Tìm hiểu về các nhóm và các kênh

Tìm hiểu về các nhóm và các kênh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một nhóm là một nhóm người đã thu thập được để nhận nội dung lớn xong trong tổ chức của bạn. Đôi khi nó là toàn bộ tổ chức của bạn.

Nhóm sẽ được tạo kênh, mà là các hội thoại bạn có với đồng nghiệp của bạn. Mỗi kênh là dành riêng cho chủ đề cụ thể, bộ phận hoặc dự án.

Nhóm và kênh

Ví dụ, Northwind Traders nhóm có tổng quát, tiếp thị, tổng quan và 35 thêm kênh. Tất cả các hội thoại, cuộc họp, tệp, và các ứng dụng trong kênh tiếp thị phải thực hiện với tiếp thị, và mọi thứ trong kênh này được hiển thị với tất cả mọi người trong nhóm Northwind Traders.

Kênh là nơi công việc thực sự được thực hiện — nơi hội thoại âm thanh và video trong văn bản, mở toàn bộ nhóm xảy ra, nơi tệp được chia sẻ, và nơi ứng dụng được thêm vào.

Trong khi hội thoại kênh được công khai, trò chuyện chỉ giữa bạn và người khác (hoặc một nhóm người). Suy nghĩ của chúng như tin nhắn tức thời trong Skype for Business hoặc các ứng dụng tin nhắn.

Một nhóm là một nhóm người đã thu thập được để nhận nội dung lớn xong trong tổ chức của bạn. Đôi khi nó là toàn bộ tổ chức của bạn.

Nhóm sẽ được tạo kênh, mà là các hội thoại bạn có với đồng nghiệp của bạn. Mỗi kênh là dành riêng cho chủ đề cụ thể, bộ phận hoặc dự án.

Ví dụ, Northwind Traders nhóm có tổng quát, tiếp thị, tổng quan và 35 thêm kênh. Tất cả các hội thoại, cuộc họp, tệp, và các ứng dụng trong kênh tiếp thị phải thực hiện với tiếp thị, và mọi thứ trong kênh này được hiển thị với tất cả mọi người trong nhóm Northwind Traders.

Kênh là nơi công việc thực sự được thực hiện — nơi hội thoại âm thanh và video trong văn bản, mở toàn bộ nhóm xảy ra, nơi tệp được chia sẻ, và nơi ứng dụng được thêm vào.

Trong khi hội thoại kênh được công khai, trò chuyện chỉ giữa bạn và người khác (hoặc một nhóm người). Suy nghĩ của chúng như tin nhắn tức thời trong Skype for Business hoặc các ứng dụng tin nhắn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×