Tìm hiểu về các thư được bảo vệ trong Office 365

Như một phần trong những nỗ lực bảo vệ thông báo của chúng tôi, Microsoft đã phát triển các giải pháp mã hóa email của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm người gửi hợp nhất cho dù bạn đang gửi thư được bảo vệ bên trong tổ chức của bạn hoặc bên ngoài tổ chức của bạn.

Các thư được mã hóa hoạt động như thế nào?

Trước đây, nếu bạn muốn gửi thư đã mã hóa cho người nào đó bên ngoài tổ chức của mình, bạn phải cài đặt phần bổ trợ mã hóa tin nhắn Office để mã hóa email của bạn. Các bước được dùng để mã hóa email rất khác với các bước được dùng để hạn chế quyền với IRM.

Với các bản cập nhật mới nhất cho Office 365, bây giờ chúng tôi cung cấp cho người dùng cùng một trải nghiệm bảo mật thư cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Trong ngắn hạn, người gửi không phải lo lắng về việc chọn phương pháp mã hóa phù hợp cho từng người nhận. 

Người nhận sẽ nhìn thấy các cải tiến là tốt. Bất kể nhà cung cấp email hoặc ứng dụng email của người nhận, họ sẽ có thể đọc thư được mã hóa. Nếu người nhận dùng Outlook, trải nghiệm sẽ được dàn liền. Họ sẽ nhận được thông báo, hãy xem mục nó được mã hóa và có thể mở và đọc thư. Nếu họ không thể sử dụng Outlook, họ sẽ nhận được liên kết web thời gian giới hạn sẽ cho phép họ đọc thư. Không có phần mềm nào để cài đặt. Chỉ cần mở nối kết web-xem để xem thư được mã hóa. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập các chức năng mã hóa thông báo Office 365 mới được xây dựng trên phần đầu bảo vệ thông tin Azure.

Thư đã mã hóa trong hành động

Trong ví dụ này, Sara đang gửi thư được mã hóa đến Damien. Sara sử dụng Office 365 và Outlook, trong khi Damien sử dụng Gmail. 

Bước 1: Sara đặt một email đến Darren, chọn tùy chọn> quyền, chọn mức cấp phép thích hợp, rồi gửi thư. 

Bước 2: Darren nhận được thông báo trong Gmail. Anh ấy bấm vào liên kết web thời gian giới hạn, các dấu hiệu trong Google và cho phép bạn đồng ý với Gmail để truy nhập vào liên kết.

Bước 3: Darren xem thông điệp từ liên kết xem web. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem gửi, xem và trả lời các thư được bảo vệlàm thế nào để tôi mở thư được bảo vệ?.

Mẹo: Khi người nhận dạng xem thư đã mã hóa trên web, chính sách cụ thể, chẳng hạn như không chuyển tiếp, được tô sáng và mọi hành động bị hạn chế đều được tự động tắt. 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×