. Khả năng cốt lõi của Power Query sẽ lọc và đổi hình dữ liệu từ một tuyển tập lớn các nguồn dữ liệu. Bất kỳ truy vấn dữ liệu nào như vậy được thể hiện bằng cách dùng ngôn ngữ công thức Power Query. Để tìm hiểu về ngôn ngữ công thức Power Query, hãy xem bài viết sau đây:

  • Thể loại công thức power Query – tham khảo công thức Power Query chính xác với cú pháp, đối số, chú thích, và các ví dụ cho tất cả các công thức.

Lưu ý: Trình Soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống. Video sau đây Hiển thị một cách để hiển thị trình Soạn thảo truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×